Jak można ocenić skuteczność swoich reklam Etsy Ads

Wyniki swojej kampanii możesz zobaczyć na stronie Etsy Ads. Obok każdej reklamowanej oferty zobaczysz statystyki dotyczące jej wyników.

Dowiedz się więcej o każdym wskaźniku:

Wyświetlenia reklam

Każde pojawienie się Twojej oferty jako reklamy na Etsy traktujemy jako wyświetlenie. Za wyświetlenia jednak nie płacisz.

Jak korzystać z tego wskaźnika

Wyświetlenia reklam pozwalają zrozumieć, ilu klientów widzi Twoje reklamy. Dowiadujesz się w ten sposób, że reklamy trafiły na Etsy i kupujący je zobaczyli.  Jeśli zyskujesz wyświetlenia reklam, ale masz mniej kliknięć reklam, niż przewidywałeś, dobrym pomysłem może być zaktualizowanie ofert.

Kliknięcia reklam

Gdy klient kliknie którąś z Twoich reklam na Etsy, żeby zobaczyć ofertę, zaliczamy to jako kliknięcie.
Oznacza to bowiem, że reklama wyświetlona w wynikach wyszukiwania przyciągnęła klienta do Twojej oferty.

Jak korzystać z tego wskaźnika

Liczba kliknięć, które otrzymujesz, daje Ci pewne pojęcie o tym, jak widoczne i konkurencyjne są Twoje reklamy w wyszukiwarce Etsy.

Jaka jest różnica między kliknięciem a odwiedzinami?

Wskaźnik odwiedzin podajemy w sekcji Statystyki. Jeśli potencjalny kupujący opuści Twój sklep i wróci w ciągu 30 minut, liczy się to jako jedne odwiedziny. Jeśli klient kliknie jedną z Twoich reklam, następnie wróci do wyników wyszukiwania, po czym w ciągu 30 minut kliknie inną Twoją reklamę, to będzie się to liczyć jako dwa kliknięcia, ale jedne odwiedziny.

Współczynnik klikalności

Ten wskaźnik pokazuje, jak często kupujący klikają Twoje reklamy po ich zobaczeniu. Współczynnik klikalności porównuje liczbę kliknięć reklamy z liczbą jej wyświetleń.

Jak korzystać z tego wskaźnika

Wysoki współczynnik klikalności oznacza, że dana reklama dobrze sobie radzi. Świadczy o tym, że większy odsetek osób, które zobaczyły reklamę, rzeczywiście ją kliknął. Jeśli w przypadku niektórych reklam współczynnik klikalności jest niski, przejrzyj swoje oferty i zmodyfikuj je, korzystając z najlepszych praktyk służących zwiększeniu skuteczności reklam.

Zamówienia z reklam

Gdy klient złoży zamówienie po kliknięciu jednej z Twoich reklam na Etsy, liczy się ono jako zamówienie z reklamy. Zamówienie jest łączone z reklamą, jeśli ktoś kliknie reklamę, po czym w ciągu 30 dni kupi dowolny produkt z Twojego sklepu.

Jak korzystać z tego wskaźnika

Reklamy na Etsy pozwalają zaprezentować Twoje oferty zainteresowanym klientom, dzięki czemu poznają oni Twoje produkty i mogą coś u Ciebie kupić. Jeśli nie uzyskujesz wielu zamówień dzięki Etsy Ads, przejrzyj swoje oferty i zmodyfikuj je, korzystając z najlepszych praktyk służących zwiększeniu skuteczności reklam.

Przychody uzyskane z reklam

Przychody pokazują łączną wartość sprzedaży uzyskaną dzięki kliknięciom w reklamy. Sprzedaż jest łączona z reklamą, jeśli ktoś kliknie reklamę, po czym w ciągu 30 dni kupi dowolny produkt z Twojego sklepu.

Jak korzystać z tego wskaźnika

Zrozumienie, które reklamy generują sprzedaż, może pomóc Ci zoptymalizować strategię promocji. Możesz na przykład zdecydować, że będziesz reklamować tylko oferty, które już dobrze radzą sobie w reklamach.

Dowiedz się, jak tworzyć reklamy, które zachęcą klientów do dokonania zakupu.

Wydany budżet

Wydany budżet pokazuje, ile wydałeś na reklamy Etsy Ads w ostatnich 30 dniach.

Możesz też sprawdzić, ile wydałeś na każdą reklamowaną ofertę w wybranym okresie.

Opłatę naliczamy za każdym razem, gdy klient kliknie Twoją reklamę na Etsy i odwiedzi w ten sposób Twoją ofertę.

Nie wszystkie kliknięcia kosztują tyle samo. Jakość oferty (świetne zdjęcia, tytuły, tagi) i liczba konkurentów mogą wpłynąć na koszt kliknięcia reklamy. Jeśli jakość oferty jest niska, koszt kliknięcia może być wyższy. Jeśli wielu konkurentów jest zainteresowanych daną przestrzenią reklamową, koszt kliknięcia będzie wyższy.

Łączny budżet wydany danego dnia pojawi się na Twoim rachunku płatniczym w kolejnym dniu.

Jak korzystać z tego wskaźnika

Wydany budżet pozwala zrozumieć, ile wydajesz na każdą z reklam, oraz porównać wydatki na poszczególne reklamy.

Jak wydawany jest Twój dzienny budżet

Korzystając z Etsy Ads, płacisz tylko, gdy ktoś kliknie którąś z Twoich reklam. Kwota, jaką zapłacisz, zależy od tego, ile osób kliknie Twoje reklamy, i jak wysoko wyceniane jest miejsce, w którym wyświetliły się kliknięte reklamy.

Algorytm Etsy oferuje stawkę za umieszczenie Twojej reklamy w zbiorze wyników wyszukiwaniu w oparciu o kilka czynników, w tym dopasowanie reklamowanej oferty do kupującego i prawdopodobieństwo, że się on nią zainteresuje. Wysokość stawki jest automatycznie obliczana, aby uczynić Twoją ofertę konkurencyjną i zapewnić jak największy zysk Twojemu sklepowi. Jeśli prawdopodobieństwo, że klient kupi reklamowany produkt, jest wyższe, stawka również wzrośnie.  

Wysokość stawki wpływa na to, ile zapłacisz, gdy klient kliknie Twoją reklamę, czyli na koszt kliknięcia (CPC). CPC może być inny przy każdym kliknięciu i przy każdym pojawieniu się reklamy w wynikach wyszukiwania. Aby obliczyć średni CPC oferty reklamowanej w ramach Etsy Ads, należy podzielić budżet wykorzystany na ofertę przez liczbę kliknięć tej oferty.

ROAS

ROAS to skrót od „return on advertising spend”, czyli stopa zwrotu nakładów na reklamę . Ten wskaźnik pokazuje, jakie zyski przynosi Twoja reklama. ROAS porównuje przychody uzyskane dzięki reklamie z poniesionymi na nią kosztami. Dowiedz się, jak analizować ROAS swoich reklam.

Jak korzystać z tego wskaźnika

Wyższy ROAS oznacza, że reklama jest bardziej rentowna. ROAS porównuje ponoszone koszty z przychodami, aby zobaczyć, czy dzięki danej reklamie zarabiasz więcej, niż na nią wydajesz. Ten wskaźnik pomaga podjąć decyzję o tym, które oferty warto reklamować. Jeśli chcesz uzyskać trafniejsze wyniki dotyczące danej reklamy, lepiej pozwól jej wyświetlać się przez 30 dni, zanim ją wyłączysz

Wyszukiwane hasła

Wyszukiwane hasła pozwalają Ci poznać słowa i wyrażenia wprowadzone w ciągu ostatnich 30 dni przez kupujących, którzy zobaczyli Twoje reklamy.  Kliknij opcję Wyszukiwane hasła pod wybraną ofertą, aby zobaczyć powiązaną z nią analizę wyszukiwanych haseł.

Analiza wyszukiwanych haseł pokazuje, jak oferty radzą sobie, gdy klienci szukają określonych słów kluczowych. O skuteczności reklamy może świadczyć duża liczba kliknięć lub transakcji sprzedaży.

W celu ochrony prywatności kupującego dane te mogą nie być dostępne dla ofert o ograniczonym ruchu z reklam.

Celem reklam Etsy Ads jest generowanie ruchu w Twoim sklepie. Choć intensywniejszy ruch może przełożyć się na zwiększenie sprzedaży, nie możemy zagwarantować, że tak się stanie.

Korzystanie z wykresów

Zobacz wykresy mierzące skuteczność Twoich reklam Etsy Ads na przestrzeni czasu. Jako że skuteczność reklam zmienia się właściwie codziennie, a niektóre informacje nie są dostępne w czasie rzeczywistym, zalecamy wybranie okresu obejmującego przynajmniej 30 dni. Dzięki temu zyskasz trafniejsze informacje na temat skuteczności swoich reklam w czasie.

Podczas analizowania wykresów pamiętaj o wprowadzonych zmianach budżetu lub liczby promowanych ofert. Takie zmiany w znaczący sposób wpływają na ogólną skuteczność kampanii.

Jeśli zauważysz ciągły trend zniżkowy w skuteczności swojej kampanii, pamiętaj, że na intensywność ruchu i wysokość sprzedaży wpływają liczne czynniki zewnętrzne, jak zwiększona konkurencja, zmiany trendów rynkowych itp. Staraj się co pewien czas odświeżać swoją strategię reklamową, aby osiągnąć długotrwały sukces.

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci zmienić odwiedziny w Twoim sklepie w rzeczywistą sprzedaż:

Zapoznaj się z naszymi wskazówkami na temat tworzenia ofert o wysokim współczynniku konwersji.

Odśwież tytuły ofert

Przeczytaj Kompleksowy przewodnik po wyszukiwarce Etsy, aby dowiedzieć się, jak sprawić, by Twoje oferty częściej pojawiały się w wynikach wyszukiwania. Możesz też przejrzeć wyszukiwane hasła, które spowodowały wyświetlenie klientom reklam Etsy Ads z Twoimi produktami. Pozwoli Ci to lepiej zrozumieć, jakie wyszukiwania kierują użytkowników na Twoje oferty.

Zaktualizuj zdjęcia w ofertach

Przeczytaj Kompleksowy przewodnik po fotografii, aby dowiedzieć się, jak można błyskawicznie przykuć uwagę kupujących.

Jeszcze więcej porad i najlepszych praktyk zawiera nasz Kompleksowy przewodnik po reklamie.

Możesz skorzystać z platformy Etsy Ads, aby reklamować swoje produkty na Etsy, w tym w wynikach wyszukiwania na Etsy.

Skonfiguruj Etsy Ads

Kiedy rozpoczniesz kampanię Etsy Ads, domyślnie promowane będą wszystkie Twoje aktualne oferty. Wszystkie nowe oferty, które umieścisz w sklepie w czasie, gdy kampania jest aktywna, również zostaną do niej dodane. Możesz edytować i aktualizować listę ofert, które chcesz reklamować.

Aby przestać reklamować ofertę:

 1. W sekcji Etsy Ads kliknij Zarządzaj reklamowanymi ofertami.
 2. Odznacz oferty, które chcesz przestać reklamować.
 3. Kliknij Zapisz zmiany.

Aby zmienić swój dzienny budżet:

 1. W sekcji Etsy Ads kliknij Zmień budżet.
 2. Wprowadź swój nowy budżet dzienny.
 3. Kliknij Zapisz zmiany.

Minimalny dzienny budżet to 1 USD. Budżet maksymalny jest zmienny. Dowiedz się więcej.

Płacisz za reklamę, kiedy zostanie kliknięta. Koszty kliknięć z danego dnia są zliczane, po czym standardowo są dodawane do Twojego rachunku płatniczego kolejnego dnia.

Na przykład opłaty za reklamy kliknięte 30 września zostaną doliczone do Twojego rachunku 1 października.

Na stronie zamówień zobaczysz małą ikonę megafonu przy zamówieniach, które zostały złożone w wyniku kliknięcia którejś z Twoich reklam.

Produkt, który zamówi kupujący, nie musi być jednak tym produktem, którego reklamę kliknął, a data zamówienia nie musi się pokrywać z datą kliknięcia. Zamówienie zostanie jednak powiązane z Twoją kampanią Etsy Ads, ponieważ to właśnie dzięki kliknięciu reklamy kupujący po raz pierwszy trafił do Twojego sklepu.

Możesz przestać reklamować określone oferty lub całkowicie wyłączyć Etsy Ads.

Aby całkowicie wyłączyć Etsy Ads, wejdź na stronę Etsy Ads i kliknij Więcej opcji, a następnie Wyłącz reklamy.  

O tym, że kampania jest wyłączona, świadczy przycisk Wznów kampanię widoczny na stronie Etsy Ads.

Wszyscy sprzedawcy są automatycznie rejestrowani w Offsite Ads. Niektórzy sprzedawcy mogą zadecydować, czy chcą korzystać z takich reklam.

Możliwość rezygnacji z Offiste Ads zależy od przychodów ze sprzedaży w ciągu ostatnich 365 dni:

 • Jeśli Twój sklep na Etsy zarobił w ciągu ostatnich 365 dni 10 000 USD lub więcej (ok. 40 000 PLN), to najmocniej skorzystasz z reklam poza Etsy. Korzystanie z usługi będzie w takim przypadku obowiązkowe przez cały okres istnienia Twojego sklepu, a wysokość opłaty reklamowej będzie niższa.
 • Jeśli Twój sklep na Etsy zarobił w ciągu ostatnich 365 dni mniej niż 10 000 USD (ok. 40 000 PLN), korzystanie z Offsite Ads będzie opcjonalne. Jeśli jednak zechcesz skorzystać z tej usługi, zapłacisz opłatę reklamową tylko, jeśli uda Ci się sprzedać jakiś produkt dzięki reklamie Offsite Ad.  

Będziemy sprawdzać Twoje wyniki sprzedaży każdego miesiąca. Wartość Twojej sprzedaży w ostatnich 365 dniach wyliczana jest pierwszego dnia każdego miesiąca. Ostatnie 365 dni oznacza okres od 28 lutego 2019 r.

Jeśli w okresie obejmującym ostatnie 365 dni Twoje zarobki wyniosą 10 000 USD lub więcej (ok. 40 000 PLN), korzystanie z Offsite Ads stanie się obowiązkowe.  

Aby sprawdzić, ile udało Ci się zarobić na Etsy w ciągu ostatnich 365 dni, wejdź na stronę statystyk w Panelu sklepu i wybierz niestandardowy przedział dat. W Zasadach dotyczących opłat i płatności znajdziesz więcej informacji o opłatach za reklamy Offsite Ads oraz o tym, jak wyliczany jest próg 10 000 USD (ok. 40 000 PLN).

Aby zrezygnować z Offsite Ads:

 1. Na Etsy.com kliknij Panel sklepu.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij Offsite Ads.
 4. Kliknij przycisk Przestań promować moje produkty.
 5. Potwierdź, że chcesz, by Etsy przestało promować Twoje produkty.
 6. Potwierdź decyzję, raz jeszcze klikając przycisk Przestań promować moje produkty.

Jeśli kiedyś będziesz chcieć wrócić do korzystania z tych reklam, wejdź na stronę Offsite Ads i kliknij Wznów usługę Offsite Ads.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy