Opłaty celne i VAT

Paczki wysyłane do innego kraju mogą podlegać podatkom importowym, opłatom celnym oraz opłatom naliczanym przez kraj docelowy. Te opłaty zwykle stają się należne, gdy przesyłka dotrze do kraju docelowego.  

Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i praw kraju docelowego spoczywa na sprzedawcach. Zwykle to kupujący jest odpowiedzialny za pokrycie opłat celnych w momencie odebrania paczki.

Niektóre kraje wymagają też wypełnienia pewnych dokumentów, zanim towary zostaną wysłane. Niedostarczenie wymaganych informacji może spowodować opóźnienie w dostawie zamówienia.

Dowiedz się więcej o opłatach celnych:

Australia

Etsy pobiera i odprowadza podatek GST od pewnych zamówień wysyłanych do Australii. Dowiedz się więcej o podatku GST na Etsy.

Etsy automatycznie pobierze i odprowadzi podatek od kupujących z Australii, jeśli wartość towarów nie przekracza 1000 AUD. Sprzedawcy mogą być zobowiązani do załączenia dodatkowych informacji na formularzu celnym (zależy to od metody wysyłki).

Informacje dla sprzedawców

Jeśli jesteś sprzedawcą spoza Australii, który wysyła kupującemu w Australii paczkę o wartości nieprzekraczającej 1000 AUD, korzystając z usług komercyjnego przewoźnika takiego jak Fedex, i chcesz, aby dostawa nie została opóźniona, dodaj wskazane niżej informacje

:
 • Australijski numer referencyjny (ARN) Etsy: 3000 0920 7152
 • .
 • Łączną cenę produktów, koszty wysyłki, naliczony podatek GST oraz łączną wartość zamówienia.

Australijscy celnicy mogą zechcieć zapoznać się z formularzem celnym, aby sprawdzić, czy zapłacono podatek GST od danego zamówienia. Jeśli zamówienie obejmowało kilka produktów, należy je wysłać jedną paczką.

Sprzedawcy, którzy wysyłają przesyłki, korzystając z usług przewoźników państwowych, jak United States Postal Service, PostNL w Holandii, Royal Mail w Wielkiej Brytanii czy Canada Post, mogą być zwolnieni z obowiązku podania tych dodatkowych informacji.

Radzimy sprzedawcom skonsultować się z wybieranym przez siebie przewoźnikiem w celu ustalenia, gdzie należy umieścić podane wyżej informacje.

Dowiedz się więcej o podatku GST w Australii.

Unia Europejska

Towary przesyłane pomiędzy krajami UE

Cło nie obowiązuje w przypadku towarów wysyłanych w ramach UE. Wciąż jednak może istnieć konieczność naliczenia podatku VAT i uwzględnienia go w cenie zakupu w momencie sprzedaży. Etsy wymaga od sprzedawców podawania cen razem z VAT-em, dlatego kupujący nie powinni być zobowiązywani do pokrywania opłat innych niż łączna cena widoczna podczas realizacji transakcji.

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie jest już częścią Unii Europejskiej.

Towary wysyłane do krajów UE spoza UE

W przypadku towarów wysyłanych spoza UE do krajów UE mogą być naliczane opłaty celne i podatek VAT.

Wysokość cła oraz VAT zostanie ustalona w punkcie wjazdu towaru do kraju docelowego. Może to spowodować, że kupujący będą musieli pokryć opłaty, które nie są uwzględnione w łącznej cenie widocznej podczas realizacji transakcji.

Zasadniczo VAT nie jest naliczany, jeśli łączna wartość wszystkich towarów w przesyłce (nie wliczając cła i kosztów transportu) nie przekracza progu ustalonego przez dany kraj. Wysokość tego progu waha się od 10 do 22 euro, zależnie od kraju UE.

W przypadku podatku VAT stawkę określa kraj, do którego paczka jest wysyłana.  

Cła zwykle nie są naliczane w przypadku towarów, których wartość nie przekracza 150 euro.

Dowiedz się więcej o kupowaniu towarów z krajów spoza UE.

Nowa Zelandia

Nowa Zelandia wymaga od Etsy pobierania podatku od towarów i usług (GST) od wszystkich towarów sprzedawanych klientom w Nowej Zelandii przez sprzedawców z zagranicy. Etsy pobiera i odprowadza ten podatek od wszystkich kwalifikujących się zamówień wysyłanych do Nowej Zelandii. Stawka podatku GST wynosi 15%. Dowiedz się więcej o podatku GST na Etsy.

Informacje dla sprzedawców

W przypadku zamówień wysyłanych do Nowej Zelandii z zagranicy sprzedawcy muszą umieścić na paczce i w notce celnej następujące informacje:

 • Numer przyznany Etsy przez Inland Revenue Department (IRD), czyli 122-669-181.
 • Informację, że podatek GST został naliczony.

Jeśli sprzedawca nie dopełni tych obowiązków, kupujący może zostać ponownie obciążony podatkiem GST w momencie dostawy. Sprzedawcy powinni też podać te dodatkowe informacje w formularzach celnych takich przesyłek. Jeśli sprzedawca nie uwzględni tych informacji, kupującemu możesz zostać naliczony na granicy podatek GST oraz dodatkowe opłaty manipulacyjne. Firma Etsy będzie mogła zwrócić kupującemu podatek GST tylko po otrzymaniu dowodu opłacenia takich dodatkowych opłat.

Podatek GST nie jest pobierany w przypadku transakcji, w których kupujący i sprzedawca są rezydentami Nowej Zelandii.

Dowiedz się więcej o podatku GST w Nowej Zelandii.

Norwegia

Norwegia wymaga od Etsy pobierania podatku VAT od objętych nim towarów sprzedawanych klientom w Norwegii przez sprzedawców z zagranicy. Etsy pobiera i odprowadza podatek 25% od kwalifikujących się zamówień wysyłanych do Norwegii, jeśli:

 • Sprzedawca ma siedzibę poza Norwegią
 • .
 • Adres wysyłki jest adresem norweskim
 • .
 • Łączna wartość przesyłki nie przekracza 3000  NOK (ok. 1250  PLN)
 • Produkt objęty jest podatkiem VAT w standardowej wysokości 25%.
 • Produkty, od których Etsy nie musi naliczać podatku VAT, ale w przypadku których ten podatek zostanie naliczony i pobrany na granicy, to produkty z kategorii Żywność i napoje (w tym słodycze i czekolady) oraz produkty objęte akcyzą. Więcej informacji można znaleźć na stronie norweskiego urzędu podatkowego.

* Na podstawie kursów wymiany walut w czerwcu 2020 r.

Dowiedz się więcej o podatku VAT na Etsy.

Informacje dla sprzedawców

W przypadku zamówień wysyłanych do Norwegii z zagranicy, wobec których firma Etsy zastosowała VAT, sprzedawcy muszą umieścić na paczce i w formularzu celnym następujące informacje:

 • Norweski identyfikator podatkowy Etsy Ireland (VOEC), czyli 2021137.
 • Informację, że podatek VAT został już pobrany.

Jeśli sprzedawca nie dopełni tych obowiązków, kupujący może zostać ponownie obciążony podatkiem VAT w momencie dostawy. Kupujący będzie musiał wtedy uiścić przy odprawie celnej VAT oraz dodatkowe opłaty manipulacyjne, które może naliczyć przewoźnik. Kupujący będzie mógł poprosić Etsy o zwrot opłaconego VAT-u tylko po okazaniu dowodu dokonania płatności przy odprawie celnej.

Sprzedawcy mogą mieć też obowiązek podania dodatkowych informacji w formularzach celnych takich przesyłek. Zapoznaj się ze stroną norweskiego urzędu podatkowego, aby ustalić, jakie informacje należy uwzględnić.

Dowiedz się więcej o podatku VAT w Norwegii.

Wielka Brytania

Etsy pobiera VAT od sprzedaży produktów cyfrowych dostarczanych w formie automatycznego pobrania kupującym w następujących krajach i regionach: Dowiedz się więcej o podatku VAT od produktów cyfrowych.  

Od 1 stycznia 2021 r. Etsy nalicza VAT kupującym w przypadku zamówień spełniających poniższe kryteria:

 • Kupiony został produkt fizyczny.  
 • Kupujący znajduje się w Wielkiej Brytanii.
 • Łączna wartość przesyłki (z opakowaniem prezentowym, ale bez kosztów jej dostarczenia) to 135 GBP lub mniej.
 • Produkty są wysyłane spoza Wielkiej Brytanii*.

* Firma Etsy nie jest zobowiązana do pobierania VAT od przesyłek wysyłanych z Unii Europejskiej do Irlandii Północnej ani przesyłek wysyłanych z Irlandii Północnej do innych części Wielkiej Brytanii.  Dowiedz się więcej.

VAT naliczany jest od łącznej wartości zamówienia, która obejmuje cenę produktu, wysyłki i opakowania prezentowego.  

Jak prezentowany jest VAT na etapie realizacji transakcji

Kupujący zobaczy oszacowaną kwotę VAT podczas przeglądania produktów w wyszukiwarce i wynikach wyszukiwania oraz na stronach ofert. Zobaczy też oszacowaną kwotę VAT po dodaniu produktu do koszyka. Ostateczna wysokość VAT zostanie obliczona na etapie realizacji transakcji.  

Informacje dla sprzedawców

Polecamy sprzedawcom dodać do przesyłki następujące informacje:

 • Spis zawartości paczki wskazujący kwotę VAT w kolumnie Podatek
 • Informacja w spisie zawartości paczki: The item is under £135  and the marketplace, Etsy, will collect and remit the VAT to HMRC (Produkt ma wartość poniżej 135 GBP i to platforma sprzedażowa, Etsy, pobierze i odprowadzi VAT do HMRC). 
 • Jeśli przewoźnik tego wymaga, na zewnątrz paczki możesz umieścić brytyjski identyfikator podatkowy Etsy — 370 6004 28. Nie można wykorzystywać tego identyfikatora do innych celów.

Dowiedz się, jak wydrukować spis zawartości paczki.'

Jeśli wartość paczki (bez kosztów wysyłki) wynosi poniżej 135 GBP, to całkowita odpowiedzialność za pobranie podatku VAT i odprowadzenie go do HMRC spoczywa na firmie Etsy. Dowiedz się więcej o podatku VAT od towarów fizycznych sprzedawanych na Etsy.

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Towary kupione w USA i wysyłane stamtąd za granicę

Sprzedawcy z USA, którzy wysyłają produkty za granicę, mogą podać informacje o wysyłce na stronie USPS, aby dowiedzieć się, który formularz celny trzeba wypełnić.

Towary wysyłane do USA

W przypadku towarów wysyłanych do USA kupujący („Importer”) jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty/podatki/cła, które mogą zostać naliczone na te towary przez amerykański urząd celny (Customs and Border Protection — CBP).

Jeśli wymagane jest opłacenia cła, CBP naliczy też opłatę manipulacyjną za odprawę paczki. Cło i opłatę manipulacyjną trzeba będzie uiścić w lokalnym urzędzie pocztowym kupującego, dokąd paczka została skierowana.

Informacje dla sprzedawców

Większość dokumentów wypełnianych w związku z wysyłką towarów za granicę obejmuje sekcję na informacje dla CBP. Podstawowe informacje, które trzeba uwzględnić, to:

 • imię, nazwisko i adres sprzedawcy; 
 • opis produktów po angielsku; 
 • liczba produktów każdego rodzaju, które są wysyłane; 
 • cena zakupu w dolarach amerykańskich; 
 • waga produktów oraz 
 • kraj pochodzenia tych produktów.

Towary wysyłane przez międzynarodowe firmy pocztowe po dotarciu do USA są przekazywane do międzynarodowych oddziałów pocztowych CBP w celu odprawy celnej. Jeśli przedmiot ma wartość poniżej 2000 USD, nie jest objęty limitem lub ograniczeniami oraz nie jest zakazany, urzędnik CBP zwykle przygotowuje dokumenty importowe, ustala należne cło i zwalnia przesyłkę do dostarczenia.

Paczki o zadeklarowanej wartości poniżej 800 USD zwykle przechodzą odprawę celną bez dodatkowych dokumentów wystawianych przez CBP.

Więcej informacji znajdziesz na stronie amerykańskiego urzędu CBP.

Towary trafiające do niektórych stanów USA

Etsy obliczy, pobierz i odprowadzi podatek obrotowy od zamówień wysyłanych klientom w wymagających tego stanach USA, niezależnie od lokalizacji sprzedawcy.

Reszta świata

Inne kraje również mogą naliczać cła i podatek VAT od towarów kupionych z innego kraju. Wysokość cła oraz VAT zostanie ustalona w punkcie wjazdu towaru do kraju docelowego. Może to spowodować, że kupujący będą musieli pokryć opłaty, które nie są uwzględnione w łącznej cenie widocznej podczas realizacji transakcji.

Jako że próg, powyżej którego naliczane są takie opłaty, jest inny w różnych krajach, polecamy skontaktować się ze swoim lokalnym urzędem celnym/podatkowym w celu uzyskania dodatkowych informacji. Możesz też poprosić o pomoc specjalisty od systemu podatkowego w Twoim kraju.

Firma Etsy nie jest odpowiedzialna za pobieranie żadnych ceł lub podatku VAT ani za ustalanie wysokości takich ceł lub podatku.

Więcej informacji znajdziesz na stronach organów podatkowych w poszczególnych krajach:

Gdzie znajdę formularze celne?

Formularze celne można uzyskać od urzędów pocztowych. W większości wypadków są też dostępne w internecie.

 

Oświadczenie: ten artykuł nie stanowi porady prawnej lub podatkowej i służy on wyłącznie celom informacyjnym. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z profesjonalnym doradcą.

Ostatnia aktualizacja w grudniu 2020 r.

Jeśli mieszkasz poza USA, a do Twoich zamówień z Etsy doliczany jest podatek obrotowy, to najprawdopodobniej jest to podatek od wartości dodanej (VAT) obowiązujący w Twoim kraju. Przepisy obowiązujące w kraju Twojego zamieszkania zmuszają nas do naliczania podatku VAT do niektórych zakupów.

W przypadku klientów z wielu krajów firma Etsy jest zobowiązana pobierać i odprowadzać podatek VAT od kupionych produktów cyfrowych.

Zobaczysz łączną cenę uwzględniającą podatek VAT w każdej wymagającej tego ofercie, a także w swoim koszyku, na fakturze i na stronie z zakupami.

Jeśli potrzebujesz faktury VAT za kupiony produkt fizyczny, skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedającym. Każdy sprzedawca jest właścicielem niezależnej firmy i jako taki jest odpowiedzialny za wystawianie faktur VAT, jeśli klient ich potrzebuje. Oto, jak możesz skontaktować się ze sprzedawcą, aby uzyskać pomoc w tym zakresie.

Paczki dostarczane do innego kraju mogą podlegać podatkom importowym, opłatom celnym oraz opłatom naliczanym przez kraj docelowy (np. opłatom manipulacyjnym). Te opłaty zwykle stają się należne, gdy przesyłka dotrze do kraju docelowego. Dowiedz się więcej o cłach i podatkach importowych.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy