Jakie kwoty Etsy odprowadza do włoskich i austriackich urzędów podatkowych oraz jakie informacje im przekazuje?

W Austrii i Włochy obowiązują podobne przepisy. Mają one zastosowanie do austriackich i włoskich sprzedawców oraz sprzedawców z innych krajów UE, którzy sprzedają produkty klientom z Austrii i Włoch. Możesz zapoznać się z przepisami austriackimi i przepisami włoskimi.

Włoskie i austriackie przepisy wymagają od Etsy gromadzenia i regularnego przekazywania właściwym austriackim i włoskim władzom pewnych danych o podatniku i sprzedaży.

W przypadku sprzedawców z Austrii musimy zgłaszać, w stosownych sytuacjach, wysokość sprzedaży brutto oraz numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy.

W przypadku sprzedawców z Włoch musimy zgłaszać liczbę transakcji sprzedaży oraz wysokość sprzedaży brutto na rzecz kupujących z UE z wyłączeniem Włoch.

W przypadku sprzedawców z UE spoza Austrii i Włoch musimy zgłaszać liczbę transakcji sprzedaży oraz wysokość sprzedaży brutto na rzecz kupujących z Austrii i Włoch.

Sprzedaż brutto oznacza łączną kwotę zgłoszonych środków otrzymanych w trakcie sprzedaży i obejmuje też koszty wysyłki, zwroty środków, opłaty za przetwarzanie płatności kartą i pobrane przez Ciebie kwoty podatku, w tym nawet za zamówienia anulowane.

Jak mogę ustalić kwoty odprowadzane przez Etsy?

Wysokość sprzedaży zgłaszanej przez nas austriackim i włoskim władzom znajdziesz w pliku CSV ze swoimi zamówieniami.

Aby pobrać ten plik i zobaczyć kwoty:

 1. Otwórz Panel sklepu.
 2. Kliknij Ustawienia
 3. Kliknij Opcje.
 4. Kliknij kartę Pobierz dane.
 5. W menu „Typ pliku CSV” wybierz Zamówienia.
 6. Wybierz rok, ale nie wybieraj żadnego miesiąca*.
 7. Pobierz plik CSV i go otwórz. 
 8. Znajdź kolumnę Kraj wysyłki i posortuj plik według niej.
 9. Dodaj wartości z kolumn Opłata za przetwarzanie i Zamówienie netto do wartości sprzedaży na rzecz kupujących z Austrii i Włoch.

Jeśli masz jakieś anulowane zamówienia od kupujących z Austrii i Włoch, musisz też je policzyć.

Aby znaleźć anulowane zamówienia:

 1. Otwórz Panel sklepu.
 2. Kliknij Zamówienia i wysyłka.
 3. Kliknij kartę Zrealizowane.
 4. Wybierz opcję Anulowane pod statusem Zrealizowane po prawej.

Etsy nie dysponuje oddzielnymi podsumowaniami danych przekazywanych austriackim i włoskim władzom.

* Jeśli w danym roku miałeś bardzo dużo transakcji sprzedaży, wygodniej może być pobrać dane za każdy miesiąc osobno.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy