Jakie kwoty Etsy odprowadza do włoskiego urzędu podatkowego i jakie informacje mu przekazuje?

Włoskie władze wymagają od Etsy gromadzenia i przekazywania co kwartał włoskiemu urzędowi podatkowemu pewnych danych o podatniku i sprzedaży.

Dotyczące tego włoskie przepisy można znaleźć tutaj.

W przypadku sprzedawców z Włoch musimy zgłaszać liczbę transakcji sprzedaży oraz wysokość sprzedaży brutto na rzecz kupujących z UE z wyłączeniem Włoch.

W przypadku sprzedawców z UE spoza Włoch musimy zgłaszać liczbę transakcji sprzedaży oraz wysokość sprzedaży brutto na rzecz kupujących z Włoch.

Sprzedaż brutto oznacza łączną kwotę zgłoszonych środków otrzymanych w trakcie sprzedaży i obejmuje też koszty wysyłki, zwroty środków, opłaty za przetwarzanie płatności kartą i pobrane przez Ciebie kwoty podatku, w tym nawet za zamówienia anulowane.

Włoski urząd podatkowy może też od nas wymagać przekazania włoskim władzom – w bezpieczny sposób – Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, łącznej kwoty sprzedaży oraz danych podatnika.

Jak mogę ustalić kwoty odprowadzane przez Etsy?

Wysokość sprzedaży zgłaszanej przez nas włoskim władzom znajdziesz w pliku CSV ze swoimi zamówieniami.

Aby pobrać ten plik i zobaczyć kwoty:

 1. Otwórz Panel sklepu.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij Opcje.
 4. Kliknij kartę Pobierz dane.
 5. W menu „Typ pliku CSV” wybierz Zamówienia.
 6. Wybierz rok, ale nie wybieraj żadnego miesiąca*.
 7. Pobierz plik CSV i go otwórz. 
 8. Znajdź kolumnę Kraj wysyłki i posortuj plik według niej.
 9. Dodaj wartości z kolumn Opłata za przetwarzanie i Zamówienie netto do wartości sprzedaży na rzecz kupujących z Włoch.

Jeśli masz jakieś anulowane zamówienia od kupujących z Włoch, musisz też je policzyć.

Aby znaleźć anulowane zamówienia:

 1. Otwórz Panel sklepu.
 2. Kliknij Zamówienia i wysyłka.
 3. Kliknij kartę Zrealizowane.
 4. Wybierz opcję Anulowane pod statusem Zrealizowane po prawej.

Etsy nie dysponuje oddzielnym podsumowaniem danych zgłaszanych włoskim władzom.

* Jeśli w danym roku miałeś bardzo dużo transakcji sprzedaży, wygodniej może być pobrać dane za każdy miesiąc osobno.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy