Dlaczego otrzymałem powiadomienie o naruszeniu praw własności intelektualnej?

Otrzymanie powiadomienia o naruszeniu praw własności intelektualnej oznacza, że właściciel praw własności intelektualnej (lub osoba przez niego upoważniona) poinformował Etsy, że jego zdaniem pewne treści sprzedawcy na Etsy naruszają jego prawa własności intelektualnej. Działając zgodnie z naszymi Zasadami dotyczącymi własności intelektualnej, dezaktywowaliśmy oferty, których dotyczyło zgłoszenie.

Etsy nie może wypowiadać się w imieniu właściciela praw własności intelektualnej (ani osoby przez niego upoważnionej) w sprawie szczegółów dotyczących tego, dlaczego treści zostały uznane za naruszające prawo oraz w jaki sposób rozwiązać ten problem.

Z kim mogę skontaktować się, aby uzyskać więcej informacji?

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu ze stroną, która przesłała do Etsy zgłoszenie, w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące zgłoszenia naruszenia i informacji na temat powodu uznania treści za naruszające prawo oraz sposobu rozwiązania problemu. Dane kontaktowe znajdziesz w wiadomości z powiadomieniem o usunięciu oferty. Możesz też porozmawiać z prawnikiem.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasze Zasady dotyczące własności intelektualnej.

Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Czytelnik przyjmuje wszelką odpowiedzialność za zastosowanie zawartych w nim informacji. Ze szczegółowymi pytaniami należy zwrócić się do prawnika. 

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy