Co mam zrobić, jeśli paczka wysłana kupującemu zaginęła?

Jeśli paczka zaginęła w transporcie, możesz wykonać kilka działań, które pozwolą Ci się wykazać świetnym poziomem obsługi i złagodzić negatywne doświadczenia klienta: 

Przejdź do sekcji:

Rozmawiaj z klientem

Pamiętaj o odpowiadaniu na Wiadomości klienta w sprawie zaginionej przesyłki.

Jeśli klient próbuje znaleźć paczkę z pomocą lokalnej poczty, przekaż mu dokumentację przewozową, która może w tym pomóc. Poproś kupującego o zapytanie sąsiadów, czy paczka nie trafiła do nich. 

Jeśli zgłosisz roszczenie u przewoźnika, informuj kupującego o wszelkich postępach sprawy. 

Zgłoś roszczenie 

Skontaktuj się z przewoźnikiem dostarczającym paczkę i zgłoś roszczenie. Dzięki temu przewoźnik dowie się o zaginięciu paczki i może zacząć jej szukać albo zwróci Ci pieniądze za zaginioną przesyłkę, które Ty możesz przekazać kupującemu. 

Jeśli korzystasz z etykiet wysyłkowych Etsy i wykupiłeś ubezpieczenie, możesz rozpocząć proces zgłaszania roszczenia poprzez stronę Shipsurance: 

  1. Na Etsy.com kliknij Ty > Panel sklepu. 
  2. Wybierz Zamówienia i wysyłka.
  3. Kliknij zamówienie z etykietą obejmującą ubezpieczenie. 
  4. Kliknij ikonę … po prawej.
  5. Wybierz opcję Zgłoś roszczenie ubezpieczeniowe.
  6. Nastąpi przekierowanie na stronę Shipsurance, gdzie dokończysz wypełnianie formularza roszczenia. 

Wyślij nowy produkt lub zwróć pieniądze

Etsy nie obciąża sprzedawców odpowiedzialnością za produkty zagubione w transporcie. Jeśli jednak możesz, rozważ wysłanie kupującemu nowego produktu lub zwrot środków za zamówienie. Wysłanie nowego produktu lub dokonanie zwrotu na pewno ucieszy klienta, co pomoże Ci w długoterminowym budowaniu odnoszącej sukcesy marki. 

 

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy