Mam problem techniczny dotyczący Etsy Ads

Jeśli masz problem techniczny dotyczący Etsy Ads, sprawdź, czy nie dotyczy Cię któraś z tych powszechnych przyczyn

:

Nie widzę wszystkich swoich reklam w statystykach

Dane dotyczące swoich reklam możesz znaleźć na stronie ze statystykami. Aby przyspieszyć ładowanie tej strony, pokazujemy na niej jednak tylko 6000 ofert. Jeśli Twoja kampania reklamowa dotyczy ponad 6000 ofert, zobaczysz tylko pierwsze 6000 z nich.

Widzę przychód powiązany z ofertą, która się nie sprzedała

Jeśli klient kliknął reklamę jakiejś oferty, a następnie w ciągu 30 dni kupił coś w Twoim sklepie, to w statystykach dotyczących reklam przychód zostanie powiązany z ofertą, której reklama została kliknięta. 

Dowiedz się więcej na temat łączenia reklam z ofertami.

Jeśli masz problem techniczny dotyczący Etsy Ads, sprawdź, czy nie dotyczy Cię któraś z tych powszechnych przyczyn.

Dane dotyczące swoich reklam możesz znaleźć na stronie ze statystykami. Aby przyspieszyć ładowanie tej strony, pokazujemy na niej jednak tylko 6000 ofert. Jeśli Twoja kampania reklamowa dotyczy ponad 6000 ofert, zobaczysz tylko pierwsze 6000 z nich.

Jeśli klient kliknął reklamę jakiejś oferty, a następnie w ciągu 30 dni kupił coś w Twoim sklepie, to w statystykach dotyczących reklam przychód zostanie powiązany z ofertą, której reklama została kliknięta. 

Dowiedz się więcej na temat łączenia reklam z ofertami.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy