Jak zalogować się do konta Etsy lub wylogować się z niego

Aby zalogować się do konta Etsy:

 1. Na Etsy.com kliknij Zaloguj się u góry po prawej.
 2. Wpisz adres e-mail i hasło, których używasz na koncie Etsy, lub kliknij Kontynuuj z Google albo Kontynuuj z Facebookiem.
 3. Kliknij Zaloguj się lub potwierdź dane swojego konta w Google lub na Facebooku.

Możesz też zalogować się w aplikacji Etsy. Aby zalogować się w aplikacji Etsy:

 1. Pobierz i otwórz aplikację Etsy.
 2. Dotknij opcji Zacznij.
 3. Dotknij przycisku Zaloguj się lub opcji Kontynuuj z Google albo Kontynuuj z Facebookiem.
 4. Wpisz adres e-mail i hasło, których używasz na koncie Etsy, lub potwierdź dane swojego konta w Google lub na Facebooku.
 5. Dotknij opcji Zaloguj się.

Aby zalogować się na Etsy, musisz mieć konto Etsy. Dowiedz się, jak utworzyć konto na Etsy.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa Etsy wdrożyło na swojej stronie rozwiązanie uwierzytelniające reCAPTCHA Enterprise firmy Google. Korzystanie z niego podlega Polityce prywatności i Warunkom korzystania Google.

Jak wylogować się z konta Etsy

Aby wylogować się z konta Etsy:

 1. Na Etsy.com kliknij Twoje konto.
 2. Kliknij Wyloguj się.

Aby wylogować się z konta Etsy w aplikacji Etsy:

 1. Otwórz aplikację Etsy.
 2. Dotknij opcji  Ty.
 3. Dotknij opcji Ustawienia.
 4. Dotknij opcji Wyloguj się.

Aby wylogować się z aplikacji Sprzedaj z Etsy:

 1. Otwórz aplikację Sprzedaj z Etsy.
 2. Dotknij opcji Więcej.
 3. Dotknij opcji Konto.
 4. Dotknij opcji Wyloguj się.
Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy