Czy mam obowiązek dodania do konta numeru identyfikacyjnego VAT?

W niektórych krajach Etsy ma obowiązek corocznego przekazywania lokalnym organom podatkowym danych podatkowych sprzedawców, którzy ze sprzedaży na Etsy uzyskali przychód przekraczający ustalony dla danego kraju próg wymagający rejestracji jako płatnik VAT.

Jeśli jesteś sprzedawcą z Norwegii, Szwajcarii, Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, a w danym roku kalendarzowym Twój przychód ze sprzedaży brutto jest równy lub większy od ustalonego w Twoim kraju progu, musisz dodać do swojego sklepu Etsy identyfikator podatnika i numer identyfikacyjny VAT, aby móc dalej prowadzić sklep na naszej platformie.

Aby uzyskać więcej informacji o wymogach dotyczących VAT w swoim kraju, skontaktuj się z lokalnym organem podatkowym lub osobą zawodowo zajmującą się doradztwem podatkowym.

Dowiedz się, jak zaktualizować nazwę podatnika i informacje o podatniku.

Skąd mam wiedzieć, że osiągnąłem lub przekroczyłem próg?

Gdy Twój sklep będzie zbliżać się do progu sprzedaży wymagającego rejestracji jako płatnik VAT lub progu wymagającego przekazywania danych podatkowych dla Twojego kraju, będziemy wysyłać Ci e-mailem przypomnienia o konieczności dodania do sklepu numeru identyfikacyjnego VAT lub identyfikatora podatnika.

Jeśli nie wywiążesz się z tych obowiązków w terminie wskazanym w ostatnim przypomnieniu, stracisz uprawnienia do sprzedaży. Jeśli Twój sklep zostanie zawieszony, musisz podać swoją nazwę podatnika i numer identyfikacyjny VAT albo identyfikator podatnika (zgodnie z wymaganiami), aby automatycznie odzyskać uprawnienia.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy