Jakie kwoty Etsy odprowadza do włoskiego urzędu podatkowego i jakie informacje mu przekazuje?

Włoskie władze wymagają od Etsy gromadzenia i przekazywania co kwartał włoskiemu urzędowi podatkowemu pewnych danych o podatniku i sprzedaży.

Dotyczące tego włoskie przepisy można znaleźć tutaj.

W przypadku sprzedawców z Włoch musimy zgłaszać liczbę transakcji sprzedaży oraz wysokość sprzedaży brutto na rzecz kupujących z UE z wyłączeniem Włoch.

W przypadku sprzedawców z UE spoza Włoch musimy zgłaszać liczbę transakcji sprzedaży oraz wysokość sprzedaży brutto na rzecz kupujących z Włoch.

Sprzedaż brutto oznacza łączną kwotę zgłoszonych środków otrzymanych w trakcie sprzedaży i obejmuje też koszty wysyłki, zwroty środków, opłaty za przetwarzanie płatności kartą i pobrane przez Ciebie kwoty podatku, w tym nawet za zamówienia anulowane.

Włoski urząd podatkowy może też od nas wymagać przekazania włoskim władzom – w bezpieczny sposób – Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, łącznej kwoty sprzedaży oraz danych podatnika.

Jak mogę ustalić kwoty odprowadzane przez Etsy?

Wysokość sprzedaży zgłaszanej przez nas włoskim władzom znajdziesz w pliku CSV ze swoimi zamówieniami.

Aby pobrać ten plik i zobaczyć kwoty:

 1. Otwórz Panel sklepu.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij Opcje.
 4. Kliknij kartę Pobierz dane.
 5. W menu „Typ pliku CSV” wybierz Zamówienia.
 6. Wybierz rok, ale nie wybieraj żadnego miesiąca*.
 7. Pobierz plik CSV i go otwórz. 
 8. Znajdź kolumnę Kraj wysyłki i posortuj plik według niej.
 9. Dodaj wartości z kolumn Opłata za przetwarzanie i Zamówienie netto do wartości sprzedaży na rzecz kupujących z Włoch.

Jeśli masz jakieś anulowane zamówienia od kupujących z Włoch, musisz też je policzyć.

Aby znaleźć anulowane zamówienia:

 1. Otwórz Panel sklepu.
 2. Kliknij Zamówienia i wysyłka.
 3. Kliknij kartę Zrealizowane.
 4. Wybierz opcję Anulowane pod statusem Zrealizowane po prawej.

Etsy nie dysponuje oddzielnym podsumowaniem danych zgłaszanych włoskim władzom.

* Jeśli w danym roku miałeś bardzo dużo transakcji sprzedaży, wygodniej może być pobrać dane za każdy miesiąc osobno.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy