Czy osoby niepełnoletnie mogą kupować lub sprzedawać na Etsy?

Wszyscy właściciele kont Etsy muszą mieć ukończone przynajmniej 18 lat — jak powiedziano w naszych Warunkach korzystania. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, są na Etsy uważane za niepełnoletnie. Osoba niepełnoletnia nie może utworzyć własnego konta Etsy ani w celu kupowania, ani sprzedawania. Zapoznaj się z naszymi Zasadami dotyczącymi osób niepełnoletnich.

Jeśli uznamy, że osoba niepełnoletnia uzyskała dostęp do konta, łamiąc nasze zasady, to możemy trwale to konto zamknąć. 

Osoby niepełnoletnie w wieku 13–17 lat

Osoby niepełnoletnie w wieku 13–17 lat mogą korzystać z Etsy tylko pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody i pod bezpośrednim nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego. To konto musi być zarejestrowane przy użyciu danych tego rodzica lub opiekuna prawnego.

Rodzic lub opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone przez osobę niepełnoletnią na jego koncie.

Jeśli Twoje dziecko jest w wieku 13–17 lat i chce korzystać z Etsy, to Twoje konto musi spełniać następujące kryteria:

  • Wszystkie informacje finansowe podane na koncie muszą należeć do rodzica lub opiekuna prawnego. 
  • Imię i nazwisko podane na koncie muszą być imieniem i nazwiskiem rodzica lub opiekuna prawnego. 
  • Jeśli osoba niepełnoletnia prowadzi sklep, jego właścicielem podanym na stronie O sklepie musi być rodzic lub opiekun prawny. Osoba niepełnoletnia nie może być wymieniona jako właściciel sklepu. 
  • Adres e-mail powiązany z kontem musi należeć do rodzica lub opiekuna prawnego. 

Osoby niepełnoletnie poniżej 13 roku życia

Osoby niepełnoletnie poniżej 13 roku życia nie mogą korzystać z Etsy w żadnych okolicznościach. Rodzic lub opiekun prawny może jednak otworzyć konto Etsy i prowadzić je w imieniu osoby niepełnoletniej. 

Mój rodzic zarządza sklepem w moim imieniu. Czy po ukończeniu 18 lat mogę przejąć ten sklep?

Jeśli nie jesteś już osobą niepełnoletnią i masz sklep Etsy, który prowadzi Twój rodzic, skontaktuj się z naszym zespołem ds. integralności rynku, pisząc na adres integrity@etsy.com

Co mam zrobić, jeśli moje konto zostało zawieszone z powodu prowadzenia przez osobę niepełnoletnią? 

Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało zawieszone z powodu naruszenia Zasad dotyczących osób niepełnoletnich, poszukaj w skrzynce e-mailowej powiadomienia o zawieszeniu konta. Jeśli nie możesz znaleźć e-maila o zawieszeniu konta, zajrzyj do kosza lub folderu ze spamem.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy