Etsy a Rozporządzenie UE w sprawie usług pośrednictwa internetowego

Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie usług pośrednictwa internetowego (zwane Rozporządzeniem P2B) służy stworzeniu sprawiedliwego, przejrzystego i przewidywalnego środowiska biznesowego dla sprzedawców korzystających z platform internetowych. Rozporządzenie P2B ma zastosowanie wobec sprzedawców z UE, którzy oferują swoje produkty klientom z UE.

Zasady Etsy

W ramach dbania o przejrzystość i sprawiedliwość włożyliśmy wiele wysiłku w sformułowanie umowy z użytkownikami naszego serwisu w sposób jasny i zrozumiały. Nasze zasady wewnętrzne, które obejmują wiele zbiorów zasad dla wszystkich użytkowników naszych usług (w tym Warunki korzystania i Zasady dotyczące sprzedawców), można znaleźć w stopce prawie każdej strony witryny Etsy.com oraz pod adresem https://www.etsy.com/legal

Sprzedawcy Etsy muszą akceptować ważne zasady i standardy, w tym:

Jeśli firma Etsy będzie miała podstawy, by sądzić, że sprzedawca naruszył któreś z tych zasad, jego sklep i zawartość tego sklepu oraz należące do niego konta mogą zostać dezaktywowane, zawieszone lub zamknięte.. 

Raport UE na temat Rozporządzenia P2B

Od lipca do grudnia 2020 roku Etsy otrzymało 5379 skarg poprzez swój kanał wsparcia UE P2B. W oparciu o raporty użytkowników ustalono, że 3017 z nich było problemami technicznymi, 1434 — problemami z kontem, a 928 — skargami P2B. Około 5% skarg zostało cofniętych, a przeciętny czas przetwarzania skargi wynosił 7 dni.

Jak Rozporządzenie P2B wpływa na sprzedawców z UE?

Zasadniczo Etsy będzie informować sprzedawców o wszystkich działaniach dotyczących ich ofert, sklepu lub konta. Możemy jednak nie przesyłać takich powiadomień, jeśli na przeszkodzie stoją powody prawne lub rejestracyjne albo jeśli konto sprzedawcy zostało usunięte z powodu wielokrotnego łamania naszych zasad.

Etsy będzie należycie rozpatrywać wszystkie zapytania dotyczące P2B zgodnie z rozporządzeniem i będzie przetwarzać je w rozsądnym terminie, na który wpływ będą miały też waga i złożoność sprawy. We właściwych przypadkach, jeśli na przeszkodzie nie staną powody prawne lub regulacyjne, będziemy udzielać informacji o wynikach rozpatrzenia zapytania. Jeśli ustalimy, że jakieś działanie zostało podjęte w wyniku błędu, zostanie ono cofnięte tak szybko, jak to możliwe. Zapytania zduplikowane, oszczercze lub złożone w złej wierze będą traktowane zgodnie z ich charakterem.

Działania Etsy wobec mojego sklepu, konta lub oferty zostały podjęte w wyniku błędu. Co mam teraz zrobić?

Sprzedawca z UE, który uważa, że Etsy podjęło działanie wobec jego sklepu, konta lub oferty w wyniku błędu, powinien odpowiedzieć na otrzymane powiadomienie e-mailowe, chyba że dany e-mail mówi inaczej (na przykład powiadomienie o podejrzeniu naruszenia praw własności intelektualnej mówi, że sprzedawca powinien skontaktować się bezpośrednio z osobą, która złożyła skargę). Powiadomienia e-mailowe informujące o ostatecznej decyzji dotyczącej działania lub odwołania zwykle będą mówić, że decyzja jest nieodwołalna. 

Jestem sprzedawcą z UE i mam wątpliwości dotyczące P2B. Jak mogę się skontaktować z Etsy?

Jeśli jesteś sprzedawcą z UE i masz wątpliwości dotyczące P2B, daj nam znać.

Sprzedawcy z UE znajdą w naszych Warunkach korzystania dodatkowe informacje na temat Rozporządzenia P2B, w tym na temat opcji mediacji oraz ujawnień dotyczących rankingu wyszukiwania i rankingu reklamowego. 

Czy rozporządzenie P2B ma zastosowanie tylko do sprzedawców z UE?

P2B to rozporządzenie dotyczące tylko sprzedawców z UE. Jeśli jesteś sprzedawcą spoza UE i masz wątpliwości dotyczące tego rozporządzenia, kliknij Skontaktuj się z działem pomocy u dołu tej strony, aby nas o nich poinformować. Jeśli wysłaliśmy Ci e-mail na temat tego rozporządzenia, skontaktuj się z nami, korzystając z zawartych tam instrukcji.

Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie usług pośrednictwa internetowego (zwane Rozporządzeniem P2B) służy stworzeniu sprawiedliwego, przejrzystego i przewidywalnego środowiska biznesowego dla sprzedawców korzystających z platform internetowych. Rozporządzenie P2B ma zastosowanie wobec sprzedawców z UE, którzy oferują swoje produkty klientom z UE.

Jeśli jesteś sprzedawcą Etsy z UE, możesz podzielić się z nami swoimi wątpliwościami dotyczącymi P2B. Wybierz wybrany rodzaj wątpliwości, który chcesz zgłosić, żeby dowiedzieć się, jak nas powiadomić:

Jeśli chcesz zgłosić problemy techniczne wpływające na Twoje konto Etsy, wybierz opcję odpowiadającą Twojemu problemowi technicznemu. Na przykład jeśli masz problem z korzystaniem z etykiet wysyłkowych Etsy, wybierz Sprzedaż z Etsy, potem Wysyłka, a potem Etykiety wysyłkowe Etsy, aby zgłosić problem.

Jeśli chcesz zgłosić działania podjęte wobec Twojego konta, zapoznaj się z treścią e-maila otrzymanego od Zespołu Etsy ds. zaufania i bezpieczeństwa. Znajdziesz w nim opis kroków, które możesz teraz podjąć.

Jeśli jesteś sprzedawcą z UE i chcesz się podzielić wątpliwościami na temat P2B, kliknij Nadal potrzebuję pomocy i przekaż nam niezbędne informacje.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy