Czym jest rezerwa na rachunku płatniczym?

Jeśli na rachunku płatniczym sprzedawcy zostanie włączona rezerwa, to przez 45 dni pewien odsetek środków ze sprzedaży będzie regularnie na tej rezerwie odkładany. 

Rezerwy to rozwiązanie często stosowane przez internetowe platformy sprzedaży. Dzięki niemu nie musisz martwić się, że saldo Twojego rachunku płatniczego będzie ujemne w przypadku, gdy wystawca karty kredytowej klienta dokona obciążenia zwrotnego. 

Dodanie danych śledzenia, dzięki którym wiadomo, że Twoje zamówienie jest w drodze, pozwoli Ci wcześniej zwolnić środki do wypłaty. Sprzedawcy z USA, Kanady, Australii i Wielkiej Brytanii mogą kupować etykiety wysyłkowe bezpośrednio na Etsy. Takie etykiety mogą uwzględniać usługę śledzenia.  Poznaj najlepsze praktyki w zakresie obsługi klienta

W przypadku niektórych przewoźników Etsy nie może uzyskać dostępu do śledzenia. Jeśli nie będziemy w stanie ustalić, że zamówienie jest w drodze, środki będą przechowywane na rezerwie przez cały okres i zostaną zwolnione 45 dni po sprzedaży.

Więcej informacji o rezerwach na rachunkach płatniczych znajdziesz w Zasadach dotyczących Etsy Payments

Jeśli chcesz podzielić się opinią na temat rezerw na rachunkach płatniczych, wypełnij naszą ankietę. 

Ten film dokładniej wyjaśnia, jak działają rezerwy na rachunkach płatniczych.

Przejdź do sekcji:

Czy na moim rachunku płatniczym zostanie ustanowiona rezerwa?

Zgodnie z Zasdami dotyczącymi Etsy Payments rezerwa jest nakładana na konto w oparciu o różne czynniki ryzyka, takie jak to, czy dokonałeś niedawno pierwszej transakcji sprzedaży na Etsy lub czy otrzymałeś wiadomość od naszego zespołu ds. zaufania i bezpieczeństwa w związku z naruszeniem zasad. 

Skąd się dowiem, że na moim rachunku ustanowiono rezerwę? 

Jeśli na Twoim koncie zostanie ustanowiona rezerwa, otrzymasz e-mail z powiadomieniem. Aby zobaczyć szczegółowe informacje o rezerwie: 

  1. Na Etsy.com kliknij Panel sklepu. 
  2. Przejdź do zakładki Finanse
  3. Przejdź do rachunku płatniczego.
  4. Zapoznaj się z sekcją Rezerwa na rachunku płatniczym (zobaczysz ją tylko, jeśli na Twoim rachunku ustanowiono rezerwę). 

Możesz też odwiedzić sekcję Doradca sklepów i poszukać tam powiadomienia zatytułowanego Utworzyliśmy rezerwę na Twoim rachunku płatniczym. Kliknij opcję Dowiedz się więcej obok tego powiadomienia. 

Tutaj zobaczysz też kwotę obecnie znajdującą się na rezerwie, a także minimalną kwotę rezerwy, która będzie utrzymywana na Twoim rachunku płatniczym. 

Rezerwa na Twoim rachunku zostanie zwolniona po 90 dniach, chyba że nastąpią dodatkowe naruszenia zasad związane z Twoim kontem.

Jeśli jesteś Sprzedawcą na medal, nie ustanowimy rezerwy na Twoim rachunku płatniczym, ale skontaktujemy się z Tobą, jeśli zauważymy problemy lub czynniki ryzyka, którymi trzeba się zająć. Nawet jeśli jesteś Sprzedawcą na medal, zastrzegamy sobie prawo do ustanowienia rezerwy na Twoim rachunku zgodnie z Zasadami dotyczącymi Etsy Payments, jeżeli zdecydujemy, że taka rezerwa jest potrzebna. 

Jak działa rezerwa na rachunku płatniczym? 

Jeśli na Twoim rachunku utworzona została rezerwa, to pewien odsetek wartości każdej kolejnej transakcji sprzedaży nie będzie dostępny do wypłat przez maksymalnie 45 dni od daty sprzedaży. Rezerwa na Twoim rachunku zostanie zwolniona po 90 dniach, chyba że nastąpią dodatkowe naruszenia zasad związane z Twoim kontem.

Dodanie danych śledzenia, dzięki którym wiadomo, że Twoje zamówienie jest w drodze, pozwoli Ci wcześniej zwolnić środki do wypłaty. Sprzedawcy z USA, Kanady, Australii i Wielkiej Brytanii mogą kupować etykiety wysyłkowe bezpośrednio na Etsy. Takie etykiety mogą uwzględniać usługę śledzenia.

Kiedy środki zostaną zwolnione z rezerwy, staną się dostępne do wypłat i zostaną przesłane na Twój rachunek bankowy zgodnie z harmonogramem wypłat

Minimalna rezerwa to kwota, która musi pozostawać na Twoim rachunku płatniczym. Jest ona równa ustalonemu odsetkowi wartości sprzedaży wszystkich niezrealizowanych zamówień objętych rezerwą. Pasek postępu widoczny w sekcji Rezerwa na rachunku płatniczym Twojego rachunku płatniczego wskazuje, czy Twoja rezerwa osiąga tę minimalną wartość. Jeśli nie, uzupełnimy ją środkami z kolejnych transakcji sprzedaży.

Oto kilka przykładów zastosowania rezerwy w przypadku sprzedaży o wartości 40 USD przed naliczeniem jakichkolwiek opłat i podatków oraz wykonaniem innych działań na rachunku płatniczym:

Kwota trafiająca na rezerwę

Minimalna rezerwa

Kwota dostępna w terminie wypłaty (3–5 dni po sprzedaży)

20 USD (przy rezerwie 50%)

20 USD

20 USD

30 USD (przy rezerwie 75%)

30 USD

10 USD

40 USD (przy rezerwie 100%)

40 USD

0 USD

 

Oto, co się wydarzy w przypadku kolejnej sprzedaży, tym razem o wartości 20 USD, przed naliczeniem jakichkolwiek opłat i podatków oraz wykonaniem innych działań na rachunku płatniczym:

Kwota trafiająca na rezerwę

Minimalna rezerwa

Kwota dostępna w terminie wypłaty (klika dni po sprzedaży)

10 USD (przy rezerwie 50%)

30 USD (50% obydwu sprzedaży)

30 USD

15 USD (przy rezerwie 75%)

45 USD (75% obydwu sprzedaży)

15 USD

20 USD (przy rezerwie 100%)

60 USD (100% obydwu sprzedaży)

0 USD

 

Do pokrycia jakich obciążeń ma służyć rezerwa na moim rachunku płatniczym? 

Jeśli na Twoim saldzie dostępnym do wypłat nie będzie wystarczających środków, saldo rezerwy na rachunku płatniczym posłuży do pokrycia zwrotów pieniędzy kupującym, opłat i kosztów usług takich jak etykiety wysyłkowe i reklamy. 

Jeśli dokonasz zwrotu pieniędzy, minimalna rezerwa zostanie proporcjonalnie zmieniona, aby odpowiadała stosowanemu odsetkowi przeliczonej wartości sprzedaży.

Jeśli na saldzie dostępnym do wypłat i rezerwie nie masz wystarczających środków do pokrycia zwrotów i kosztów, brakującą kwotę pobierzemy z karty zapisanej w systemie.   

Jak mogę sprawdzić z których zamówień pobrano środki na rezerwę? 

Aby to ustalić, kliknij Panel sklepu > Zamówienia i wysyłka. Obok zamówień, ze sprzedaży których pobrano środki na rezerwę, zobaczysz plakietkę Zamówienie objęte rezerwą

Informacje na temat środków na rezerwie znajdziesz też w podsumowaniu miesięcznym w pliku CSV. Aby pobrać plik CSV:

  1. Na Etsy.com otwórz Panel sklepu i wybierz Finanse.
  2. Przejdź do Podsumowań miesięcznych
  3. Wybierz opcję Wyświetl wszystkie podsumowania miesięczne u góry strony.
  4. Wybierz konkretny miesiąc. 
  5. Użyj opcji Wygeneruj plik CSV

W pliku CSV z podsumowaniem zobaczysz kolumnę Status, w której znajduje się informacja, czy środki ze sprzedaży trafiły na rezerwę, a także kolumnę Data udostępnienia zawierającą szacowaną datę, kiedy środki z rezerwy staną się dostępne do wypłaty. 

Po włączeniu rezerwy na rachunku płatniczym pewien odsetek kwoty zarobionej na zamówieniach będzie blokowany, a środki ze sprzedaży będą dostępne do wypłat dopiero po 45 dniach od daty sprzedaży.

Rezerwa jest nakładana na konto w oparciu o różne czynniki ryzyka, takie jak to, czy dokonałeś niedawno pierwszej transakcji sprzedaży na Etsy lub czy otrzymałeś e-mail od naszego zespołu ds. zaufania i bezpieczeństwa w związku z naruszeniem zasad.

Jeżeli tak się stanie, powiadomimy Cię o tym e-mailowo oraz poprzez wiadomości w Panelu sklepu. W przypadku większości sprzedawców rezerwa jest usuwana w ciągu 90 dni. Przez cały ten czas będziemy monitorować sklep i jeśli będziemy mieli jakieś obawy dotyczące realizacji zamówień lub naruszeń zasad, okres utrzymywania rezerwy może zostać przedłużony.

Więcej informacji o tej zmianie znajdziesz w Zasadach dotyczących Etsy Payments oraz Centrum pomocy. Jeśli masz jakieś uwagi lub przemyślenia dotyczące tej zmiany, daj nam znać.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy