Jakie kwoty Etsy potrąca i odprowadza do meksykańskiego urzędu podatkowego?

Szybka odpowiedź

Jeśli jesteś sprzedawcą z Meksyku i chcesz, żeby Etsy potrącało i odprowadzało do organów podatkowych minimalną konieczną kwotę, dodaj swój identyfikator RFC w sekcji Informacje prawne i podatkowe. Zapisany identyfikator podatnika musi być poprawnym identyfikatorem RFC.

Od 1 stycznia 2023 r., w celu spełnienia wymogów miejscowych przepisów, Etsy potrąca pewien odsetek od środków ze sprzedaży uzyskanych przez sprzedawców z Meksyku i odprowadza do Servicio de Administración Tributaria (SAT), czyli meksykańskiego organu podatkowego.

Odsetek, jaki Etsy musi potrącać, może wynosić nawet 36%, ale można go znacząco zmniejszyć, zapisując swój numer identyfikacyjny osoby fizycznej Registro Federal de Contribuyentes (RFC) na koncie Etsy. Identyfikator RFC to unikalny numer podatkowy przypisany danej osobie zarejestrowanej w bazie Registro Federal de Contribuyentes.

Jeśli zapiszesz na koncie Etsy firmowy identyfikator RFC, Etsy nie będzie potrącać żadnych środków z Twojej sprzedaży.

Jeśli zapiszesz na koncie Etsy identyfikator RFC osoby fizycznej, kwota potrącana od każdego zamówienia będzie zaliczana na poczet podatku dochodowego (ISR). Ponadto jeśli Twoje zamówienie wysyłane jest na adres w Meksyku, potrącana będzie dodatkowa kwota od sprzedaży na poczet podatku od wartości dodanej (VAT).

  1. Zaloguj się na Etsy i przejdź do Panelu sklepu.
  2. Otwórz Finanse.
  3. Wybierz Informacje prawne i podatkowe.
  4. Dodaj identyfikator RFC w sekcji Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Jaki odsetek od sprzedaży Etsy potrąca i odprowadza do meksykańskiego urzędu podatkowego?

Potrącany odsetek środków od sprzedaży w Etsy Payments zależy od tego, czy masz zapisany na koncie poprawny identyfikator RFC i czy zamówienie jest wysyłane na adres w Meksyku.

  Poprawny RFC firmy Poprawny RFC osoby fizycznej Brak poprawnego RFC na koncie
Podatek dochodowy (ISR)
(dotyczy każdej sprzedaży)
0% 1% 20%
Potrącany VAT (IVA)
(dotyczy tylko sprzedaży kupującym z Meksyku)
0% 8% 16%

 

  Poprawny RFC firmy Poprawny RFC osoby fizycznej Brak poprawnego RFC na koncie
Podatek dochodowy (ISR)
(dotyczy każdej sprzedaży)
0 $ 1,00 $ 20 $
Potrącany VAT (IVA)
(dotyczy tylko sprzedaży kupującym z Meksyku)
0 $ 8 $ 16 $
Łączna potrącana kwota 0 $ 9 $ 36 $

  Poprawny RFC firmy Poprawny RFC osoby fizycznej Brak poprawnego RFC na koncie
Podatek dochodowy (ISR)
(dotyczy każdej sprzedaży)
0 $ 1,00 $ 20 $
Potrącany VAT (IVA)
(dotyczy tylko sprzedaży kupującym z Meksyku)
0 $ 0 $ 0 $
Łączna potrącana kwota 0 $ 1,00 $ 20 $

Jak uzyskać identyfikator RFC?

Jako właściciel sklepu musisz złożyć wniosek o identyfikator RFC. Jest to numer inny niż CURP (Clave Única de Registro de Población), który jest automatycznie przyznawany wszystkim mieszkańcom i rezydentom Meksyku.

Zapoznaj się z instrukcją uzyskiwania identyfikatora RFC na stronie SAT.

Identyfikatory RFC osób fizycznych mają 13 znaków: 4 litery + 6 cyfr + 3 litery lub liczby.

Identyfikatory RFC firm mają 12 znaków: 3 litery + 6 cyfr + 3 litery lub liczby.

Co się stanie, jeśli przekażę Etsy swój identyfikator RFC w połowie miesiąca?

Każda sprzedaż w okresie między początkiem miesiąca a momentem dodania identyfikatora RFC zostanie przeliczona, a różnica zostanie przekazana na Twój rachunek płatniczy. Transakcji sprzedaży z poprzednich miesięcy nie można przeliczyć i nie można odzyskać za nie środków, ponieważ Etsy przekazało już te wartości meksykańskim organom podatkowym.

Przeliczenie może zająć kilka godzin. W tym okresie nie można wprowadzać zmian w identyfikatorze RFC.

Możesz dodać lub zmienić identyfikator RFC w dowolnym momencie, ale w dwóch ostatnich dniach miesiąca potrącony podatek nie jest już przeliczany. Dzięki temu nasze systemy mają czas, żeby przetworzyć wszelkie zmiany przed końcem miesiąca. Na przykład jeśli zaktualizujesz swój identyfikator RFC po północy czasu UTC 30 stycznia, to podatek potrącony za styczeń nie zostanie przeliczony.

Zapoznaj się z tym przykładem. Oto Ty:

  • mamy 10 lutego i właśnie dodałaś identyfikator RFC osoby fizycznej;
  • sprzedajesz produkty tylko klientom z Meksyku.

W tej sytuacji od 10 lutego:

  • Od wszystkich nowych zamówień potrącać będziemy 9%, a nie 36%.
  • Potrącone kwoty za sprzedaż między 1 a 10 lutego zostaną przeliczone, a różnica trafi na Twój rachunek płatniczy.
  • Zamówienia ze stycznia zostały już zgłoszone organom podatkowym, dlatego nie można ich przeliczyć i nie odzyskasz za nie środków.

Jak mogę śledzić potrącane kwoty?

Kwoty potrącane od wszystkich kwalifikujących się transakcji sprzedaży możesz sprawdzić na swoim rachunku płatniczym. W sekcji Ostatnie aktywności zobaczysz oddzielną pozycję z potrąconymi kwotami podatków. Kategorie z potrąconymi podatkami zobaczysz też w podsumowaniu aktywności.

Etsy będzie raportować pobrane podatki co miesiąc. Informacje o potrąconych podatkach powinny być również dostępne na stronie SAT Web Portal jako środki zaliczane co miesiąc na poczet podatków.

Jeśli na Twoim koncie zapisany jest identyfikator RFC, każdego miesiąca będziesz otrzymywać e-mailem potwierdzenie potrącenia podatku (CFDI). Pamiętaj, żeby podać aktualny adres e-mail w Ustawieniach konta w sekcji E-mail.

Jeśli nie zapiszesz na koncie identyfikatora RFC, nie będziemy mogli Ci przesłać dokumentu CFDI, przez co możesz nie mieć możliwości zaliczenia kwot potrąconych przez Etsy na poczet podatku podczas dokonywania rozliczeń z urzędem. Nie możemy przesłać Ci dokumentów CFDI z miesiące, podczas których na Twoim koncie Etsy nie było zapisanego identyfikatora RFC.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy