Informacje dla sprzedawców z Białorusi i Rosji

Od 4 kwietnia 2022 r. użytkownicy z Białorusi i Rosji nie mają możliwości korzystania z Etsy.com. Wynika to z coraz silniejszych sankcji i ograniczeń biznesowych, w tym wstrzymania działalności przez wiele podmiotów przetwarzających płatności i operatorów kart płatniczych.

Na bieżąco monitorujemy sytuację, ale obecnie nie wiemy, kiedy restrykcje zostaną zniesione ani kiedy użytkownicy z Białorusi i Rosji będą mogli powrócić na Etsy.

Jeśli przeprowadziłaś się z Białorusi lub Rosji do innego kraju

Jeśli Twój sklep został zawieszony, ale niedawno przeprowadziłaś się do kraju, gdzie dostępna jest usługa Etsy Payments, musisz otworzyć nowy sklep powiązany z innym adresem e-mail. Dowiedz się, jak zmienić adres e-mail.

Aby zarejestrować się w usłudze, potrzebujesz tych dokumentów:

  • Dokument tożsamości wydany przez organ administracji państwowej.
  • Rachunek bankowy zarejestrowany w kwalifikującym się do korzystania Etsy Payments kraju, do którego się przeprowadziłaś.
  • Wyciąg z rachunku bankowego, na który chcesz otrzymywać płatności.

Jeśli nie jesteś w kraju, gdzie dostępna jest usługa Etsy Payments, obecnie nie możesz sprzedawać na Etsy. Cały czas monitorujemy sytuację i będziemy możliwie szybko informować o wszelkich zmianach.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy