Eksperyment dotyczący zaokrąglania cen

Informacje ogólne

Na Etsy.com prowadzony jest obecnie eksperyment, w ramach którego sprzedawcy mogą zaokrąglać ceny swoich produktów po przeliczeniu waluty na EUR lub GBP, dzięki czemu ceny te wyglądają bardziej spójnie i atrakcyjnie w oczach kupujących. Jeśli sprzedawca zdecyduje się na korzystanie z tej funkcji, ceny produktów w jego sklepie zostaną zaokrąglone w górę po przeliczeniu na walutę docelową. Dodatkowe zyski uzyskane dzięki sprzedaży produktów z zaokrągloną ceną będą przekazywane bezpośrednio sprzedawcom (po odliczeniu obowiązujących opłat).

Dlaczego warto zaokrąglić ceny?

Nasza analiza danych sprzedażowych potwierdziła opinię licznych sprzedawców — niektóre ceny, zwłaszcza te kończące się na ,00 lub ,99, wydają się atrakcyjniejsze dla kupujących., Wielu sprzedawców bierze już tę zależność pod uwagę przy ustalaniu cen produktów w walucie swojego sklepu, ale do tej pory nie mogli oni skorzystać z tej możliwości, gdy ceny są przeliczane na inne waluty.

Gdy preferowana waluta kupującego i waluta sklepu sprzedawcy się różnią, cena ustalona przez sprzedawcę jest przeliczana w oparciu o kursy wymiany walut. Po takim przeliczeniu cena może być mniej atrakcyjna dla kupujących niż ta pierwotnie wybrana przez sprzedawcę. Na przykład cena 35,00 EUR może po przeliczeniu wyświetlić się kupującemu jako 39,46 GBP, co wygląda bardziej chaotycznie. Przeanalizowaliśmy dane sprzedażowe dotyczące produktów z przeliczonymi cenami i ustaliliśmy, że te, których ceny kończyły się na ,00 lub ,99, były kupowane częściej niż te, których ceny wyglądały mniej atrakcyjnie.

Zasady zaokrąglania cen

Poniższa tabela pokazuje, jak będą zaokrąglane ceny po przeliczeniu na EUR lub GBP. Te zasady zaokrąglania mogą się zmienić w miarę uzyskiwania nowych informacji o reakcjach kupujących i sprzedawców.

Niezaokrąglone ceny z tych zakresów: Zasada (EUR): Zaokrąglenie do… Zasada (GBP): Zaokrąglenie do…
0,00–14,99 Bez zaokrąglenia Bez zaokrąglenia
15,00–49,99 Do najbliższej części dziesiętnej Do najbliższej części dziesiętnej
50,00–99,99 ,99 Do najbliższej części dziesiętnej
100,00–999,99 Do najbliższej liczby całkowitej** Do najbliższej liczby całkowitej
Powyżej 1000,00 Do najbliższej liczby całkowitej Do najbliższej części dziesiętnej***

 

Wyjątki

 

0,00–999,00: Bez zaokrąglenia, gdy cena po przeliczeniu już kończy się na ,00.

* Gdy cena po przeliczeniu kończy się na ,90–,99, jest zaokrąglana do ,99

** Gdy cena po przeliczeniu wynosi XX9,XX, jest zaokrąglana do XX9,99

*** Gdy cena po przeliczeniu kończy się na X999,XX, jest zaokrąglana do X999,99 oraz

*** Bez zaokrąglenia, gdy cena po przeliczeniu już kończy się na XXX0,00.

Wskazówki dla sprzedawców

  • W czasie eksperymentu ceny w sklepach uczestniczących w nim sprzedawców będą zaokrąglane w przypadku około 50% kupujących, którzy przeglądają ich oferty.
  • Możesz zobaczyć swoje ceny w innych walutach — w tym celu zmień swoje ustawienia regionu.
  • W Panelu sklepu możesz wyłączać tę funkcję i ponownie ją włączać.
  • W ramach tego eksperymentu nie będziemy zaokrąglać cen produktów cyfrowych.
  • Sprzedawcy uczestniczący w eksperymencie muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących ich przepisów dotyczących ustalania cen produktów.
Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy