Czy muszę posiadać prawa autorskie do produktów, które sprzedaję na Etsy?

W Stanach Zjednoczonych wszelkie dzieła są automatycznie chronione prawem autorskim od momentu ich wytworzenia. Nie musisz rejestrować swoich dzieł, by zostały objęte ochroną prawem autorskim. Jednak zarejestrowanie swoich dzieł w amerykańskim urzędzie ds. praw autorskich daje pewne dodatkowe korzyści.

W USA prawo autorskie chroni oryginalne dzieła autorskie mające materialną formę. Prawo autorskie chroni dzieła literackie, dramatyczne, muzyczne i artystyczne.

Dowiedz się więcej o tym, co jest, a co nie jest chronione prawem autorskim.

Jak długo trwa ochrona zapewniana przez prawa autorskie?

Z pewnymi wyjątkami ochrona zapewniana przez prawo autorskie rozpoczyna się od momentu wytworzenia dzieła i kończy się 70 lat po śmierci twórcy. Po tym czasie dzieło może trafić do domeny publicznej. Dowiedz się więcej o czasie ochrony zapewnianym przez prawo autorskie.

Co mam zrobić, jeśli uważam, że moje prawa autorskie zostały naruszone?

Jeśli uważasz, że Twoje prawa autorskie lub własności intelektualnej zostały naruszone przez któregoś sprzedawcę na Etsy, możesz przesłać powiadomienie o naruszeniu praw własności intelektualnej

Co mam zrobić po otrzymaniu powiadomienia o naruszeniu praw własności intelektualnej?

Otrzymanie powiadomienia o naruszeniu praw własności intelektualnej oznacza, że właściciel praw własności intelektualnej (lub osoba przez niego upoważniona) poinformował Etsy, że jego zdaniem pewne treści sprzedawcy na Etsy naruszają jego prawa własności intelektualnej.

Dowiedz się więcej o tym, co należy zrobić po otrzymaniu powiadomienia o naruszeniu praw własności intelektualnej.

Co w sytuacji, kiedy mieszkam poza Stanami Zjednoczonymi?

Te informacje dotyczą przepisów obowiązujących w USA. Stany Zjednoczone zawarły jednak umowy dotyczące praw autorskich z wieloma krajami z całego świata, co oznacza, że honorowane są tutaj również pewne inne przepisy dotyczące praw autorskich.

Treści zawarte na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Czytelnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie sposoby wykorzystania tych informacji. Ze szczegółowymi pytaniami należy zwrócić się do prawnika. 

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy