Jak pobierany jest VAT od opłat dotyczących sprzedawców?

VAT to podatek od towarów i usług. Jak sama nazwa wskazuje, jest to podatek naliczany od kupowanych towarów i usług, który często obowiązuje w krajach UE i innych regionach świata.

W niektórych krajach VAT znany jest jako podatek JCT, GST, SST lub QST.

VAT może być naliczany kupującym od kupionych przez nich produktów („VAT od produktów sprzedawanych na Etsy”), a także sprzedawcom od dotyczących ich opłat („VAT od opłat dotyczących sprzedawców”).

Dowiedz się więcej o podatku VAT od produktów fizycznych oraz produktów cyfrowych.

Ten artykuł omawia temat w sposób ogólny. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, zwróć się do lokalnego organu podatkowego lub doradcy podatkowego.

Przejdź do sekcji:

Czy VAT pobierany jest od opłat dotyczących sprzedawców?

W zależności od statusu i lokalizacji firmy firma Etsy może być zobowiązana do pobierania podatku VAT od opłat należnych co miesiąc od sprzedawców i odprowadzenia go na rzecz właściwego organu podatkowego.

Etsy może mieć obowiązek pobierania podatku VAT od opłat za przelew płatności Etsy Payments w przypadku sprzedawców zlokalizowanych w krajach kwalifikujących się do Etsy Payments, w których jest to wymagane.

Dowiedz się, jak dodać swój nr identyfikacyjny VAT w sklepie Etsy.

Czy otrzymam od Etsy fakturę za VAT od opłat dotyczących sprzedawców?

Etsy oferuje możliwość pobrania faktur VAT sprzedawcom z krajów, gdzie mamy obowiązek pobierania VAT od opłat dotyczących sprzedawców?

Faktury VAT za dany miesiąc będą pojawiać się pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Każda comiesięczna faktura VAT zawiera podsumowanie opłat objętych podatkiem VAT (w USD) pobranych w poprzednim miesiącu.

Opłaty na fakturach wyliczane są w walucie rachunku płatniczego (czyli w niektórych przypadkach wciąż USD).

Comiesięczne faktury VAT mają formę plików PDF w języku angielskim, które można pobrać.

Fakturę można zobaczyć na komputerze stacjonarnym, otwierając Panel sklepu > Finanse > Rachunek płatniczy. Po otwarciu tej sekcji kliknij wybrany miesiąc, aby zobaczyć fakturę. Link do pobrania faktury pojawi się nad podsumowaniem Twojej aktywności w danym miesiącu.

VAT dla sklepów zarejestrowanych w Arabii Saudyjskiej, Australii, Białorusi, Chile, Gruzji, Indiach, Islandii, Korei Południowej, Malezji, Mołdawii, Norwegii, Nowej Zelandii, Quebecu (w Kanadzie), Serbii, Singapurze, Tajlandii, Tajwanie, Turcji, Ukrainie, Unii Europejskiej (z wyjątkiem Irlandii) i ZEA

Jeśli nie podałeś na Etsy swojego numeru identyfikacyjnego VAT

Sprzedawcy z pozostałych krajów, którzy nie przekażą Etsy swojego numeru identyfikacyjnego VAT, zobaczą naliczone kwoty VAT w swoim bieżącym saldzie na rachunku płatniczym 

Pierwszego dnia kolejnego miesiąca otrzymasz też comiesięczną fakturę zawierającą wszystkie opłaty dotyczące sprzedawcy podlegające opodatkowaniu VAT oraz kwotę pobraną od tych opłat w poprzednim miesiącu.

Jeśli podałeś na Etsy swój numer identyfikacyjny VAT

Nie naliczymy opłat, jeśli do konta Etsy dodałeś numer identyfikacyjny VAT. W takiej sytuacji pierwszego dnia każdego miesiąca otrzymasz od Etsy fakturę informującą, że nie naliczyliśmy VAT od Twoich opłat dotyczących sprzedawcy. Będziesz mieć dostęp do faktur, począwszy od miesiąca dodania do konta numeru identyfikacyjnego VAT.

Jeśli w danym miesiącu otrzymałeś uznanie z tytułu podatku VAT od opłaty z poprzedniego miesiąca, razem z fakturą, którą dostajesz pierwszego dnia miesiąca, otrzymasz też fakturę korygującą. Na przykład jeśli sprzedasz coś w czerwcu, po czym anulujesz to zamówienie w lipcu, to kwota VAT pobrana w czerwcu i zwrócona w lipcu znajdzie się w fakturze kredytowej wystawionej za transakcje lipcowe.

Niektóre regiony są zwolnione z VAT. Jesteśmy tego świadomi i pracujemy nad rozwiązaniem dla sprzedawców zarejestrowanych w tych miejscach.

VAT dla sklepów zarejestrowanych w Indonezji, Irlandii, Japonii, Meksyku, Rosji, RPA i Szwajcarii

Etsy ma obowiązek naliczać VAT od objętych nim opłat niezależnie od tego, czy sprzedawca dostarczył nam nr identyfikacyjny VAT, czy nie. Na swoim rachunku płatniczym zobaczysz wszystkie obciążenia z poprzedniego miesiąca. Pierwszego dnia miesiąca otrzymasz też comiesięczną fakturę zawierającą wszystkie opłaty dotyczące sprzedawcy podlegające opodatkowaniu VAT oraz kwotę pobraną od tych opłat w poprzednim miesiącu.

Jeśli w danym miesiącu otrzymałeś uznanie z tytułu podatku VAT od opłaty pobranej w poprzednim miesiącu, razem z fakturą, którą dostajesz pierwszego dnia miesiąca, otrzymasz też fakturę korygującą. Na przykład jeśli sprzedasz coś w czerwcu, po czym anulujesz to zamówienie w lipcu, to kwota VAT pobrana w czerwcu i zwrócona w lipcu znajdzie się w fakturze kredytowej wystawionej za transakcje lipcowe.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy