Jak dodać lub zaktualizować swój nr identyfikacyjny VAT

Numer identyfikacyjny VAT służy do identyfikacji poszczególnych firm na potrzeby rozliczania podatków. Wszyscy sprzedawcy muszą wypełniać swoje obowiązki podatkowe. Etsy wymaga od sprzedawców z niektórych krajów dodania do konta numeru identyfikacyjnego VAT, jeśli zbliżają się do pewnego progu sprzedaży. Jest to konieczne do dalszego prowadzenia sklepu na Etsy.

Aby dodać lub zaktualizować swój numer identyfikacyjny VAT w Panelu sklepu:

  1. Na Etsy.com kliknij Panel sklepu.
  2. Kliknij Finanse.
  3. Kliknij Nr identyfikacyjny VAT.
  4. Podaj numer identyfikacyjny VAT.
  5. Kliknij Prześlij.

Numery identyfikacyjne VAT mają określony format i w przypadku europejskich numerów można sprawdzić ich poprawność na stronie Komisji Europejskiej.

Jeśli zauważysz, że Twój nr identyfikacyjny VAT jest określany jako niepoprawny, skontaktuj się z lokalnym organem podatkowym w celu dokonania aktualizacji. Konieczne może też być zarejestrowanie swojego numeru identyfikacyjnego VAT w lokalnym urzędzie.

Czy mam obowiązek zarejestrować się w celu uzyskania numeru identyfikacyjnego VAT?

Organy podatkowe w niektórych krajach mogą wymagać uzyskania numeru identyfikacyjnego VAT od sprzedawców, którzy przekroczą ustalony dla danego kraju limit sprzedaży. W pewnych krajach możesz też uzyskać taki numer jeszcze, zanim osiągniesz wskazany limit.

Przepisy dotyczące VAT różnią się w poszczególnych krajach. Dlatego nie jesteśmy w stanie udzielać sprzedawcom porad na temat konieczności uzyskania numeru identyfikacyjnego VAT. Prosimy zwracać się z takimi pytaniami do lokalnych organów podatkowych lub doradców specjalizujących się w tej tym zakresie.

Ponadto Etsy wymaga od sprzedawców z niektórych krajów dodania do konta numeru identyfikacyjnego VAT, jeśli zbliżają się do progu sprzedaży określonego dla danego kraju. Jest to konieczne do dalszego prowadzenia sklepu.

Jak Etsy będzie wykorzystywać mój numer identyfikacyjny VAT?

Przekazując Etsy swój numer identyfikacyjny VAT, nawiązujesz relację biznesową łączącą Twój sklep i Etsy. Od tego statusu i miejsca rejestracji Twojej firmy zależy, czy Etsy będzie naliczać VAT od opłat dotyczących sprzedawców.

Jeśli masz numer identyfikacyjny VAT, powinien on być dodany jako główny identyfikator podatnika. Dowiedz się, jakie dane możesz dodać w polu na drugi identyfikator podatnika.

Prawo niektórych krajów nakłada na Etsy obowiązek sprawozdawczy, w ramach którego musimy przekazywać lokalnym władzom Twój numer identyfikacyjny VAT albo inny identyfikator podatnika oraz łączną kwotę opłat dotyczących sprzedawców pobranych od Ciebie w danym okresie. Więcej informacji na ten temat uzyskasz od lokalnego organu podatkowego.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy