Jakie kwoty Etsy odprowadza do kanadyjskiego urzędu podatkowego?

Zgodnie z nowymi kanadyjskimi przepisami podatkowymi platformy takie jak Etsy mogą być w niektórych sytuacjach zobowiązane do pobierania i odprowadzania podatków – w tym GST/HST, QST i PST – do właściwych organów. Opodatkowaniu mogą podlegać produkty kupowane przez klientów z Kanady oraz opłaty naliczane sprzedawcom z Kanady. 

Od 1 lipca 2022 r. firma Etsy pobiera podatek GST/HST od kwalifikujących się zamówień składanych przez kupujących z Kanady. Etsy automatycznie uwzględnia kwotę podatku w łącznej cenie widocznej dla kupującego na ostatnim etapie realizacji transakcji. Następnie obowiązkiem Etsy jest odprowadzenie podatku do właściwych organów.

Więcej informacji na temat nowych przepisów można znaleźć na stronie kanadyjskiego rządu.

Przejdź do sekcji: 

Czy muszę się zarejestrować w celu uzyskania kanadyjskiego identyfikatora podatnika? 

Zgodnie z kanadyjskimi przepisami podatkowymi po osiągnięciu progu sprzedaży 30 000 CAD sprzedawcy są zobowiązani do rejestracji jako płatnik GST/HST oraz pobierania i odprowadzania podatku do urzędu CRA. 

W przypadku sprzedawców, którzy nie osiągnęli tego progu, rejestracja nie jest konieczna. Tacy sprzedawcy powinni samodzielnie podjąć decyzję, czy ich firma potrzebuje kanadyjskiego identyfikatora podatnika. 

W prowincjach Quebec, Manitoba, Saskatchewan i Kolumbia Brytyjska obowiązują ich własne przepisy podatkowe. 

Jeśli potrzebujesz pomocy w rejestracji jako płatnik podatku GST/HST lub innego podatku albo masz inne pytania na temat swoich zobowiązań podatkowych, skontaktuj się z doradcą podatkowym lub prawnikiem. 

Jaki podatek Etsy pobiera od kanadyjskich klientów i odprowadza do organów podatkowych?

W takiej sytuacji Etsy nie będzie pobierać i odprowadzać tych podatków od sprzedaży produktów fizycznych kupującym z Kanady. Dostosuj ceny ofertowe pod kątem pobierania wymaganych podatków i pamiętaj o odprowadzaniu podatków właściwym organom na formularzu GST/HST lub QST.

Dodając identyfikator GST/HST lub QST do swojego konta Etsy, dajesz nam znać, że samodzielnie zajmujesz się rozliczaniem należnych podatków. Dzięki temu kupujący nie zostaną opodatkowani podwójnie.

Jeśli sprzedajesz towary z Kanady, Etsy będzie automatycznie pobierać podatek GST/HST od klientów z Kanady oraz QST od klientów z Quebecu, którzy kupią od Ciebie produkty fizyczne, a następnie odprowadzać pobrane kwoty do właściwych organów podatkowych.

Jeśli już pobierasz i odprowadzasz takie podatki, może to spowodować, że kupujący będą opodatkowani podwójnie, ponieważ ten sam podatek będziesz pobierać i odprowadzać zarówno Ty, jak i Etsy. 

W jakich sytuacjach Etsy pobiera podatki od kupujących z Kanady?

Od 1 lipca Etsy będzie pobierać podatki od kwalifikujących się zakupów dokonywanych przez klientów z Kanady w następujących sytuacjach:

Status identyfikatora podatnika sprzedawcy W jakich sytuacjach kupujący są opodatkowywani? 

Identyfikator GST/HST zapisany na koncie

Jeżeli sprzedawca z Kanady wysyła produkt kupującemu w Kanadzie, sprzedawca automatycznie uwzględni podatek GST/HST w cenie ofertowej

Brak identyfikatora GST/HST na koncie 

GST/HST zostanie pobrany na etapie płatności, jeżeli:

 • produkt fizyczny jest wysyłany przez sprzedawcę z Kanady do kupującego w Kanadzie.
 • produkt cyfrowy jest sprzedawany kupującemu w Kanadzie przez sprzedawcę spoza Kanady.

Identyfikator QST zapisany na konice

Jeżeli sprzedawca z Kanady wysyła produkt kupującemu w Quebecu, sprzedawca automatycznie uwzględni podatek QST w cenie ofertowej

Brak identyfikatora QST na koncie 

QST zostanie pobrany na etapie płatności, jeżeli:

 • produkt fizyczny jest wysyłany z kanadyjskiego adresu sprzedawcy na adres kupującego w Quebecu.
 • produkt cyfrowy jest sprzedawany kupującemu w Quebecu przez sprzedawcę spoza Quebecu.
Podatek obrotowy prowincji Kolumbia Brytyjska (PST)*

PST będzie pobierany na etapie płatności od wszystkich produktów fizycznych oraz plików cyfrowych do pobrania dostarczanych z Kanady klientom w Kolumbii Brytyjskiej. 

Podatek obrotowy prowincji Saskatchewan (PST)* 

PST będzie pobierana na etapie płatności od wszystkich produktów fizycznych oraz plików cyfrowych do pobrania dostarczanych klientom z Saskatchewan

Podatek od sprzedaży detalicznej prowincji Manitoba (RST)*

RST będzie pobierany od wszystkich produktów fizycznych oraz plików cyfrowych do pobrania dostarczanych klientom z Manitoby.  

*Firma Etsy jest prawnie zobowiązana do pobierania tych podatków od klientów z Manitoby, Saskatchewan i Kolumbii Brytyjskiej oraz odprowadzania ich do lokalnych organów podatkowych, niezależnie od tego, czy sprzedawca jest zarejestrowanym płatnikiem podatku w tych prowincjach. Jeśli sprzedawca jest zarejestrowanym płatnikiem GST/HST, Etsy może pobierać nieco niższy podatek PST/RST/QST od produktów fizycznych, żeby uwzględnić podatek GST, który sprzedawca już doliczył do ceny ofertowej. Jeśli sprzedawca jest zarejestrowanym płatnikiem QST, ale nie GST/HST, możesz zauważyć, że Etsy pobiera nieco niższy podatek GST od produktów fizycznych, żeby uwzględnić podatek QST, który sprzedawca już doliczył do ceny ofertowej.

Etsy pobierze od kupujących podatek tylko, jeśli dany produkt standardowo podlega opodatkowania w tym regionie. Zakładamy, że sprzedawcy wystawiają produkty we właściwych kategoriach. Na przykład Etsy nie pobierze podatku od sprzedaży w Kolumbii Brytyjskiej ubrań w rozmiarach dziecięcych, ponieważ ta kategoria produktów standardowo nie podlega tam opodatkowaniu PST.

Ile wynosi podatek od opłat dotyczących sprzedawców?

Nowe kanadyjskie przepisy wymagają od platform handlowych pobierania podatku również od opłat naliczanych sprzedawcom. Wysokość podatku zależy od lokalizacji sprzedawcy, a w niektórych przypadkach także od statusu rejestracji jako płatnik GST/HST lub QST. Wszystkie podatki pobrane od opłat dotyczących sprzedawców zostaną odprowadzone przez Etsy do właściwych organów podatkowych. 

W przypadku pobrania przez Etsy podatku GST/HST od zamówienia nie zapłacisz już podatku GST/HST od opłat związanych z tym zamówieniem (opłaty za przetwarzanie płatności i prowizji od sprzedaży). Zawsze będziemy pobierać podatek GST/HST od wszystkich innych opłat dotyczących sprzedawców, takich jak opłaty za oferty, usługi Etsy Ads i Offsite Ads oraz subskrypcję Pattern, niezależnie od statusu rejestracji jako płatnik podatku. 

Wysokość kwot podatku od opłat będzie można sprawdzić na rachunku płatniczym sklepu.

Status podatkowy sprzedawcy

Jaki podatek zostanie naliczony? 

Sprzedawca jest zarejestrowanym płatnikiem GST/HST

GST/HST zostanie pobrany od wszystkich opłat dotyczących sprzedawców. 

Sprzedawca nie jest zarejestrowanym płatnikiem GST/HST

GST/HST nie zostanie pobrany od opłaty za przelew płatności i prowizji od sprzedaży produktu, jeżeli Etsy już naliczyło kupującemu GST/HST za tę transakcję.

GST/HST zostanie pobrany od wszystkich pozostałych opłat dotyczących sprzedawców.

Sprzedawca z Quebecu jest zarejestrowanym płatnikiem QST

QST zostanie pobrany od wszystkich opłat dotyczących sprzedawców.

Sprzedawca z Quebecu nie jest zarejestrowanym płatnikiem QST

QST nie zostanie pobrany od opłaty za przelew płatności i prowizji od sprzedaży produktu, jeżeli Etsy już naliczyło kupującemu QST za tę transakcję.

QST zostanie pobrany od wszystkich pozostałych opłat dotyczących sprzedawców.

Sprzedawca z Kolumbii Brytyjskiej

PST zostanie pobrany od wszystkich opłat dotyczących sprzedawców..

Sprzedawca z Manitoby lub Saskatchewan

PST nie zostanie pobrany od żadnych opłat dotyczących sprzedawców.

 

Jeśli Etsy naliczy Ci podatek od opłat dotyczących sprzedawców, porozmawiaj z księgowym i ustal, czy możesz odzykać pobraną kwotę od lokalnych organów podatkowych.

Jak mogę wprowadzić swój kanadyjski identyfikator podatkowy? 

Skorzystaj z tej instrukcji, aby dodać do konta kanadyjski identyfikator podatkowy: 

 1. Na Etsy.com otwórz Panel sklepu.
 2. Wybierz Finanse.
 3. Wybierz Informacje prawne i podatkowe.
 4. Podaj swój identyfikator podatkowy pod nagłówkiem Kanadyjskie identyfikatory podatników.
 5. Skorzystaj z opcji Prześlij do Etsy.

 1. Na Etsy.com otwórz Panel sklepu.
 2. Wybierz Finanse.
 3. Wybierz Informacje prawne i podatkowe.
 4. Pod nagłówkiem Dodatkowy identyfikator podatnika wybierz opcję Dodaj dane.
 5. Wybierz z rozwijanego menu rodzaj dodawanego identyfikatora
 6. .
 7. Wpisz swój identyfikator podatnika
 8. .
 9. Skorzystaj z opcji Prześlij .

Sprawdź, czy identyfikator został wprowadzony we właściwym polu. Pomyłka w tym zakresie (np. wprowadzenie numeru GST w polu na numer QST) spowoduje błąd.

Jak mogę ustalić kwoty odprowadzane przez Etsy?

Wysokość sprzedaży zgłaszanej przez nas kanadyjskim władzom znajdziesz w pliku CSV ze swoimi zamówieniami.

Aby pobrać ten plik i zobaczyć kwoty:

 1. Otwórz Panel sklepu.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Wybierz Opcje.
 4. Wybierz kartę Pobierz dane.
 5. Wybierz typ Zamówienia.
 6. Wybierz rok, ale nie wybieraj żadnego miesiąca.
 7. Pobierz plik CSV i go otwórz. 
 8. Znajdź kolumnę Kraj wysyłki i posortuj plik według niej.
 9. Dodaj wartości z kolumn Opłata za przetwarzanie i Zamówienie netto do wartości sprzedaży na rzecz kupujących z Kanady.

Jeśli masz jakieś anulowane zamówienia od kupujących z Kanady, musisz też je policzyć.

Aby znaleźć anulowane zamówienia:

 1. Otwórz Panel sklepu.
 2. Wybierz Zamówienia i wysyłka.
 3. Wybierz kartę Zrealizowane.

Wybierz opcję Anulowane pod statusem Zrealizowane po prawej.

Czy pomogło Ci to rozwiązać problem?
Dlaczego ten artykuł nie był przydatny? (Wybierz wszystkie opcje, które mają zastosowanie).

Dziękujemy za opinię!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy