Jak zostać Sprzedawcą na medal

Szybka odpowiedź

Kwalifikację do programu Sprzedawca na medal będziemy przeprowadzać pierwszego dnia każdego miesiąca. Jeśli spełnisz kryteria, odznaka pojawi się w Twoim sklepie i pulpicie Sprzedawcy na medal najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Odznaka Sprzedawcy na medal to nasz wyraz uznania dla sprzedawców, którzy konsekwentnie zapewniają doskonałą obsługę klienta. Aby otrzymać status Sprzedawcy na medal, Twój sklep musi spełniać pewne kryteria dotyczące wiadomości, wysyłki, ocen, zamówień i transakcji sprzedaży. 

Jeśli będziesz spełniać te wymagania w okresie trzech miesięcy, możesz otrzymać odznakę, która będzie informowała kupujących, że Twój sklep konsekwentnie zapewnia obsługę na najwyższym poziomie. Nawet jeśli nie uzyskasz odznaki Sprzedawcy na medal w danym miesiącu, możesz otrzymać pojedyncze odznaki za poszczególne aspekty obsługi klienta, których kryteria udało Ci się spełnić w okresie oceny.

Jeśli chcesz podzielić się z nami komentarzem na temat programu Sprzedawca na medal, wypełnij ankietę.  

Zespół pomocy Etsy nie może dokonywać zmian w Twoich danych dotyczących programu Sprzedawca na medal ani ręcznie przyznawać odznaki Sprzedawcy na medal. Jeśli uważasz, że Twój wynik w programie Sprzedawca na medal został źle obliczony, możesz nas o tym poinformować na forum Błędy i problemy techniczne.

Więcej o programie Sprzedawca na medal przeczytasz w naszych warunkach programu Sprzedawca na medal.

Jak oceniamy, czy Twój sklep może otrzymać odznakę Sprzedawcy na medal

Aby ocenić, czy jesteś Sprzedawcą na medal, obliczamy wskaźniki dotyczące wiadomości, wysyłki, ocen, zamówień i transakcji sprzedaży. Abyśmy mogli wziąć pod uwagę Twój sklep, musi minąć 90 dni od Twojej pierwszej transakcji sprzedaży. Musisz też przestrzegać obowiązujących zasad, w tym naszych Zasad dotyczących sprzedawców oraz Warunków korzystania.

Jak często będziecie oceniać mój sklep? 

Kwalifikację do programu Sprzedawca na medal będziemy przeprowadzać pierwszego dnia każdego miesiąca. Odznaka pojawi się w Twoim sklepie i pulpicie Sprzedawcy na medal najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Jakiego okresu dotyczy ocena sklepu?

W ramach oceny, czy sklep kwalifikuje się do otrzymania odznaki Sprzedawcy na medal, będziemy brać pod uwagę dane z ostatnich 3 miesięcy przed datą oceny.

Czy odznaka Sprzedawcy na medal ma wpływ na mój ranking wyszukiwania?

Posiadanie statusu Sprzedawcy na medal nie ma bezpośredniego wpływu na ranking wyszukiwania na Etsy. Nawet jeśli nie uzyskasz odznaki Sprzedawcy na medal, przestrzeganie najlepszych praktyk w zakresie obsługi klienta może mieć pozytywny wpływ na Twoją pozycję w wyszukiwaniach na Etsy. Dowiedz się więcej o tym, jak działa wyszukiwarka. 

Jak śledzić swoje postępy na drodze do statusu Sprzedawcy na medal

Teraz możesz sprawdzić, ile brakuje Ci do otrzymania odznaki Sprzedawcy na medal, w pulpicie Sprzedawcay na medal: 

 1. Zaloguj się na Etsy.com i przejdź do Panelu sklepu.
 2. Kliknij zakładkę Sprzedawca na medal . 
 3. Zobaczysz dwie karty: Bieżący okres oceny i Poprzedni okres oceny. Bieżący okres oceny zawiera wyniki pokazujące, jak w tym miesiącu sobie radzisz pod kątem przyznania odznaki Sprzedawcy na medal. Od wyników w poprzednim okresie oceny zależy to, czy obecnie masz tę odznakę.

Korzystając z tego pulpitu, możesz śledzić swoje postępy w pięciu obszarach związanych z oferowaniem doskonałej obsługi klienta. Możesz też w nim śledzić postępy w zdobywaniu odznak za poszczególne aspekty obsługi klienta, czyli za wskaźnik odpowiedzi na wiadomości, terminową wysyłkę i wysokie oceny. Wybierz obszar, aby dowiedzieć się więcej: 

W sekcji Wskaźnik odpowiedzi na wiadomości pulpitu Sprzedawcy na medal znajdziesz informacje o Twoim czasie udzielania odpowiedzi w narzędziu Wiadomości Etsy

Sprawdzisz tam, na jaki odsetek pierwszych wiadomości udało Ci się odpowiedzieć w ciągu 24 godzin. „Pierwsza wiadomość” oznacza pierwszą wiadomość w jednej konwersacji z innym użytkownikiem, zwanej także „wątkiem”. Za odpowiadanie na 95% pierwszych wiadomości w ciągu 24 godzin otrzymasz odznakę Szybkie odpowiedzi.

Wskaźnik odpowiedzi na wiadomości wyliczamy, dzieląc liczbę nowych wiadomości, na które odpowiedziałeś w ciągu 24 godzin od ich otrzymania, przez łączną liczbę nowych wiadomości otrzymanych w okresie oceny.

Wiadomości wysłane w ciągu ostatnich 2 dni danego 3-miesięcznego okresu oceny mogą zostać z niego wyłączone i wliczone do kolejnego okresu oceny. Służy to temu, żeby sprzedawcy mieli pełne 24 godziny na udzielenie odpowiedzi i nie byli karani za wiadomości otrzymane późno ostatniego dnia okresu oceny

Jak mogę rozpoznać, które wiadomości są brane pod uwagę w ramach kwalifikacji do statusu Sprzedawcy na medal? 

Wskaźnik odpowiedzi na wiadomości uwzględnia tylko pierwszą wiadomość w danym wątku. Przy obliczaniu wskaźnika odpowiedzi na wiadomości brane są pod uwagę zarówno wiadomości od kupujących, jak i od sprzedawców Etsy. 

Aby ułatwić Ci zorientowanie się, na które wiadomości odpowiadać w pierwszej kolejności, ponieważ są brane pod uwagę w statystykach Sprzedawcy na medal, wyświetlamy specjalne etykiety na: 

 • pierwszej wiadomości od danego klienta,
 • prośbach o pomoc z zamówieniem
 • .

Odpowiadanie na takie wiadomości w ciągu 24 godzin to jeden z wymogów programu Sprzedawca na medal.

Co jeśli w okresie oceny nie otrzymam żadnych wiadomości? 

Jeśli w okresie oceny nie otrzymasz żadnych wiadomości, wskaźnik odpowiedzi na wiadomości nie będzie brany pod uwagę w ramach kwalifikacji do programu Sprzedawca na medal. Możesz jednak otrzymać odznakę Sprzedawcy na medal na podstawie innych kryteriów programu. Gdy otrzymasz pierwszą wiadomość, wskaźnik odpowiedzi zacznie być brany pod uwagę w ocenie Twojej kwalifikacji do programu Sprzedawca na medal, więc koniecznie odpowiedz na nią w ciągu 24 godzin.

Co się stanie, jeśli oznaczę wiadomość, na którą już odpisałem, jako nieprzeczytaną?

Oznaczenie wiadomości jako nieprzeczytanej po tym, jak na nią odpowiesz, nie zeruje licznika czasu na udzielenie odpowiedzi ani nie sprawia, że wiadomość zostanie potraktowana jako nowa. 

Co jeśli dostanę wiadomość, którą uważam za spam?

Wiadomości oznaczone jako spam nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika odpowiedzi. 

Co jeśli nie mogę odpowiadać na wiadomości w ciągu 24 godzin?

Jeśli nie możesz odpowiadać na nowe wiadomości w ciągu 24 godzin, masz kilka opcji: 

 • Ustaw automatyczną odpowiedź.
 • Korzystaj z zapisanych odpowiedzi, aby móc szybko odpisywać na często zadawane pytania.
 • Pobierz aplikację Sprzedaj z Etsy, aby odpowiadać na wiadomości z dowolnego miejsca.
 • Przełącz sklep w tryb wakacyjny, jeśli chcesz zrobić sobie przerwę od sprzedaży na Etsy. 

 

W sekcji Terminowa wysyłka i śledzenie dowiesz się, ile procent zamówień zostało wysłanych w terminie. Terminowa wysyłka oznacza wysyłkę zamówień w terminie zgodnym z czasami przetwarzania ustawionymi w opisach ofert. Możesz też zobaczyć analizę wyników Twojego sklepu związanych z wysyłką. W programie Sprzedawca na medal chodzi o spełnianie oczekiwań klientów, a te różnią się w zależności od rynku. Za wysyłanie co najmniej 95% zamówień w ustalonym terminie i z opcją śledzenia otrzymasz odznakę Wzorcowa wysyłka. Dowiedz się więcej o tym, jak ustawiać czasy przetwarzania i daty wysyłki. 

W przypadku zamówień o określonej wartości będzie wymagane śledzenie lub zakup etykiety wysyłkowej na Etsy. Kwoty są ustalane w zależności od waluty. 

GBP

10 GBP i więcej

EUR

10 EUR i więcej

CAD

15 CAD i więcej

AUD

15 AUD i więcej

Wszystkie pozostałe waluty (w tym USD)

Śledzenie lub zakup etykiety wysyłkowej na Etsy wymagane dla wszystkich zamówień.

Bierzemy pod uwagę łączną wartość kupionych produktów przed wszelkimi rabatami, bez kosztów dostawy oraz podatków.

Terminowa wysyłka i śledzenie będą sprawdzane tylko w przypadku produktów fizycznych. Zamówienia obejmujące pliki cyfrowe do pobrania nie są brane pod uwagę przy ocenie terminowości wysyłki w ramach kwalifikacji do programu Sprzedawca na medal, ale bierzemy je pod uwagę przy sprawdzaniu innych wskaźników programu. Jeśli w ramach oferty sprzedajesz plik cyfrowy na zamówienie, skorzystaj z instrukcji w naszym przewodniku, żeby na pewno wystawić ofertę z produktem cyfrowym, a nie fizycznym.

Wprowadziłam dane do śledzenia zamówienia, ale nie są one widoczne na Etsy

Informacje dotyczące śledzenia mogą nie być widoczne z kilku powodów: 

 • Przewoźnik może nie być obsługiwany na Etsy. Jeśli Etsy nie może przetworzyć danych śledzenia od danego przewoźnika, to sugerujemy skorzystać z usług innego przewoźnika.
 • Wprowadzony numer nie jest numerem śledzenia lub podczas wprowadzania numeru popełniono błąd. 
 • Czasami występują też błędy techniczne, z którymi niestety nie możesz nic zrobić. Choć wskaźnik terminowej wysyłki nie rozpoznaje, że dane śledzenia dodano po dacie wysyłki, pamiętaj, że zamówienia nadane wcześniej niż przed 3 miesiącami nie wliczają się do wskaźników Sprzedawcy na medal.

Co jeśli oferuję lokalny odbiór lub dostawę moich produktów?

Obecnie zamówienia, które nie mają danych śledzenia, ponieważ zostały odebrane lub dostarczone osobiście, są uznawane za wysłane bez danych śledzenia i przez to niespełniające kryterium wysyłki na potrzeby programu Sprzedawca na medal. 

W sekcji Oceny możesz sprawdzić średnią z ocen przyznanych Twojemu sklepowi w danym okresie. Twoim celem jest uzyskanie średniej oceny zrealizowanych zamówień wynoszącej przynajmniej 4,8 gwiazdki w danym okresie oceny. Dzięki temu uzyskasz odznakę Doskonałe oceny za obsługę klienta, co przybliży Cię do uzyskania statusu Sprzedawcy na medal.

Średnia ocena tu suma wszystkich Twoich ocen uzyskanych w danym okresie podzielona przez liczbę tych ocen.

W sekcji Zamówienia dostępna jest liczba zamówień zrealizowanych w Twoim sklepie w okresie oceny branym pod uwagę w ramach kwalifikacji do programu Sprzedawca na medal.

Aby mieć szansę zostać Sprzedawcą na medal, musisz w trakcie okresu oceny otrzymać i zrealizować co najmniej 5 zamówień. Anulowane zamówienia nie są brane pod uwagę. Ta sekcja nie pojawi się w Twoim pulpicie, jeśli wymóg 5 zamówień jest już spełniony. 

Sekcja Sprzedaż podsumowuje wartość transakcji sprzedaży z ostatniego okresu oceny. Kwota nie obejmuje ceny wysyłki ani pobranych podatków. Sprzedaż w okresie oceny musi spełniać kryteria określone w tabelce poniżej. Anulowane zamówienia nie są brane pod uwagę. Ta sekcja nie pojawi się w Twoim pulpicie, jeśli wymagane kryteria sprzedaży zostały już spełnione. 

USD

300

GBP

200

EUR

250

CAD

350

AUD

350

Pozostałe waluty

300 USD

 

Swoje postępy na drodze do otrzymania statusu Sprzedawcy na medal możesz śledzić w pulpicie Sprzedawca na medal. 

Co jeśli mam problemy z obsługą klienta? 

Nie wymagamy od Ciebie otrzymania statusu Sprzedawcy na medal i nie karamy za jego brak, ale pamiętaj, że wszyscy sprzedawcy Etsy muszą spełniać oczekiwania w zakresie obsługi klienta określone w naszych standardach dotyczących poziomu usług.

Więcej o tym, jak poprawić jakość obsługi klienta, dowiesz się ze swojego pulpitu Sprzedawcy na medal

Udało mi się osiągnąć wyniki wymagane do odznaki Sprzedawcy na medal, ale nie widzę jej w swoim sklepie

Aby zostać Sprzedawcą na medal, musisz przestrzegać wszystkich zasad Etsy. Jeśli wyróżniliśmy Cię odznaką Sprzedawca na medal lub odznaką za pojedyncze aspekty obsługi klienta, ale nie spełniasz już wymagań programu, możemy odebrać Ci te odznaki. Zgodnie z warunkami programu Sprzedawca na medal przyczyny czasowego lub stałego usunięcia Cię z programu mogą być następujące:

 • Twój sklep nie spełnia już kryteriów kwalifikacji
 • ;
 • Twój sklep ma zaległy rachunek do opłacenia
 • ;
 • uprawnienia Twojego konta zostały ograniczone
 • ;
 • Twoje konto naruszyło nasze Warunki korzystania, które obejmują m.in. Zasady dotyczące sprzedawców;
 • mamy powody, żeby podejrzewać, że w nieuczciwy sposób wpływałeś na wyniki mierzone w programie Sprzedawca na medal
 • .

Jeśli odznaka Sprzedawcy na medal została odebrana z powodu zaległego rachunku, możesz ją odzyskać, regulując zaległości.

Dowiedz się więcej o możliwych powodach odebrania odznaki Sprzedawcy na medal.

Odznaka Sprzedawcy na medal to nasz wyraz uznania dla sprzedawców, którzy konsekwentnie zapewniają doskonałą obsługę klienta. Aby otrzymać status Sprzedawcy na medal, Twój sklep musi spełniać pewne kryteria dotyczące wiadomości, wysyłki, ocen, zamówień i transakcji sprzedaży. Dowiedz się więcej o odznace Sprzedawcy na medal.

Zespół pomocy Etsy nie może dokonywać zmian w Twoich danych dotyczących programu Sprzedawca na medal ani ręcznie przyznawać odznaki Sprzedawcy na medal. Jeśli uważasz, że Twój wynik w programie Sprzedawca na medal został źle obliczony, możesz nas o tym poinformować na forum Błędy i problemy techniczne.

Jeśli chcesz podzielić się z nami komentarzem na temat programu Sprzedawca na medal, wypełnij tę ankietę.

Jeśli spełnisz kryteria programu i po zakończeniu okresu oceny otrzymasz odznakę Sprzedawca na medal, to może minąć do 48 godzin, zanim pojawi się ona na stronie Twojego sklepu. 

Aby ocenić, czy możesz otrzymać status Sprzedawcy na medal, obliczamy statystyki dotyczące wiadomości, wysyłki, ocen, zamówień i transakcji. Abyśmy mogli wziąć pod uwagę Twój sklep, musi minąć 90 dni od Twojej pierwszej sprzedaży.

Wskaźnik odpowiedzi na wiadomości uwzględnia tylko pierwszą wiadomość w danej rozmowie. Przy obliczaniu wskaźnika odpowiedzi na wiadomości brane są pod uwagę zarówno wiadomości od kupujących, jak i od sprzedawców Etsy. Wiadomości wysyłane jako tymczasowe lub okresowe automatyczne odpowiedzi również są uwzględniane przy obliczaniu wskaźnika odpowiedzi. 

Swoje aktualne wyniki możesz sprawdzić w pulpicie Sprzedawcy na medal: 

 1. Zaloguj się na Etsy.com i przejdź do Panelu sklepu.
 2. Kliknij zakładkę Sprzedawca na medal . 

W tym pulpicie możesz śledzić swoje postępy w 5 obszarach świadczących o doskonałej obsłudze klienta. Możesz też w nim śledzić postępy w zdobywaniu odznak za poszczególne aspekty obsługi klienta, czyli za wskaźnik odpowiedzi na wiadomości, terminową wysyłkę i wysokie oceny.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy