Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) we Francji

Czym jest rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP)?

Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) to element polityki środowiskowej, zgodnie z którym wytwórca danego produktu jest odpowiedzialny za cały cykl jego życia, od fazy projektowej do zakończenia eksploatacji (w tym za odbiór i utylizację odpadów). Służy to zmniejszeniu wpływu produktów na środowisko naturalne.

Jakie wymogi nakłada ROP na osoby sprzedające produkty klientom z Francji?

Od stycznia 2022 r. zgodnie z Ustawą dotyczącą gospodarki o obiegu zamkniętym i przeciwdziałania powstawaniu odpadów sprzedawcy (miejscowi i zagraniczni) oferujący produkty we Francji muszą przestrzegać przepisów dotyczących ROP mających zastosowanie do określonych kategorii produktów. Te kategorie to m.in. opakowania, sprzęt elektroniczny, akumulatory, meble i tekstylia. Pełna lista produktów, których dotyczy ustawa, znajduje się tutaj

Rejestracja unikalnego numeru identyfikacyjnego ROP 

Przepisy wymagają zarejestrowania unikalnego numeru identyfikacyjnego ROP dla każdej objętej ustawą kategorii produktów za pośrednictwem Francuskiej Agencji Ochrony Środowiska i Zarządzania Energią (ADEME). Zarejestrować należy się na platformie SYDEREP (v1 lub v2, w zależności od kategorii produktu). Podczas rejestracji sprzedawcy muszą zobowiązać się do przestrzegania przepisów właściwej organizacji na rzecz odpowiedzialności producentów lub skonfigurować równoważny system indywidualny.

Po uzyskaniu unikalnego numeru identyfikacyjnego ROP sprzedawca musi wprowadzić go w ustawieniach sklepu Etsy (Panel sklepu > Finanse > Informacje prawne i podatkowe) i wyświetlać go klientom w swoich warunkach (jeśli sprzedawca nie ma dokumentu precyzującego warunki obowiązujące w sklepie, może go umieścić w regulaminie sklepu Etsy lub Wiadomości dla kupujących). Etsy pozyskuje numery EPR kwalifikujących się do ich posiadania sprzedawców oraz przygotowuje listy wielkości sprzedaży przez każdego ze sprzedawców (zgodnie z przepisami dotyczącymi ROP) w podziale na kategorie produktów.

Przyjmowanie określonych produktów do recyklingu

W przypadku niektórych kategorii produktów, jak sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) i niektóre produkty chemiczne, sprzedawcy muszą także umożliwić kupującym zwrot zużytych produktów w celu poddania ich recyklingowi. W przypadku części kategorii, jak meble, zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny oraz sprzęt ogrodniczy i dla majsterkowiczów, obowiązek przyjęcia produktów do recyklingu ma zastosowanie tylko, jeśli sprzedawca przekroczy określony próg rocznej sprzedaży produktów należących do danej kategorii. Sprzedawcy muszą prezentować klientom warunki dotyczące zwrotu produktów do recyklingu tak, żeby były widoczne i łatwo dostępne przed dokonaniem zakupu. 

Sprzedawcy, którzy chcą lepiej zrozumieć te ważne wymagania, ustalić, czy mają one zastosowanie do ich sklepów i produktów, oraz dowiedzieć się, w jaki sposób mogą je spełnić, powinni rozważyć konsultację z ekspertem prawnym.

Uwaga: ten dokument jest podsumowaniem w celach informacyjnych i nie stanowi porady prawnej. Dokument nie ma na celu zawiązania relacji typu prawnik-klient, a jego otrzymanie nie jest równoznaczne z zawiązaniem takiej relacji. Autorzy, firmy Etsy, Inc. i Etsy Ireland UC, zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody i roszczenia wynikające z wykorzystania tych materiałów lub z nimi powiązane. W celu uzyskania porady prawnej skontaktuj się z prawnikiem posiadającym odpowiednie uprawnienia.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy