Jak znaleźć informacje na temat wycofanych produktów

Jeśli jesteś przedstawicielem organu nadzoru lub urzędnikiem państwowym i chcesz skontaktować się z Etsy w sprawie obaw w zakresie bezpieczeństwa treści sprzedawcy, prześlij odpowiedni wniosek

Produkty wycofane na wniosek organów nadzorczych lub przez producentów są zakazane na Etsy. Po otrzymaniu zgłoszenia Etsy usuwa wycofane produkty zgodnie z Zasadami dotyczącymi produktów zabronionych obowiązującymi na Etsy. Etsy z zasady współpracuje z organami regulacyjnymi w celu usunięcia wycofanych produktów i powiadomienia członków społeczności, którzy zakupili wycofany produkt.

Sprzedawcy są zobowiązani do przestrzegania zasad Etsy oraz wszelkich przepisów i regulacji prawnych mających zastosowanie w systemach prawnych właściwych dla danych lokalizacji, w tym miejsca zamieszkania sprzedawcy oraz miejsc, do których wysyła swoje produkty. Na przykład jeśli kupujący powiadomi sprzedawcę, że kupiony u niego produkt jest niebezpieczny, sprzedawca może być zobligowany do zgłoszenia tego do właściwego organu nadzorczego i współpracowania z przedstawicielami tego organu w celu wycofania danego produktu i powiadomienia osób, które go nabyły.

W tym artykule znajdziesz niewyczerpujący i dotyczący wybranych rynków przegląd informacji na temat zgłaszania niebezpiecznych produktów i ich wycofywania z obiegu. Ten artykuł ma charakter wyłącznie edukacyjny, może ulec zmianie z czasem i nie stanowi porady prawnej. W celu uzyskania porady prawnej skontaktuj się z prawnikiem posiadającym odpowiednie uprawnienia.

 

Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC) zajmuje się ochroną obywateli przed ryzykiem obrażeń lub śmierci powiązanym z używaniem tysięcy różnych rodzajów produktów konsumenckich objętych jurysdykcją agencji. Komisja CPSC dba o bezpieczeństwo produktów konsumenckich takich jak zabawki, kołyski, elektronarzędzia, zapalniczki czy chemia gospodarcza. W ciągu ostatnich 40 lat przyczyniła się do spadku liczby przypadków śmierci i obrażeń związanych z korzystaniem z produktów konsumenckich.

Jeśli jesteś wytwórcą, importerem, dystrybutorem lub sprzedawcą detalicznym produktów konsumenckich na rynku amerykańskim, masz prawny obowiązek natychmiastowego zgłaszania do CPSC produktów niebezpiecznych lub niezgodnych z przepisami.

Zgłoś niebezpieczny produkt do CPSC. 

Zobacz więcej informacji na temat praw i obowiązków przedsiębiorstw oraz podręcznik CPSC dotyczący wycofywania produktów.

 

Safety Gate to unijny system ostrzegania o niebezpiecznych produktach konsumenckich, z wyjątkiem produktów żywnościowych, farmaceutycznych i urządzeń medycznych. System Safety Gate (wcześniej znany jako RAPEX) umożliwia szybką wymianę informacji dotyczących niebezpiecznych produktów nieżywnościowych, które stwarzają ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, między krajami europejskimi a Komisją Europejską. Alerty zawierają szczegółowe dane na temat produktów, których dotyczą, i ryzyka, które te produkty stwarzają, a także informację o zgłaszającym państwie członkowskim i przyjętych środkach zapobiegawczych.

Firmy muszą:

  • oferować na rynku tylko produkty, które są bezpieczne;
  • informować konsumentów o każdym ryzyku związanym z dostarczanymi przez siebie produktami;
  • dbać o to, żeby niebezpieczne produkty, które trafiły na rynek, dało się namierzyć, aby można było je z niego wycofać, unikając stwarzania ryzyka dla konsumentów.

Zgłoś niebezpieczny produkt do władz krajowych państw UE, korzystając z portalu Product Safety Business Gateway. Zobacz więcej informacji na temat bezpieczeństwa produktów w UE.

Biuro ds. Bezpieczeństwa i Standardów Produktów (OPSS) to brytyjski rządowy organ egzekwowania regulacji i standardów dotyczących poszczególnych towarów. Biuro OPSS powstało w styczniu 2018 roku w celu zapewnienia ochrony konsumentom oraz wspierania pewności, produktywności i rozwoju firm. Biuro zajmuje się szeroką gamą produktów, skupiając się na ich bezpieczeństwie i integralności. Zajmuje się współpracą z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi organami nadzoru, z przedstawicielami konsumentów oraz z firmami w celu zapewnienia efektywnej ochrony i wspierania zgodności z przepisami. Misją biura jest bycie zaufanym organem nadzorczym w zakresie produktów w Wielkiej Brytanii.

Firmy udostępniające swoje towary na rynku brytyjskim mają obowiązek powiadomienia odpowiedniego organu w przypadku nabycia wiedzy o tym, że produkt wprowadzony na rynek, dostarczony lub dystrybuowany jest niebezpieczny i stwarza ryzyko dla użytkownika lub jest niezgodny z przepisami mającymi do niego zastosowanie.

Dowiedz się więcej na temat zgłaszania niebezpiecznych produktów i zapoznaj się z przewodnikiem OPSS dotyczącym zgłaszania niebezpiecznych lub niezgodnych towarów odpowiednim organom.

Za bezpieczeństwo produktów w Australii odpowiadają Australijska Komisja Konkurencji i Konsumentów oraz organy stanowe i terytorialne. Stroną internetową dotyczącą bezpieczeństwa produktów w Australii komisja ACCC zarządza w imieniu Wspólnoty Narodów oraz stanowych i terytorialnych organów nadzorczych ds. bezpieczeństwa. Zadaniem komisji ACCC jest identyfikacja i minimalizowanie ryzyka wystąpienia poważnych obrażeń lub śmierci w związku z zagrożeniami w produktach konsumenckich. 

Wszystkie firmy zlokalizowane w Australii lub sprzedające produkty do Australii, w tym firmy małe i internetowe, muszą dokonać zgłoszenia do Australijskiej Komisji ds. Konkurencji i Konsumentów (ACCC), jeśli sprzedany produkt doprowadził do śmierci, poważnego urazu lub choroby. Zgłoszeń należy dokonywać online w ciągu 2 dni od nabycia wiedzy na temat poważnego incydentu. Zgłoszenie produktu do ACCC pomaga w uniknięciu obrażeń u innych osób.

Zgłoś niebezpieczny produkt do ACCC lub skontaktuj się z ACCC, jeśli masz pytania.
Przejrzyj skrócony przewodnik ACCC dotyczący obowiązkowego zgłaszania produktów lub bardziej szczegółowy przewodnik.

Agencja Health Canada jest odpowiedzialna za dbanie o to, aby Kanadyjczycy cieszyli się dobrym stanem zdrowia. Obejmuje to zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług ochrony zdrowia oraz zminimalizowanie zagrożeń dla zdrowia. Agencja jest instytucją federalną działającą w ramach Ministerstwa Zdrowia.

Jeśli sprzedajesz, importujesz lub wytwarzasz produkty konsumenckie w Kanadzie dla celów handlowych, masz obowiązek zgłaszania incydentów dotyczących zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa związanych z produktami konsumenckimi zarówno agencji Health Canada, jak i osobie, która dostarczyła Ci dany produkt.

Zgłoś niebezpieczny produkt do Health Canada.

Zobacz przewodnik Health Canada dotyczący obowiązkowego zgłaszania.

RappelConso to francuska strona internetowa dla konsumentów zawierająca informacje na temat przypadków wycofania ogólnodostępnych produktów konsumenckich, w tym produktów żywnościowych i nieżywnościowych, ale z wyłączeniem leków i urządzeń medycznych.

Portal GlobalRecalls gromadzi regularnie aktualizowane informacje o przypadkach wycofania produktów na całym świecie. Na portalu dostępne są dane dotyczące przypadków obowiązkowego i dobrowolnego wycofania produktów konsumenckich, które zostały zgłoszone przez organy rządowe i udostępnione publicznie.

 

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy