Dlaczego moje zamówienie z Etsy nie ma danych śledzenia?

Jeśli zrobisz zamówienie na Etsy, możesz otrzymać dane pozwalające śledzić paczkę. Możesz sprawdzić status swojego zamówienia na stronie Zakupy na Etsy.com. Obok zamówienia widoczny jest jego status wysyłki:

  • Niewysłane: sprzedawca nie wysłał jeszcze zamówienia lub nie zaktualizował zamówienia na Etsy.
  • Wysłane: sprzedawca oznaczył zamówienie jako wysłane.
  • W drodze: sprzedawca dodał numer śledzenia i przesyłka opuściła już placówkę przewoźnika.

Jeśli Twoje zamówienie jest oznaczone jako wysłane, ale nie otrzymujesz dalszych powiadomień, może to oznaczać, że:

  • Twoje zamówienie nie ma przypisanych danych śledzenia.
  • Przewoźnik nie zarejestrował jeszcze żadnej zmiany lokalizacji paczki.
  • Sprzedawca nie przekazał jeszcze paczki przewoźnikowi.

Jeśli Twoje zamówienie nadal jest niewysłane lub masz pytania na temat śledzenia paczki, możesz skontaktować się ze sprzedawcą, żeby dopytać o status swojego zamówienia.

Jeśli Twoje zamówienie jest wysłane lub w drodze, możesz je namierzyć, korzystając z numeru śledzenia. Dowiedz się więcej o śledzeniu swojego zamówienia.

Aby znaleźć swoje zamówienie:

  1. Zaloguj się na Etsy.com lub uruchom aplikację Etsy.
  2. Przejdź do sekcji Twoje konto.
  3. Przejdź do sekcji Zakupy i oceny.
  4. Znajdź swoje zamówienie na stronie Zakupy. W aplikacji dotknij zamówienia, aby je wyświetlić.
Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy