Indyjskie zasady ochrony konsumentów (dotyczące e-handlu) z 2020 r.

Zasady ochrony konsumentów (dotyczące e-handlu) z roku 2020 (dalej zwane „Zasadami”) służą zapobieganiu nieuczciwym praktykom handlowym w internecie dotykającym konsumentów z Indii. Zasady te dotyczą podmiotów sprzedających konsumentom z Indii produkty i usługi przez internet, w tym na platformach takich jak Etsy.

Przejdź do sekcji:

Czym jest Etsy?

Etsy to globalna platforma sprzedaży unikatowych przedmiotów oraz towarów potrzebnych do działalności twórczej. Na Etsy działają wyłącznie indywidualni sprzedawcy zewnętrzni, którzy prowadzą swoje sklepy, tworzą własne zasady i są odpowiedzialni za swój asortyment, wysyłkę i przestrzeganie przepisów prawa. Etsy zapewnia rynek, ale nie wytwarza dóbr, nie przechowuje fizycznego asortymentu ani nie wysyła produktów w imieniu działających na platformie sprzedawców zewnętrznych. Treści widoczne na rynku Etsy są tworzone przez indywidualnych sprzedawców, którzy nie są pracownikami, pełnomocnikami ani przedstawicielami Etsy.

W jaki sposób Zasady wpływają na konsumentów z Indii?

Kupujący z Indii mogą kontaktować się z nami za pomocą dostępnych kanałów, aby przekazać swoje wątpliwości pracownikom Centrum pomocy Etsy. Dzięki temu Etsy może skutecznie zająć się wszystkimi problemami. 

Kupujący z Indii mogą też skorzystać z widocznego u dołu tej strony przycisku Skontaktuj się z działem pomocy, aby wysłać wiadomość do wyznaczonego przez Etsy specjalisty ds. zażaleń konsumenckich od klientów z Indii. Robiąc zakupy na Etsy, klienci z Indii (oraz innych krajów poza Amerykami Północną i Południową) zawierają umowę z Etsy Ireland UC, spółką zależną Etsy, Inc. Dane kontaktowe Etsy Ireland UC można znaleźć w Informacjach prawnych Etsy

Konsumenci z Indii pragnący zadać pytanie na temat oferty lub praktyk jakiegoś sklepu, mogą kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, korzystając z Wiadomości Etsy. Klienci z Indii mogą też kontaktować się z indyjską krajową infolinią pomocy konsumentom

W jaki sposób Etsy wypełnia wymogi Zasad?

Etsy wypełnia wymogi Zasad poprzez wdrożone przez siebie zasady i procedury, pokrótce opisane poniżej:

  • Sprzedawcy Etsy murzą rzetelnie przedstawiać swoje produkty w ofertach i na zamieszczonych w nich zdjęciach oraz szanować własność intelektualną innych. Nie mogą też uzgadniać cen z innymi sprzedawcami.
  • Wystawiając produkt na sprzedaż na Etsy, sprzedawcy przyjmują odpowiedzialność za zachowanie zgodności z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa i regulacjami, w tym z wymogami zamieszczenia odpowiednich etykiet lub ostrzeżeń oraz stosowania uczciwych cen. 
  • Obowiązujące na Etsy Zasady dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści zabraniają wykorzystywania naszych usług do dyskryminowania innych osób.
  • Sprzedawcy mają zakaz stosowania praktyk w fałszywy sposób kreujących wysokie oceny sklepu lub w inny sposób podważających rzetelność systemu ocen.
  • Jeśli sprzedawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia, musi powiadomić o tym kupującego i anulować zamówienie.
  • Kupujący mogą żądać od sprzedawcy możliwości zwrotu lub wymiany produktu oraz mogą składać reklamacje.
  • Sprzedawcy muszą ujawniać swoje dane geolokalizacyjne, takie jak lokalizacja sklepu czy kraj, z którego wysyłają produkty. 

Aby uzyskać dodatkową pomoc od zespołu specjalisty ds. zażaleń, kliknij przycisk Skontaktuj się z działem pomocy poniżej. Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy