Mam problem z formatem rachunku bankowego używanego do otrzymywania wypłat

Format rachunku bankowego, którego używasz do otrzymywania wypłat, różni się w zależności od kraju. Więcej informacji o formacie, jakiego należy użyć, uzyskasz od swojego banku. Bank może też potwierdzić szczegółowe dane Twojego rachunku, dzięki czemu możesz sprawdzić, czy na Etsy są one zapisane bez błędów. Poprawny format rachunku bankowego w poszczególnych krajach podany jest w poniższej tabeli: 

 

Kraj

Format rachunku bankowego

Dodatkowe informacje

Australia

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Kod BSB (6 cyfr)
 • Numer konta (1–9 cyfr)

 

Od 1 stycznia 2020 r. adres powiązany z Twoim kontem bankowym w Australii nie może być skrytką pocztową.

Format kodu BSB code: pierwsze dwie cyfry oznaczają „bank”, kolejne cztery oznaczają „oddział” tego banku. Pierwsza z cyfr oznaczających oddział wskazuje stan, w którym ten oddział jest zlokalizowany. 

Na przykład australijski kod BSB „033088” oznacza:

 • 03 = Westpac Banking Corporation
 • 3 = Wiktoria
 • 088 = 383 Chapel Street, Prahran

Austria

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (20 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Belgia

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (16 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Bułgaria

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (22 znaki)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Kanada

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Numer instytucji (3–4 znaki)
 • Numer tranzytowy (5 cyfr)
 • Numer konta (5–12 cyfr)

Jeśli masz konto w banku Caisse Desjardins, musisz podać 6-cyfrowy numer konta oraz cyfrę kontrolną, czyli razem 7 cyfr. 

Na przykład jeśli Twój numer konta to 1234, a cyfra kontrolna to 5, musisz dodać dwa zera na początku numeru, czyli wpisać 0012345.

Chorwacja

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (21 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Cypr

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (28 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Czechy

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (24 znaki)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Dania

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Kod banku (4 cyfry)
 • Numer konta (4–10 cyfr)

Nie obsługujemy numerów IBAN kont w duńskich bankach. Jeśli masz problem z podaniem danych rachunku bankowego, poproś swój bank o pomoc. Może on wykorzystać Twój numer IBAN, aby pomóc Ci wprowadzić właściwe informacje na naszej stronie w wymaganym przez nas formacie.

Estonia

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (20 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Finlandia

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (18 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Francja

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (27 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Niemcy

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (22 znaki)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Grecja

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (27 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Hongkong

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Kod rozliczeniowy banku (3 cyfry)
 • Kod oddziału (3 znaki)
 • Numer konta (6–9 cyfr)

Pamiętaj, by nie wpisywać numeru oddziału w polu na numer rachunku bankowego.

Węgry

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (28 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Indonezja

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Kod banku (3 cyfry)
 • Kod oddziału (4 cyfry)
 • Pełen adres banku
 • Numer konta (5–16 cyfr)
 

Irlandia

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (22 znaki)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Izrael

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN — 23 znaki alfanumeryczne:
  • Kod kraju (2 znaki) – IL
  • Suma kontrolna (2 znaki)
  • Identyfikator banku (3 znaki)
  • Pole zarezerwowane (3 znaki)
  • Numer konta (13 znaków)
 

Włochy

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (27 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Łotwa

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (21 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Litwa

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (20 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Luksemburg

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (20 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Malezja

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (31 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Malta

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (31 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Meksyk

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Rodzaj konta (bieżące lub oszczędnościowe)
 • CLABE (Clave Bancaria Estandariza) to standard stosowany dla rachunków bankowych w Meksyku. Składa się z 18 cyfr:
  • Kod banku (3 cyfry)
  • Kod oddziału (3 cyfry)
  • Numer konta (11 cyfr)
  • Cyfra kontrolna (1 cyfra)
 

Maroko

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • RIB: 24-cyfrowy numer konta (RIB to skrót od „relevé d'identité bancaire”, czyli „tożsamości bankowej”):
  • Kod banku (3 cyfry)
  • Kod oddziału (3–8 cyfr)
  • Numer konta (15–16 cyfr)
  • Klucz RIB (2 cyfry)
 

Holandia

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (18 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Nowa Zelandia

 • Nazwa banku

 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Kod SWIFT/BIC (8–11 znaków)
 • Numer konta (15–16 cyfr)

Numer konta składa się z kilku części:

 1. Pierwsze 6 cyfr to kod banku
 2. Kolejne 7 cyfr to kod konta
 3. Ostatnie 2–3 cyfry oznaczają rodzaj konta

Norwegia

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Numer konta / BBAN (7–11 cyfr)

Numer konta (czyli BBAN) zkłada się z kodu banku lub oddziału (4 cyfry) oraz właściwego numeru rachunku (zwykle 7 cyfr).

Filipiny

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Kod SWIFT/BIC: 8–11 znaków alfanumerycznych (przykład: BKCHPHMMXXX)
 • Numer konta (1–17 cyfr)
 

Polska

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (28 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Portugalia

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (25 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Rumunia

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (24 znaki)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Singapur

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Kod banku (4 cyfry)
 • Kod oddziału (3 znaki)
 • Numer konta (9–11 cyfr)

Pamiętaj, by nie wpisywać numeru oddziału w polu na numer rachunku bankowego.

Słowacja

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (24 znaki)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Słowenia

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (19 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Republika Południowej Afryki

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Rodzaj konta (bieżące lub oszczędnościowe)
 • Numer konta: 9–16 cyfr
 • Kod banku: 6 cyfr
Kod banku to krajowy numer oddziału wyrażony cyframi. Nie należy wprowadzać międzynarodowego kodu SWIFT. 

Hiszpania

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (24 znaki)
 • Kod SWIFT/BIC (8 lub 11 znaków)
 

Szwecja

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Numer rozliczeniowy (4 cyfry)
 • Numer konta (7–10 cyfr)
 

Szwajcaria

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Kod rozliczeniowy banku (3–5 cyfr)
 • Numer konta (12 cyfr)

Musisz wprowadzić 12-cyfrowy numer konta. Nie obsługujemy numerów IBAN kont w szwajcarskich bankach, ale możesz użyć swojego numeru IBAN, aby ustalić swój kod rozliczeniowy oraz 12-cyfrowy numer konta:

Turcja

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • IBAN (26 znaków)
 • Kod SWIFT/BIC (7 lub 10 znaków)
 

Wielka Brytania

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Kod SORT code (6 cyfr)
 • Numer konta (7–8-cyfr)

SORT code składa się z 6 cyfr i zwykle jest zapisywany przez bank w postaci trzech par, na przykład 12-34-56. Wskazuje on bank i oddział, w którym prowadzone jest konto.

Stany Zjednoczone

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Numer rozliczeniowy (9 cyfr)
 • Numer konta (4–17 cyfr)

Możesz używać zarówno konta rozliczeniowego, jak i oszczędnościowego, jeśli tylko można przyjmować na nim wypłaty z zewnątrz.

Twój numer rozliczeniowy musi być elektronicznym numerem rozliczeniowym, a nie numerem rozliczeniowym przekazów pieniężnych. Znajdziesz go na swoich czekach (jeśli ich używasz).

Wietnam

 • Nazwa banku
 • Imię i nazwisko na rachunku bankowym
 • Kod SWIFT/BIC: 8 lub 11 znaków alfanumerycznych. Przykład: BKKBVNVXHAN
  • BKKB: kod banku
  • VN: kod kraju
  • VX: kod lokalizacji
  • HAN: kod oddziału banku
 • Numer konta (1–20 cyfr)

 

Aby zaktualizować dane zarejestrowanego rachunku bankowego, otwórz Ustawienia płatności. Możesz to też zrobić w aplikacji Sprzedawaj z Etsy, wybierając Więcej > Finanse > Ustawienia płatności, a następnie rozwijane menu Rozliczenia.

Jeśli masz obowiązek przyjmować wypłaty z Etsy na rachunek Payoneer, zaktualizuj swój rachunek bankowy w Payoneer. Więcej informacji znajdziesz na stronie Payoneer. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Payoneer.

Konieczne może być udostępnienie bankowi dowodu tożsamości ze zdjęciem wydanego przez organ administracji państwowej, karty ubezpieczenia społecznego lub innego dowodu tożsamości. Gdy to zrobisz, zyskasz możliwość zaktualizowania danych rachunku bankowego swojego sklepu Etsy.

Jeśli nie uda Ci się uzyskać starego numeru rachunku bankowego, konieczne będzie otwarcie nowego sklepu Etsy.
Aby otworzyć drugi sklep Etsy, wyloguj się i utwórz nowe konto z nowym sklepem:

 1. Na Etsy.com wybierz Twoje konto.
 2. Naciśnij Wyloguj się.
 3. Naciśnij Zaloguj się.
 4. Wybierz Zarejestruj się.
 5. Wprowadź adres e-mail, który nie jest powiązany z innym kontem Etsy, wpisz nazwę użytkownika i utwórz hasło. Wybierz opcję Zarejestruj się.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami otwierania sklepu.

Sprzedawcy z USA

Prawdopodobnie wysłaliśmy Ci e-mail z adresu noreply@etsy.com, mail@etsy.com lub etsy@mail.etsy.com z prośbą o weryfikację rachunku bankowego za pośrednictwem zewnętrznej firmy Plaid. Dowiedz się, jak zaktualizować i zweryfikować swój rachunek bankowy poprzez Plaid.

Jeśli Twój sklep nie jest jeszcze otwarty, możesz to zrobić na stronie Jak otrzymać płatność. Jeśli Twój sklep jest już otwarty, otwórz Ustawienia płatności.

Sprzedawcy spoza USA

Jeśli zamiast przycisku do weryfikacji depozytu testowego widzisz komunikat Wróć później, spróbuj ponownie jutro lub pojutrze. Nie mamy możliwości usunięcia komunikatu Wróć później.

Jeśli Etsy mówi, że wprowadzasz błędną kwotę, upewnij się, że wybierasz przycisk na banerze (a nie przycisk edytowania), a potem podaj kwotę dokładnie taką jak na wyciągu. Jeśli Twój rachunek bankowy jest prowadzony w innej walucie niż rachunek płatniczy Twojego sklepu, skontaktuj się z bankiem i zapytaj o wysokość kwoty przed przewalutowaniem.

Jeśli próbowałeś zaktualizować rachunek bankowy więcej niż raz, otrzymasz kilka wpłat testowych. Upewnij się, że wpisujesz kwotę ostatniej wpłaty. Każda próba weryfikacji sprawia, że wcześniejsza wpłata testowa traci ważność. Jeśli właśnie podjąłeś próbę zmiany rachunku, poczekaj, aż nowa wpłata testowa trafi na Twoje konto. Może to zająć do 5 dni roboczych.

Jeśli nie otrzymałeś wpłaty testowej, poczekaj 5 dni roboczych, a potem spróbuj zaktualizować rachunek bankowy ponownie. Jeśli po upływie kolejnych 5 dni wplata nadal nie dotrze, sprawdź poprawność danych rachunku w swoim banku lub dodaj inny rachunek bankowy.

Jeśli Twój sklep jest zawieszony, ale możesz dokonać weryfikacji wpłaty testowej, zrób to na Etsy.com, zanim poprosisz o przywrócenie sklepu.

Czy pomogło Ci to rozwiązać problem?
Dlaczego ten artykuł nie był przydatny? (Wybierz wszystkie opcje, które mają zastosowanie).

Dziękujemy za opinię!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy