Czym jest rezerwa na rachunku płatniczym?

Szybka odpowiedź

Aby zwolnić z rezerwy środki za zamówienie, dodaj do tego zamówienia numer przesyłki. Jeśli przy pomocy danych śledzenia Etsy ustali, że zamówienie jest w drodze, środki na rezerwie zostaną natychmiast uwolnione.

Jeżeli na rachunku płatniczym sprzedawcy zostanie utworzona rezerwa, pewien procent środków ze sprzedaży każdego produktu fizycznego nie będzie dostępny do wypłat. Środki zostaną zwolnione po pewnym czasie lub gdy wysyłka zamówienia zostanie potwierdzona przez sprzedawcę ważnymi danymi śledzenia.

Zamówienia, z których środki trafiły na rezerwę, mają domyślny okres wstrzymania, po upływie którego środki zostaną zwolnione nawet, jeśli nie otrzymamy ważnych danych śledzenia. 

Środki są zwalniane z rezerwy, kiedy: 

 • Sprzedawca doda do zamówienia dane śledzenia, a Etsy może potwierdzić na ich podstawie, że zamówienie zostało wysłane. 
 • Minie domyślny okres wstrzymania, nawet jeśli sprzedawca nie podał danych śledzenia. 

Jeśli w Twoim sklepie zostanie włączona rezerwa, wyświetlimy domyślny okres wstrzymania i procent środków trafiających na rezerwę w sekcji Rezerwa na rachunku płatniczym. Te wartości mogą być różne i zależą od Twojego konta. 

Rezerwa zostanie po pewnym czasie wyłączona, jeśli sklep przestrzega wszystkich zasad Etsy, terminowo reguluje płatności, wysyła zamówienia zgodnie ze wskazanymi czasami przetwarzania oraz świadczy obsługę klienta na dobrym poziomie.

Środki są dostępne od godziny 18.00 czasu ET w dniu zwolnienia z rezerwy.

Więcej informacji o rezerwach na rachunkach płatniczych znajdziesz w Podręczniku sprzedawcy i Zasadach dotyczących Etsy Payments

Jeśli chcesz podzielić się opinią na temat rezerw na rachunkach płatniczych, wypełnij naszą ankietę. 

Przejdź do sekcji:

Co mogę zrobić, żeby wcześniej uzyskać środki z rezerwy na rachunku płatniczym?

Dodaj ważne dane śledzenia. Środki na rezerwie zostaną natychmiast uwolnione, jeśli Etsy ustali, że zamówienie zostało wysłane. 

Sprzedawcy z USA, Kanady, Australii i Wielkiej Brytanii mogą kupować etykiety wysyłkowe bezpośrednio na Etsy. Takie etykiety mogą uwzględniać usługę śledzenia.

Etsy nie zawsze jest w stanie potwierdzić trafność danych śledzenia od niektórych dostawców. Jeśli nie zdołamy ustalić, że zamówienie jest w drodze, środki zostaną zatrzymane na rezerwie przez cały okres wyświetlony w sekcji Rezerwa na Twoim rachunku płatniczym

.

W 2022 roku środki z większości zamówień były dostępne dla sprzedawców średnio 2 tygodnie po dacie złożenia zamówienia. *W oparciu o wewnętrzną analizę zamówień z roku 2022, z których środki trafiły na rezerwę.

Jeśli zostaniesz Sprzedawcą na medal, rezerwa na Twoim rachunku zostanie wyłączona, zgodnie z Zasadami dotyczącymi Etsy Payments.

Dlaczego na moim rachunku płatniczym została ustanowiona rezerwa?

Rezerwy to popularne rozwiązanie stosowane przez internetowe platformy sprzedaży w celu ochrony sprzedawców i kupujących. Dzięki niemu nie musisz martwić się, że saldo Twojego rachunku płatniczego będzie ujemne, a zarejestrowana karta zostanie obciążona, gdy wystawca karty kredytowej klienta dokona obciążenia zwrotnego albo pojawią się inne nieoczekiwane zwroty lub obciążenia. Wielu sprzedawców, u których włączono rezerwę, może otrzymywać większą liczbę zamówień, więc środki umieszczone na tej rezerwie stanowią pewien bufor.

Zgodnie z Zasadami dotyczącymi Etsy Payments rezerwy są włączane na kontach ze względu na różne czynniki ryzyka, do których zaliczają się m.in. takie sytuacje

:

 • nagły i duży wzrost liczby zamówień;
 • bardzo często w zamówieniach brakuje danych do śledzenia lub informacji o statusie przesyłki;
 • zamówienia nie są wysyłane terminowo;
 • nagły wzrost liczby zwrotów środków;
 • niedawno dokonana pierwsza sprzedaż na Etsy.

Skąd się dowiem, że na moim rachunku ustanowiono rezerwę? 

Wyślemy Ci e-mail z adresu support@etsy.com, jeśli na Twoim rachunku płatniczym zostanie ustanowiona rezerwa.

 1. Na Etsy.com otwórz Panel sklepu. 
 2. Otwórz Finanse
 3. Wybierz rachunek płatniczy.
 4. Zajrzyj do sekcji Rezerwa na rachunku płatniczym. (Zobaczysz ją tylko, jeśli masz włączoną rezerwę.) 

Tutaj zobaczysz też kwotę obecnie znajdującą się na rezerwie, a także minimalną kwotę rezerwy, która będzie utrzymywana na Twoim rachunku płatniczym. Zobaczysz kwotę, która trafiła na rezerwę z każdego zamówienia, oraz domyślny okres, przez jaki środki będą wstrzymane, jeśli nie dodasz danych śledzenia.

Jak mogę uniknąć włączenia rezerwy w przyszłości? 

Skorzystaj z tych wskazówek, aby uniknąć włączenia rezerwy w Twoim sklepie w przyszłości: 

 • Dodawaj usługę śledzenia przesyłek do swoich zamówień. Jeśli Etsy będzie w stanie potwierdzić numer przesyłki, środki na rezerwie zostaną zwolnione w momencie wysłania zamówienia.
 • Wysyłaj zamówienia terminowo. Jeśli nie wyrabiasz się z przygotowywaniem zamówień, zmień swoje czasy przetwarzania. 
 • Nie oznaczaj produktów jako wysłane, zanim faktycznie przekażesz je przewoźnikowi.
 • Jak najszybciej odpowiadaj na wiadomości od klientów – najlepiej w ciągu 24 godzin.
 • Bądź na bieżąco z zasadami dotyczącymi sprzedawców i dbaj o to, żeby działalność Twojego sklepu była z nimi zgodna.
 • Staraj się uzyskiwać pozytywne oceny. Dbaj o obsługę klienta na wysokim poziomie i o to, żeby Twoje produkty były tak dobre, jak je opisujesz. Poznaj najlepsze praktyki w zakresie obsługi klienta.

Nie będziemy włączać na Twoim rachunku rezerwy, jeśli zostaniesz Sprzedawcą na medal. Wynika to z Zasad dotyczących Etsy Payments.

Jak duża jest minimalna rezerwa?

Rezerwa służy temu, żeby można było łatwo dokonać zwrotu środków kupującemu i obciążenia zwrotnego, jeśli zajdzie taka potrzeba. Minimalna rezerwa to kwota, która musi pozostawać na Twoim rachunku płatniczym, jeśli włączona jest na nim rezerwa. Wysokość tej kwoty odpowiada ustalonemu odsetkowi od całej wartości sprzedaży wszystkich zamówień objętych rezerwą. Pasek postępu widoczny w sekcji Rezerwa na rachunku płatniczym Twojego rachunku płatniczego wskazuje, czy Twoja rezerwa osiąga tę minimalną wartość. Jeśli nie, uzupełnimy ją środkami z kolejnych transakcji sprzedaży.

Kwota trafiająca na rezerwę

Minimalna rezerwa

Kwota dostępna w terminie wypłaty (3–5 dni po sprzedaży)

20 USD (przy rezerwie 50%)

20 USD

20 USD

30 USD (przy rezerwie 75%)

30 USD

10 USD

40 USD (przy rezerwie 100%)

40 USD

0 USD

Kwota trafiająca na rezerwę

Minimalna rezerwa

Kwota dostępna w terminie wypłaty (klika dni po sprzedaży)

10 USD (przy rezerwie 50%)

30 USD (50% obydwu sprzedaży)

30 USD

15 USD (przy rezerwie 75%)

45 USD (75% obydwu sprzedaży)

15 USD

20 USD (przy rezerwie 100%)

60 USD (100% obydwu sprzedaży)

0 USD

Do pokrycia jakich obciążeń ma służyć rezerwa na moim rachunku płatniczym? 

Jeśli na Twoim rachunku płatniczym nie będzie wystarczających środków, saldo rezerwy na rachunku płatniczym posłuży do pokrycia zwrotów pieniędzy kupującym, opłat i kosztów usług takich jak etykiety wysyłkowe i reklamy. 

Jeśli dokonasz zwrotu pieniędzy, minimalna rezerwa zostanie proporcjonalnie zmieniona, aby odpowiadała stosowanemu odsetkowi przeliczonej wartości sprzedaży.

Jeżeli po wykorzystaniu rezerwy na Twoim rachunku płatniczym nadal nie będzie środków wystarczających do pokrycia zwrotów i wydatków, brakującą kwotą obciążymy kartę powiązaną z kontem.

Jak mogę sprawdzić z których zamówień pobrano środki na rezerwę?

Aby to ustalić, otwórz sekcję Zamówienia i wysyłka. Obok zamówień, ze sprzedaży których pobrano środki na rezerwę, zobaczysz plakietkę Zamówienie objęte rezerwą

Informacje na temat środków na rezerwie znajdziesz też w podsumowaniu miesięcznym w pliku CSV.

 1. Na Etsy.com otwórz Panel sklepu i wybierz Finanse.
 2. Przejdź do Podsumowań miesięcznych
 3. Wybierz opcję Wyświetl wszystkie podsumowania miesięczne u góry strony.
 4. Wybierz konkretny miesiąc. 
 5. Użyj opcji Wygeneruj plik CSV

W pliku CSV z podsumowaniem miesięcznym w kolumnie Status możesz sprawdzić, czy środki z danej sprzedaży trafiły na rezerwę. Natomiast w kolumnie Data udostępnienia zobaczysz przybliżoną datę, kiedy dana część środków umieszczonych na rezerwie stanie się dostępna do wypłaty. 

Jeśli na Twoim rachunku płatniczym włączona jest rezerwa, pewien odsetek kwoty zarobionej na zamówieniach będzie odkładany, a środki ze sprzedaży będą dostępne do wypłaty dopiero po 45 dniach od daty sprzedaży.
Dodanie numeru przesyłki do zamówienia może przyspieszyć zwolnienie środków z rezerwy. Jeśli przy pomocy danych śledzenia Etsy ustali, że zamówienie jest w drodze, środki na rezerwie zostaną udostępnione do wypłaty.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa platformie Etsy, zespół pomocy Etsy nie może podać Ci konkretnego powodu nałożenia rezerwy na Twoim koncie.

Rezerwy są włączane na kontach ze względu na różne czynniki ryzyka, do których zaliczają się m.in. takie sytuacje:

 • Niedawno dokonana pierwsza sprzedaż na Esy.
 • Doszło do nagłego wzrostu sprzedaży.
 • Niedawno zawiadomienie o fałszerstwie lub nieautoryzowanym powieleniu albo zgłoszenie domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej przez właściciela praw.

Jeżeli ustanowimy rezerwę na Twoim rachunku, powiadomimy Cię o tym e-mailowo oraz poprzez wiadomości w Panelu sklepu. W przypadku większości sprzedawców rezerwa jest usuwana w ciągu 90 dni. Przez cały ten czas będziemy monitorować sklep i jeśli będziemy mieli jakieś obawy dotyczące realizacji zamówień lub naruszeń zasad, okres utrzymywania rezerwy może zostać przedłużony zgodnie z naszymi zasadami.

Pracownicy zespołu pomocy Etsy nie mogą usunąć rezerwy z Twojego konta.

Więcej na temat rezerw na rachunkach płatniczych przeczytasz w Zasadach dotyczących Etsy Payments i w Centrum pomocy Etsy. Jeśli masz jakieś uwagi, daj nam znać.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy