Jak zrezygnować ze spersonalizowanych reklam

Każdy użytkownik Etsy może zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam w naszym serwisie. Reklamy spersonalizowane zwane są też reklamami opartymi na zainteresowaniach. Takie reklamy pozwalają reklamodawcom dotrzeć do użytkowników Etsy o określonych zainteresowaniach i danych demograficznych.  

Jeśli masz konto Etsy, możesz zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam:

  1. Zaloguj się na Etsy.com.
  2. Kliknij Twoje konto.
  3. Kliknij Ustawienia konta.
  4. Kliknij Prywatność.
  5. Przewiń w dół do opcji Spersonalizowane reklamy w sekcji Ustawienia prywatności. Jeśli jesteś użytkownikiem z UE, przewiń do opcji Reklamy zewnętrznych partnerów, która domyślnie jest wyłączona.  
  6. Ustaw przełącznik przy opcji Spersonalizowane reklamy w pozycji wyłączonej.
  7. Kliknij Aktualizuj ustawienia.

Jeśli nie masz konta Etsy, możesz ustawić swoje preferencje dotyczące reklam spersonalizowanych, klikając opcję Ustawienia prywatnościwidoczną u dołu większości stron w witrynie Etsy.com.

Czy mogę nie zgodzić się na „sprzedawanie” moich danych?

Zgodnie z kalifornijską ustawą o prywatności konsumentów (CCPA) mieszkańcy Kalifornii mogą w dowolnym momencie wycofać zgodę na „sprzedawanie” swoich danych. Etsy nie sprzedaje danych osobowych stronom trzecim za pieniądze. Kalifornijska ustawa o prywatności konsumentów definiuje jednak termin „sprzedaż” bardzo szeroko i niektórzy mogą uznać, że obejmuje on również stosowanie reklam spersonalizowanych i opartych na zainteresowaniach. Możesz zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam, wykonując opisane wyżej kroki.

Więcej informacji znajdziesz w obowiązującej na Etsy Polityce prywatności oraz Zasadach dotyczących plików cookie i podobnych technologii.  

Jak mogę skorzystać ze swoich praw przyznanych przez rozporządzenie RODO?

W przypadku użytkowników Etsy z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego spersonalizowane reklamy są domyślnie wyłączone. Aby wyrazić zgodę na ich otrzymywanie, skorzystaj z powyższej instrukcji i ustaw przełącznik Spersonalizowane reklamy lub Reklamy zewnętrznych partnerów w pozycji włączonej.  

Więcej informacji znajdziesz na stronie ustawień prywatności, w obowiązującej na Etsy Polityce prywatności oraz w Zasadach dotyczących plików cookie i podobnych technologii.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy