Strategie cenowe do rozważenia w związku z gwarancją bezpłatnej wysyłki — sprzedawcy spoza USA

Jeśli włączysz gwarancję bezpłatnej wysyłki, kupujący nie będą płacić za wysyłkę zamówień o wartości co najmniej 35 USD.

Oferowanie bezpłatnej wysyłki nie musi jednak stanowić obciążenia dla Twojego sklepu. Choć za to, że kupujący mogą cieszyć się bezpłatną wysyłką, musisz zapłacić Ty jako sprzedawca, możesz zamortyzować te koszty, zmieniając ceny produktów. Samodzielnie musisz zdecydować, czy dla Twojej działalności korzystne będzie skorygowanie cen produktów, aby odzyskać poniesione koszty wysyłki. Pamiętaj jednak, że wysokość cen w Twoim sklepie zależy tylko od Ciebie. 

Jeśli chcesz się podzielić opinią na temat gwarancji bezpłatnej wysyłki, kliknij tutaj.

Przejdź do sekcji:

Dla sprzedawców z USA: poznaj strategie dotyczące ustalania cen produktów, dzięki którym zamortyzujesz koszty wysyłki po włączeniu gwarancji bezpłatnej wysyłki.

Dla sprzedawców z Kanady korzystających z obliczanych kosztów wysyłki: poznaj strategie dotyczące ustalania cen produktów, dzięki którym zamortyzujesz obliczane koszty wysyłki po włączeniu gwarancji bezpłatnej wysyłki.

Czy jeśli zmienię ceny produktów, aby zamortyzować koszty po zaoferowaniu bezpłatnej wysyłki do USA, to czy nie spowoduje to wzrostu łącznej ceny płaconej przez klientów z innych krajów?

Jeśli zdecydujesz się zmienić ceny produktów, aby zamortyzować koszty wysyłki, zastanów się też nad weryfikacją i zmianą kosztów wysyłki do klientów spoza USA. W ich przypadku możesz zmniejszyć koszty wysyłki o kwotę dodaną do cen produktów, aby łączna cena dla klientów z innych krajów była mniej więcej taka jak wtedy, kiedy przesyłka do USA nie była bezpłatna. Cena produktów i wysokość kosztów wysyłki zależą jednak wyłącznie od Ciebie.

Produkty kosztujące co najmniej 35 USD

Aby odzyskać koszty wysyłki, możesz rozważyć podniesienie cen ofertowych swoich produktów o wysokość tych kosztów. Wybierz strategię najlepiej pasującą do większości swoich klientów, ale pamiętaj przy tym, że zmiana cen będzie dotyczyła wszystkich kupujących.

Możesz zmienić ceny ręcznie, edytując poszczególne oferty.

Jeśli jesteś sprzedawcą spoza Indii lub USA, możesz ustalić różne ceny ofertowe dla zamówień krajowych i zagranicznych. Oznacza to, że ceny Twoich produktów mogą uwzględniać inne koszty wysyłki zamówień kierowanych za granicę. Dowiedz się, jak ustalić różne ceny ofertowe produktów wysyłanych w kraju i za granicę.

Oto kilka przykładów tego, o jaką kwotę można skorygować ceny produktów, aby zamortyzować koszty wysyłki w przypadku produktów kosztujących co najmniej 35 USD:

 • Twoja cena wysyłki krajowej: to podejście sprawdza się najlepiej, gdy większość produktów wysyłasz do kupujących ze swojego kraju.
 • Twoja cena wysyłki do USA: to dobre podejście, jeśli obawiasz się o konieczność pokrywania kosztów wysyłki do USA lub to tam mieszka większość Twoich klientów. Ta strategia sprawdza się najlepiej, jeśli dużą część swoich produktów wysyłasz do USA. 
 • Cena pośrednia między ceną wysyłki krajowej a ceną wysyłki do USA: jeśli ceny wysyłki krajowej i do USA mocno się od siebie różnią, to możesz rozważyć rozwiązanie pośrednie. Na przykład jeśli cena wysyłki krajowej to 3 USD, a cena wysyłki do USA to 10 USD, możesz podnieść ceny swoich produktów o 6 USD, aby koszty się wyrównały.

 1. Panelu sklepu wybierz Ustawienia.
 2. Otwórz Ustawienia wysyłki.
 3. Naciśnij Edytuj obok często używanego wzorca wysyłki.

 1. Dotknij opcji Więcej
 2. Dotknij opcji Wysyłka.
 3. Dotknij oznaczonego wielokropkiem menu obok często używanego wzorca i naciśnij Edytuj

Sprawdź, ile według tego wzorca naliczasz za wysyłkę. Oto kwota, która po doliczeniu do cen ofertowych produktów, pozwoli Ci odzyskać koszty wysyłki. Ostateczna wysokość cen zależy jednak tylko od Ciebie.

Gdy już ustalisz, jak chcesz zmienić swoje ceny ofertowe, możesz je zaktualizować, aby odzyskać koszty wysyłki.

Produkty w cenie poniżej 35 USD

Jeśli włączysz gwarancję bezpłatnej wysyłki, kupujący z USA nie będą płacić za wysyłkę zamówień o wartości co najmniej 35 USD. Oznacza to, że jeśli klient z USA kupi od Ciebie cztery produkty kosztujące 10 USD każdy, to automatycznie uzyska on bezpłatną wysyłkę. 

Jeśli jesteś sprzedawcą spoza Indii lub USA, możesz ustalić różne ceny ofertowe dla zamówień krajowych i zagranicznych. Oznacza to, że ceny Twoich produktów mogą uwzględniać inne koszty wysyłki zamówień kierowanych za granicę. Dowiedz się, jak ustalić różne ceny ofertowe produktów wysyłanych w kraju i za granicę.

Oto kilka przykładów tego, jak można zamortyzować koszty wysyłki w przypadku produktów kosztujących poniżej 35 USD:

 • Średni koszt wysyłki zamówień o wartości co najmniej 35 USD: możesz skorygować ceny produktów o średni koszt wysyłki produktów kosztujących poniżej 35 USD. Wkrótce go obliczymy i udostępnimy wynik w Twoim panelu sklepu. Kalkulacja obejmie Twoje zamówienia kwalifikujące się do gwarancji, które zawierają produkty w cenie poniżej 35 USD. Dzięki temu poznasz średnią kwotą, jaką trzeba by dodać do cen produktów kosztujących poniżej 35 USD, aby odzyskać koszty wysyłki.
 • Kwota obecnie naliczana za wysyłkę: zajrzyj do swoich wzorców wysyłki i dodaj do cen produktów kwotę, którą obecnie naliczasz za wysyłkę produktów do USA. Aby znaleźć obecne koszty wysyłki, skorzystaj z podanej wyżej instrukcji dotyczącej produktów kosztujących powyżej 35 USD.

Przy ustalaniu cen produktów warto rozważyć inne kwestie poza pokrywaniem kosztów wysyłki. Na przykład możesz zdecydować się zaokrąglić ceny do najbliższej pełnej liczby — czy to w górę, czy to w dół.

Gdy już ustalisz, jak chcesz zmienić swoje ceny ofertowe, możesz je zaktualizować, aby odzyskać koszty wysyłki.

Jak zaktualizować ceny produktów

 1. Panelu sklepu wybierz Oferty.
 2. Jeśli chcesz edytować wszystkie swoje oferty, zaznacz pole u góry. Jeśli chcesz edytować wybrane oferty, zaznacz pola pod tymi ofertami.
 3. W rozwijanym menu Opcje edycji wybierz Edytuj ceny.
 4. Wpisz kwotą pobieraną wcześniej za wysyłkę, albo inną wybraną przez siebie kwotę, obok pola Zwiększ o kwotę lub Zmniejsz o kwotę. Zobaczysz przykładową ofertę z jej obecną i zaktualizowaną ceną.
 5. Naciśnij Zastosuj. W ten sposób zaktualizujesz o tę kwotę ceny wszystkich zaznaczonych ofert.

 1. Naciśnij Oferty.
 2. Naciśnij ofertę, którą chcesz edytować.
 3. Naciśnij kartę Oferty.
 4. Naciśnij ikonę edycji obok Ceny.  
 5. Dodaj do obecnej ceny naliczane wcześniej koszty wysyłki. 
 6. Wybierz Zapisz

Jeśli masz dodane do ofert ceny dla klientów krajowych i zagranicznych, to jednocześnie możesz zmienić tylko ceny obowiązujące w „Pozostałych krajach”. Jeśli chcesz zmienić ceny dla klientów krajowych i zagranicznych, musisz edytować poszczególne oferty indywidualnie.

Aby Twój sklep był traktowany jako oferujący gwarancję bezpłatnej wysyłki, musisz tylko zaoferować bezpłatną wysyłkę do USA produktów i zamówień o wartości co najmniej 35 USD.

Jak zaktualizować koszty wysyłki do innych krajów

Jeśli zaktualizujesz ceny produktów, aby zamortyzować koszty wysyłki, możesz też podjąć decyzję o zmianie kosztów wysyłki do krajów innych niż USA, aby łączna cena płacona przez kupujących z tych krajów odzwierciedlała faktycznie ponoszone przez Ciebie koszty.

Najpierw ustal, o ile obniżysz koszty wysyłki do krajów innych niż USA. Dobrą praktyką jest zmniejszenie kosztów o kwotę dodaną do cen produktów. Załóżmy, że podniosłeś ceny produktów o 3 USD:

 • Wysyłka do USA jest teraz bezpłatna. 
 • Jeśli cena wysyłki krajowej wynosiła 3 USD, możesz teraz obniżyć ją do zera.
 • Cena wysyłki do innych krajów wynosiła 5 USD. Możesz teraz obniżyć ją do 2 USD.

 1. Panelu sklepu wybierz Ustawienia.
 2. Otwórz Wzorce wysyłki
 3. Zaznacz pola obok wzorca, który chcesz edytować. 
 4. Wprowadź zmiany i naciśnij Zapisz wzorzec.

 1. Dotknij opcji Więcej
 2. Dotknij opcji Wysyłka.
 3. Dotknij oznaczonego wielokropkiem menu obok często używanego wzorca i naciśnij Edytuj
 4. Wprowadź zmiany i naciśnij Zapisz wzorzec.

 

Masz pytania na temat optymalizowania ofert pod kątem bezpłatnej wysyłki?

Zadaj je społeczności

Czy pomogło Ci to rozwiązać problem?
Dlaczego ten artykuł nie był przydatny? (Wybierz wszystkie opcje, które mają zastosowanie).

Dziękujemy za opinię!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy