Czy mogę przekazać swoje konto Etsy komuś innemu?

Nie, nie można przekazać konta Etsy innej osobie. Nawet jeśli sprzedałeś firmę prowadzoną na Etsy, nie możesz przekazać swojego konta Etsy nowemu właścicielowi. Nowy właściciel musi założyć nowe konto Etsy i otworzyć nowy sklep.

Zdajemy sobie sprawę, że właściciele małych firm czasami decydują się na ich sprzedaż. Ze względu na wymogi prawne oraz konieczność zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa nie zezwalamy jednak na przekazywanie kont Etsy. Jest to również powiedziane w Warunkach korzystania

Jeśli Etsy uzna, że doszło do przekazania konta, może ono zostać zawieszone bez powiadomienia. 

Niedawno kupiłem firmę, która korzysta z konta Etsy. Jak mogę dalej ją prowadzić na Etsy?

Jeśli kupiłeś firmę dysponującą kontem Etsy i chcesz nadal prowadzić jej działalność na Etsy lub sprzedawać jej produkty, musisz założyć nowe konto Etsy oraz otworzyć nowy sklep.

Wszystkie oferowane produkty muszą być zgodne z naszymi Zasadami dotyczącymi sprzedawców. Nie możesz odsprzedawać produktów, które wykonał ktoś inny. 

Czy mogę nazwać sklep tak samo jak nazywał się sklep innej osoby?

Nie. Nazwa każdego sklepu na Etsy może zostać zarejestrowana tylko raz. Nawet jeśli jakieś sklep Etsy zostanie zamknięty, nie można już używać jego nazwy. 

Jeśli nazwa, którą chcesz nadać swojemu sklepowi, jest już używana, musisz wybrać inną. Stoją za tym głównie względy bezpieczeństwa — każda nazwa sklepu Etsy stanowi jego niepowtarzalny identyfikator na naszej platformie i w naszej społeczności.

Czy mogę przejąć konto, jeśli jego pierwotny właściciel zmarł? 

W pewnych sytuacjach niektórzy mogą chcieć kontynuować sprzedaż na koncie po śmierci jego pierwotnego właściciela. Ze względu jednak na to, że przekazywanie kont Etsy nie jest dozwolone, nie możemy wyrazić zgody na to, by ktoś niezwiązany z danym kontem stał się jego właścicielem. 

Jeśli masz jakieś obawy związane z kontem zmarłego użytkownika, kliknij Skontaktuj się z działem pomocy u dołu tej strony.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy