Etsy a Rozporządzenie UE w sprawie usług pośrednictwa internetowego

Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie usług pośrednictwa internetowego (zwane Rozporządzeniem P2B) służy stworzeniu sprawiedliwego, przejrzystego i przewidywalnego środowiska biznesowego dla sprzedawców korzystających z platform internetowych. Rozporządzenie P2B ma zastosowanie wobec sprzedawców z UE, którzy oferują swoje produkty klientom z UE.

Zasady Etsy

W ramach dbania o przejrzystość i sprawiedliwość włożyliśmy wiele wysiłku w sformułowanie umowy z użytkownikami naszego serwisu w sposób jasny i zrozumiały. Nasze zasady wewnętrzne, które obejmują wiele zbiorów zasad dla wszystkich użytkowników naszych usług (w tym Warunki korzystania i Zasady dotyczące sprzedawców), można znaleźć w stopce prawie każdej strony witryny Etsy.com oraz pod adresem https://www.etsy.com/legal

Od

sprzedawców korzystających z Etsy wymagamy wyrażenia zgody na stosowanie ważnych zasad i standardów, w tym takich jak:

Jeśli Etsy ma podstawy, by sądzić, że sprzedawca naruszył któreś z tych zasad, jego sklep, zawartość sklepu i konta mogą zostać dezaktywowane, zawieszone lub usunięte. 

Jak Rozporządzenie P2B wpływa na sprzedawców z UE?

Zasadniczo Etsy będzie informować sprzedawców o wszystkich działaniach dotyczących ich ofert, sklepu lub konta. Możemy jednak nie przesyłać takich powiadomień, jeśli na przeszkodzie stoją powody prawne lub rejestracyjne albo jeśli konto sprzedawcy zostało usunięte z powodu wielokrotnego łamania naszych zasad.

Etsy będzie należycie rozpatrywać wszystkie zapytania dotyczące P2B zgodnie z rozporządzeniem i będzie przetwarzać je w rozsądnym terminie, na który wpływ będą miały też waga i złożoność sprawy. We właściwych przypadkach, jeśli na przeszkodzie nie staną powody prawne lub regulacyjne, będziemy udzielać informacji o wynikach rozpatrzenia zapytania. Jeśli ustalimy, że jakieś działanie zostało podjęte w wyniku błędu, zostanie ono cofnięte tak szybko, jak to możliwe. Zapytania zduplikowane, oszczercze lub złożone w złej wierze będą traktowane zgodnie z ich charakterem.

Działania Etsy wobec mojego sklepu, konta lub oferty zostały podjęte w wyniku błędu. Co mam teraz zrobić?

Sprzedawca z UE, który uważa, że Etsy podjęło działanie wobec jego sklepu, konta lub oferty w wyniku błędu, powinien odpowiedzieć na otrzymane powiadomienie e-mailowe, chyba że dany e-mail mówi inaczej (na przykład powiadomienie o podejrzeniu naruszenia praw własności intelektualnej mówi, że sprzedawca powinien skontaktować się bezpośrednio z osobą, która złożyła skargę). Powiadomienia e-mailowe informujące o ostatecznej decyzji dotyczącej działania lub odwołania zwykle będą mówić, że decyzja jest nieodwołalna. 

Jestem sprzedawcą z UE i mam obawy na temat P2B. Jak mogę się skontaktować z Etsy?

Jeśli jesteś sprzedawcą z UE i masz obawy dotyczące P2B, daj nam znać.

Sprzedawcy z UE znajdą w naszych Warunkach korzystania dodatkowe informacje na temat Rozporządzenia P2B, w tym na temat opcji mediacji oraz ujawnień dotyczących rankingu wyszukiwania i rankingu reklamowego. 

Czy rozporządzenie P2B ma zastosowanie tylko do sprzedawców z UE?

P2B to rozporządzenie dotyczące tylko sprzedawców z UE. Jeśli jesteś sprzedawcą spoza UE i masz wątpliwości dotyczące tego rozporządzenia, kliknij Skontaktuj się z działem pomocy u dołu tej strony, aby nas o nich poinformować. Jeśli wysłaliśmy Ci e-mail na temat tego rozporządzenia, skontaktuj się z nami, korzystając z zawartych tam instrukcji.

Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie usług pośrednictwa internetowego (zwane Rozporządzeniem P2B) służy stworzeniu sprawiedliwego, przejrzystego i przewidywalnego środowiska biznesowego dla sprzedawców korzystających z platform internetowych. Rozporządzenie P2B ma zastosowanie wobec sprzedawców z UE, którzy oferują swoje produkty klientom z UE.

Jeśli jesteś sprzedawcą Etsy z UE, możesz podzielić się z nami swoimi wątpliwościami dotyczącymi P2B. Kliknij wybraną wątpliwość, którą chcesz się podzielić, aby dowiedzieć się, jak to zrobić:

Jeśli chcesz zgłosić problem techniczny dotyczący Twojego konta Etsy, wybierz opcję odpowiadającą temu problemowi. Na przykład jeśli masz problem z korzystaniem z etykiet wysyłkowych Etsy, wybierz Sprzedaż z Etsy, potem Wysyłka, a potem Etykiety wysyłkowe Etsy, aby zgłosić problem.

Jeśli chcesz zgłosić działania podjęte wobec Twojego konta, zapoznaj się z treścią e-maila otrzymanego od Zespołu Etsy ds. zaufania i bezpieczeństwa. Znajdziesz w nim opis kroków, które możesz teraz podjąć.

Jeśli jesteś sprzedawcą z UE i chcesz się podzielić wątpliwościami na temat P2B, kliknij Nadal potrzebuję pomocy i przekaż nam niezbędne informacje.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy