Słowniczek statystyk sklepu

Kluczowe wskaźniki

Odwiedziny

Liczba osób, które wyświetliły Twój sklep lub oferty

Zamówienia

Jest to łączna liczba zamówień dokonanych w Twoim sklepie (a nie liczba sprzedanych produktów)

Przychody

Suma płatności z tytułu wszystkich Twoich zamówień po odjęciu kosztów wysyłki i podatku

Współczynnik konwersji

Jest to odsetek osób odwiedzających Twój sklep, które złożą zamówienie. Innymi słowy współczynnik konwersji to liczba zamówień podzielona przez liczbę odwiedzin.


Współczynnik konwersji to jeden z najważniejszych wskaźników pozwalających obrać właściwy kierunek rozwoju firmy. Wpływa na niego wiele czynników, w tym jakość zdjęć, ceny, oceny, tytuły i opisy ofert, a także zasady regulaminu dotyczące wysyłki i zwrotów.

Wyświetlenia ofert

To liczba pokazująca, ile razy klienci wyświetlili Twoje oferty

Rok do roku

Porównanie wyników poszczególnych wskaźników w wybranym okresie z wynikami z tego samego okresu poprzedniego roku

Liczba wyświetleń ofert na jedne odwiedziny

Stosunek łącznej liczby wyświetleń do liczby odwiedzin. Pokazuje on średnią liczbę ofert oglądanych przez klientów podczas jednych odwiedzin w Twoim sklepie.

 

Źródła ruchu

Wyszukiwarka Etsy

Odwiedziny przez klientów szukających produktów na Etsy. Nie obejmuje to reklam Etsy promowanych w wyszukiwarce Etsy ani ruchu pochodzącego z aplikacji Etsy. Możesz też sprawdzić, jakie hasła wyszukiwały osoby, które znalazły Twoje oferty.

Aplikacja Etsy i inne strony Etsy

Odwiedziny osób, które przeglądały aplikację Etsy lub strony w witrynie Etsy.com (z wyłączeniem wyszukiwarki Etsy). 

Odwiedziny ze stron aplikacji obejmują odwiedziny Twoich ofert i sklepu ze wszystkich stron aplikacji, z wyszukiwarki Etsy, listy ulubionych sklepów i produktów oraz reklam Etsy klikniętych w aplikacji. 

Przez strony witryny Etsy.com rozumiemy strony kategorii, stronę główną, sekcję Polecane przez redakcję, listę ulubionych sklepów i produktów, fora itd.

Marketing i SEO Etsy

Odwiedziny uzyskane dzięki reklamom Offsite Ads w wyszukiwarkach Google i Bing lub dzięki optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych służącej zwiększeniu napływu do Twojego sklepu klientów z kanałów zewnętrznych.

Etsy Ads

Wizyty uzyskane dzięki reklamom w wynikach wyszukiwania na Etsy.com. Ta kategoria nie obejmuje odwiedzin z reklam Etsy Ads wyświetlanych w aplikacji Etsy ani z reklam Offsite Ads. Cała aktywność z aplikacji uwzględniona jest w źródle „Aplikacja Etsy i inne strony Etsy”.

Offsite Ads

Wizyty uzyskane dzięki odwiedzinom osób, które kliknęły reklamy Offsite Ads na stronach takich jak Google i Facebook. Kliknij Zamówienia z Offsite Ads, by dowiedzieć się więcej.

Media społecznościowe

Odwiedziny z serwisów Instagram, Facebook, Pinterest i innych portali społecznościowych poprzez Twoje prywatne konta, organiczne udostępnianie w serwisach społecznościowych oraz reklamy Offsite Ads w wymienionych serwisach.

Reklama

Odwiedziny z reklam w wyszukiwarce Etsy i w Google. Ta kategoria nie obejmuje odwiedzin z reklam wyświetlanych w aplikacji Etsy. Cała aktywność z aplikacji uwzględniona jest w źródle „Aplikacja Etsy i inne strony Etsy”.

Ruch bezpośredni i inne

Odwiedziny przez osoby, które wpisały Twój adres URL w przeglądarce, dodały do zakładek Twoją stronę lub kliknęły link w wiadomości e-mail, wiadomości błyskawicznej, blogu, artykule lub na jakiejkolwiek innej stronie przekierowującej do Twojego sklepu.

 

Przedziały czasowe

Dzisiaj

Od północy do chwili obecnej

Wczoraj

Okres między ostatnią północą a wcześniejszą północą

Ostatnie 7 dni

Ostatnie 7 dni w tym obecny dzień

Ostatnie 30 dni

Ostatnie 30 dni w tym obecny dzień

Cały czas

Dane od stycznia 2013 r.

 

Dowiedz się więcej o statystykach sklepu.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy