Dlaczego otrzymałem powiadomienie o naruszeniu praw własności intelektualnej?

Otrzymanie zgłoszenia dotyczącego naruszenia praw własności intelektualnej oznacza, że właściciel praw własności intelektualnej (lub osoba przez niego upoważniona) poinformował Etsy, że jego zdaniem pewne treści w Twoim sklepie Etsy naruszają jego prawa własności intelektualnej. Działając zgodnie z naszymi Zasadami dotyczącymi własności intelektualnej, dezaktywowaliśmy oferty, których dotyczyło zgłoszenie. W wysłanym do Ciebie e-mailu powinna znaleźć się lista ofert, które zostały usunięte na wniosek właściciela praw własności intelektualnej (lub jego upoważnionego przedstawiciela).

Gdy strona zgłaszająca prześle zgłoszenie dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej spełniające wymogi określone w naszych zasadach, to zgodnie z Zasadami dotyczącymi własności intelektualnej jesteśmy zobowiązani usunąć treści wskazane w tym zgłoszeniu. Strona zgłaszająca precyzyjnie wskazała, które oferty naruszają jej prawa własności intelektualnej — to nie my podjęliśmy tę decyzję.  

Nie twórz nowych ofert zawierających takie treści, chyba że problem z drugą stroną został rozwiązany. Powtarzające się zgłoszenia dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej mogą skutkować utratą uprawnień konta.

Z kim mogę skontaktować się, aby uzyskać więcej informacji?

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu ze stroną, która przesłała do Etsy zgłoszenie, w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące zgłoszenia naruszenia i informacji na temat powodu uznania treści za naruszające prawa oraz sposobu rozwiązania problemu. Dane kontaktowe znajdziesz w wiadomości z powiadomieniem o usunięciu oferty. Możesz też porozmawiać z prawnikiem.

Etsy nie może wypowiadać się w imieniu właściciela praw własności intelektualnej (ani osoby przez niego upoważnionej) w sprawie szczegółów dotyczących tego, dlaczego treści zostały uznane za naruszające prawa oraz w jaki sposób rozwiązać ten problem.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasze Zasady dotyczące własności intelektualnej.

Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Czytelnik przyjmuje wszelką odpowiedzialność za zastosowanie zawartych w nich informacji. Ze szczegółowymi pytaniami należy zwrócić się do prawnika. 

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy