Mam problem z formatem rachunku bankowego używanego do otrzymywania wpłat

Format rachunku bankowego, którego używasz do otrzymywania wpłat, różni się w zależności od kraju. Więcej informacji o formacie, jakiego należy użyć, uzyskasz od swojego banku. Bank może też potwierdzić szczegółowe dane Twojego rachunku, dzięki czemu możesz sprawdzić, czy na Etsy są one zapisane bez błędów. Poprawny format rachunku bankowego w poszczególnych krajach podany jest w poniższej tabeli: 

 

Kraj

Format rachunku bankowego

Dodatkowe informacje

Australia

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Kod BSB (6 cyfr)
 • Numer konta (1–9 cyfr)

 

Od 1 stycznia 2020 r. adres powiązany z Twoim kontem bankowym w Australii nie może być skrytką pocztową.

Format kodu BSB code: pierwsze dwie cyfry oznaczają „bank”, kolejne cztery oznaczają „oddział” tego banku. Pierwsza z cyfr oznaczających oddział wskazuje stan, w którym ten oddział jest zlokalizowany. 

Na przykład australijski kod BSB „033088” oznacza:

 • 03 = Westpac Banking Corporation
 • 3 = Wiktoria
 • 088 = 383 Chapel Street, Prahran

Austria

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (20 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Belgia

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (16 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Bułgaria

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (22 znaki)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Kanada

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Numer instytucji (3–4 znaki)
 • Numer tranzytowy (5 cyfr)
 • Numer konta (5–12 cyfr)

Jeśli masz konto w banku Caisse Desjardins, musisz podać 6-cyfrowy numer konta oraz cyfrę kontrolną, czyli razem 7 cyfr. 

Na przykład jeśli Twój numer konta to 1234, a cyfra kontrolna to 5, musisz dodać dwa zera na początku numeru, czyli wpisać 0012345.

Chorwacja

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (21 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Cypr

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (28 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Czechy

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (24 znaki)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Dania

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Kod banku (4 cyfry)
 • Numer konta (4–10 cyfr)

Nie obsługujemy numerów IBAN kont w duńskich bankach. Jeśli masz problem z podaniem danych rachunku bankowego, poproś swój bank o pomoc. Może on wykorzystać Twój numer IBAN, aby pomóc Ci wprowadzić właściwe informacje na naszej stronie w wymaganym przez nas formacie.

Estonia

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (20 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Finlandia

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (18 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Francja

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (27 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Niemcy

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (22 znaki)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Grecja

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (27 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Hongkong

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Kod rozliczeniowy banku (3 cyfry)
 • Kod oddziału (3 znaki)
 • Numer konta (6–9 cyfr)

Pamiętaj, by nie wpisywać numeru oddziału w polu na numer rachunku bankowego.

Węgry

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (28 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Irlandia

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (22 znaki)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Włochy

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (27 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Łotwa

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (21 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Litwa

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (20 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Luksemburg

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (20 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Malta

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (31 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Holandia

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (18 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Nowa Zelandia

 • Nazwa banku

 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Kod SWIFT/BIC (8–11 znaków)
 • Numer konta (15–16 cyfr)

Numer konta składa się z kilku części:

 1. Pierwsze 6 cyfr to kod banku
 2. Kolejne 7 cyfr to kod konta
 3. Ostatnie 2–3 cyfry oznaczają rodzaj konta

Norwegia

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Numer konta / BBAN (7–11 cyfr)

Numer konta (czyli BBAN) zkłada się z kodu banku lub oddziału (4 cyfry) oraz właściwego numeru rachunku (zwykle 7 cyfr).

Polska

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (28 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Portugalia

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (25 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Rumunia

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (24 znaki)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Singapur

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Kod banku (4 cyfry)
 • Kod oddziału (3 znaki)
 • Numer konta (9–11 cyfr)

Pamiętaj, by nie wpisywać numeru oddziału w polu na numer rachunku bankowego.

Słowacja

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (24 znaki)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Słowenia

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (19 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Hiszpania

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (24 znaki)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Szwecja

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Numer rozliczeniowy (4 cyfry)
 • Numer konta (7–10 cyfr)
 

Szwajcaria

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Kod rozliczeniowy banku (3–5 cyfr)
 • Numer konta (12 cyfr)

Musisz wprowadzić 12-cyfrowy numer konta. Nie obsługujemy numerów IBAN kont w szwajcarskich bankach, ale możesz użyć swojego numeru IBAN, aby ustalić swój kod rozliczeniowy oraz 12-cyfrowy numer konta:


Turcja

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (26 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (7 lub 10 znaków)
 

Wielka Brytania

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Kod SORT code (6 cyfr)
 • Numer konta (7–8-cyfr)

SORT code składa się z 6 cyfr i zwykle jest zapisywany przez bank w postaci trzech par, na przykład 12-34-56. Wskazuje on bank i oddział, w którym prowadzone jest konto.

Stany Zjednoczone

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Numer rozliczeniowy (9 cyfr)
 • Numer konta (4–17 cyfr)

Możesz używać zarówno konta rozliczeniowego, jak i oszczędnościowego, jeśli tylko można przyjmować na nim wpłaty z zewnątrz.

Twój numer rozliczeniowy musi być elektronicznym numerem rozliczeniowym, a nie numerem rozliczeniowym przekazów pieniężnych. Znajdziesz go na swoich czekach (jeśli ich używasz).

Czy ten artykuł był pomocny?

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy