Jakie wymogi dotyczące raportowania sprzedaży obowiązują sprzedawców z Francji?

Ze względu na przepisy UE firma Etsy jest zobowiązana do gromadzenia i przekazywania francuskim władzom danych podatników i danych sprzedażowych ze sklepów z Francji. Dotyczy do sprzedawców, którzy osiągnęli któryś z tych progów:

 • Dochód ze sprzedaży przynajmniej 2000 EUR; LUB 
 • Przynajmniej 30 zrealizowanych transakcji w zeszłym roku.

Aby spełnić wymogi francuskich przepisów, sprzedawcy mający numer VAT, SIREN lub SIRET muszą go dodać do swojego konta Etsy. Jeśli Twój sklep Etsy nie ma żadnego z tych numerów identyfikacji podatkowej, konieczne może być zarejestrowanie swojej działalności we francuskim urzędzie.

Aby uzyskać więcej informacji o tych wymogach, skontaktuj się z lokalnym organem podatkowym lub osobą zawodowo zajmującą się doradztwem podatkowym. Pozwoli Ci to uzyskać porady prawne i podatkowe najlepiej pasujące do Twojej sytuacji.

Informacje przekazywane francuskim władzom

Prawo UE wymaga od firmy Etsy przekazywania bezpośrednio francuskiemu urzędowi podatkowemu informacji o łącznej kwocie sprzedaży uzyskanej przez sprzedawcę w danym roku oraz jego danych podatnika. Przekazujemy więc urzędowi informacje podane na stronie Informacje prawne i podatkowe sprzedawcy. W odpowiedzi na wymogi francuskich organów podatkowych okresowo możemy też mieć obowiązek przekazywania innych informacji.

Sprzedawcy osiągający wyznaczone progi sprzedaży będą mogli pobrać roczne podsumowanie w formacie PDF ze swojej strony Informacje prawne i podatkowe. W tym podsumowaniu w formacie PDF wyszczególnione są informacje, które przekazaliśmy organom podatkowym, w tym:

 • liczba dokonanych przez Ciebie transakcji sprzedaży;
 • przychód ze sprzedaży pomniejszony o opłaty i podatki naliczone Ci w lokalnej walucie;
 • opłaty od transakcji sprzedaży, a także wysokość podatku pobranego przez Etsy w związku z tymi opłatami.

Jeśli prowadzisz kilka sklepów Etsy:

Jeśli prowadzisz kilka sklepów, wartość sprzedaży we wszystkich tych sklepach zostanie zsumowana na potrzeby ustalenia, czy kwalifikujesz się do raportowania sprzedaży. Masz obowiązek podania tych samych danych podatnika w każdym ze swoich sklepów. Jeśli po zsumowaniu transakcji z wszystkich sklepów będziesz się kwalifikować do raportowania sprzedaży, wyślemy Ci jedno podsumowanie z łączną kwotą sprzedaży brutto we wszystkich Twoich sklepach.

Format numerów VAT, SIREN i SIRET

Francuskie numery VAT składają się z 11 znaków, przy czym na pierwszych dwóch miejscach mogą wystąpić litery (z wyjątkiem O oraz I).

Numer SIREN składa się z 9 cyfr.

Numer SIRET składa się z 14 cyfr. Pierwsze 9 cyfr to numer SIREN, a kolejne 5 to numer NIC (Numéro Interne de Classement).

Dowiedz się więcej na temat numerów SIREN i SIRET.

Jak dodać do swojego konta numer VAT, SIREN lub SIRET

Aby dodać do swojego konta nr identyfikacyjny VAT:

 1. Na Etsy.com kliknij Panel sklepu.
 2. Kliknij Finanse.
 3. Kliknij Informacje prawne i podatkowe.
 4. Następnie kliknij sekcję Identyfikator podatnika.
 5. Wprowadź poprawne informacje.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli wprowadzisz nazwę podatnika i numer identyfikacyjny VAT, które nie odpowiadają tym podanym w lokalnym organie podatkowym, zapisanie zmian może nie być możliwe. Konieczne będzie natomiast skontaktowanie się z lokalnym urzędem podatkowym w celu ustalenia poprawnej nazwy podatnika i numeru identyfikacyjnego VAT. Poprawność europejskich numerów identyfikacyjnych VAT można też sprawdzić na stronie Komisji Europejskiej.

Aby dodać do swojego konta numer SIRET lub SIREN:

 1. Na Etsy.com kliknij Panel sklepu.
 2. Kliknij Finanse.
 3. Kliknij Informacje prawne i podatkowe.
 4. Kliknij Dodaj dane w sekcji Dodatkowy identyfikator podatnika.
 5. Wybierz SIREN lub SIRET.
 6. Wprowadź poprawne informacje.
 7. Kliknij przycisk Zapisz.
Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy