Jak przesłać odpowiedź na zgłoszenie naruszenia prawa autorskiego na mocy ustawy DMCA

Jeśli Etsy usunie ofertę z Twojego sklepu na podstawie zgłoszenia naruszenia prawa autorskiego na mocy ustawy DMCA, a Ty uważasz, że to usunięcie jest wynikiem błędnej identyfikacji materiałów lub pomyłki, możesz rozważyć przesłanie stosownej odpowiedzi na to zgłoszenie. 

Zapoznaj się z naszyymi zasadami dotyczącymi odpowiadania na zgłoszenia na mocy ustawa DMCA, aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do wysłania odpowiedzi. Jeśli w dobrej wierze sądzisz, że zgłoszenie dotyczące naruszenia prawa autorskiego wynika z pomyłki lub błędnej identyfikacji, możesz rozważyć przesłanie odpowiedzi na to zgłoszenie na mocy ustawy DMCA. Instrukcje dotyczące przesyłania odpowiedzi na mocy ustawy DMCA znajdziesz w e-mailu informującym o naruszeniu praw własności intelektualnej.

Czym są odpowiedzi na zgłoszenia naruszenia prawa autorskiego na mocy ustawy DMCA?

Takie odpowiedzi służą dyskusji na temat naruszenia praw autorskich. Są one przekazywane stronie dokonującej zgłoszenia i zawierają Twoje dane kontaktowe oraz oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, że w dobrej wierze uważasz, że materiał został usunięty lub dezaktywowany wskutek pomyłki lub błędnej identyfikacji.  

Jeśli strona dokonująca zgłoszenia nie zawiadomi Etsy o wytoczeniu powództwa o wydanie wobec Ciebie nakazu zaprzestania naruszania praw strony dokonującej zgłoszenia, możesz ponownie wystawić usunięty materiał po upływie 10 dni roboczych po przetworzeniu przez Etsy Twojej odpowiedzi na zgłoszenie.

Pamiętaj, że przesłanie takiej odpowiedzi to poważna kwestia, która może mieć określone skutki prawne, oraz że strona dokonująca zgłoszenia może wytoczyć wobec Ciebie powództwo.  

W jakiej sytuacji mogę przesłać odpowiedź na zgłoszenie na mocy ustawy DMCA?

Można odpowiadać tylko na zgłoszenia naruszenia praw autorskich. Przyjęte przez Etsy Zasady dotyczące własności intelektualnej określają informacje wymagane do przesłania odpowiedzi na zgłoszenie zgodnie z ustawą DMCA.  

Etsy nie może akceptować odpowiedzi na zgłoszenia inne niż dotyczące naruszenia prawa autorskiego.

Co oznacza skrót DMCA?

Termin „DMCA” oznacza ustawę Digital Millennium Copyright Act, czyli przyjętą w Stanach Zjednoczonych ustawę o prawie autorskim. Ustawa DMCA chroni serwisy internetowe przed odpowiedzialnością z tytułu naruszenia prawa autorskiego. Jako internetowe miejsce sprzedaży Etsy przyjęło własne Zasady dotyczące własności intelektualnej zgodne z przepisami prawa autorskiego, najlepszymi praktykami branży oraz ustawą DMCA.

Gdy właściciel praw własności intelektualnej (lub jego upoważniony przedstawiciel) prześle poprawne zgłoszenie dotyczące naruszenia praw autorskich zawierające informacje wyszczególnione w naszych zasadach, Etsy musi szybko podjąć działania mające na celu zablokowanie dostępu do wskazanych w nim materiałów naruszających prawa autorskie.  

Treści zawarte na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Czytelnik przyjmuje wszelką odpowiedzialność za zastosowanie zawartych w nich informacji. Ze szczegółowymi pytaniami należy zwrócić się do prawnika. 

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy