Mam problem techniczny dotyczący finansów sklepu

Jeśli masz problem techniczny dotyczący finansów sklepu, sprawdź, czy nie dotyczy Cię któraś z tych powszechnych przyczyn

:

Podatek obrotowy nie pojawia się na moim rachunku płatniczym ani w pliku CSV

Podatek obrotowy odprowadzony przez Etsy nie jest obecnie widoczny na rachunku płatniczym. Pozycja dotycząca zamówienia, od którego pobrano podatek obrotowy, pojawi się jako standardowa pozycja zamówienia, a całkowita kwota środków ze sprzedaży będzie odpowiadać cenie zamówienia pomniejszonej o podatek obrotowy. 

Wiele stanów USA wymaga od Etsy pobierania podatku obrotowego od produktów wysyłanych do danego stanu. 

Jeśli Twój produkt został wysłany do któregoś z tych stanów, pobraliśmy podatek obrotowy w Twoim imieniu, niezależnie od Twojej lokalizacji. 

Podatek obrotowy od zamówienia zobaczysz na potwierdzeniu zamówienia.

Nie pobrano podatku obrotowego od zamówienia wysyłanego do stanu, w którym Etsy taki podatek odprowadza

Wiele stanów USA wymaga od Etsy pobierania podatku obrotowego od produktów wysyłanych do danego stanu. Jeśli uważasz, że od jakiegoś produktu powinien zostać pobrany podatek obrotowy, ale tego podatku nie pobrano, to być może został on błędnie skategoryzowany. 

W takiej sytuacji odpowiedzialność leży po stronie Etsy i pokryjemy różnicę, jeśli w Twoim imieniu odprowadziliśmy zbyt niski lub zbyt wysoki podatek obrotowy. Sprawdź kategorie oferty i ustal, czy zostały poprawnie wybrane.

Kupujący twierdzą, że nie mogą zrealizować transakcji w moim sklepie

Jeśli kupujący ma problem ze zrealizowaniem transakcji, poproś go o sprawdzenie poprawności wprowadzonych informacji rozliczeniowych i dotyczących wysyłki. 

Jeśli te informacje są poprawne, poproś klienta o skontaktowanie się ze swoim bankiem lub wystawcą karty.

Należna mi wpłata nie została wysłana

Jeśli nie otrzymasz wpłaty po dokonaniu sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments, dowiedz się, co należy zrobić.

Jeśli masz problem techniczny dotyczący finansów sklepu, sprawdź, czy nie dotyczy Cię któraś z tych powszechnych przyczyn:

Jeśli te informacje nie pomogły Ci w rozwiązaniu problemu, kliknij opcję Nadal potrzebuję pomocy.

Podatek obrotowy odprowadzony przez Etsy nie jest obecnie widoczny na rachunku płatniczym. Pozycja dotycząca zamówienia, od którego pobrano podatek obrotowy, pojawi się jako standardowa pozycja zamówienia, a całkowita kwota środków ze sprzedaży będzie odpowiadać cenie zamówienia pomniejszonej o podatek obrotowy. 

Wiele stanów USA wymaga od Etsy pobierania podatku obrotowego od produktów wysyłanych do danego stanu. 

Jeśli Twój produkt został wysłany do któregoś z tych stanów, pobraliśmy podatek obrotowy w Twoim imieniu, niezależnie od Twojej lokalizacji. 

Podatek obrotowy od zamówienia zobaczysz na potwierdzeniu zamówienia.

Wiele stanów USA wymaga od Etsy pobierania podatku obrotowego od produktów wysyłanych do danego stanu. Jeśli uważasz, że od jakiegoś produktu powinien zostać pobrany podatek obrotowy, ale tego podatku nie pobrano, to być może został on błędnie skategoryzowany. 

W takiej sytuacji odpowiedzialność leży po stronie Etsy i pokryjemy różnicę, jeśli w Twoim imieniu odprowadziliśmy zbyt niski lub zbyt wysoki podatek obrotowy. Sprawdź kategorie oferty i ustal, czy zostały poprawnie wybrane.

Jeśli kupujący ma problem ze zrealizowaniem transakcji, poproś go o sprawdzenie poprawności wprowadzonych informacji rozliczeniowych i dotyczących wysyłki. 

Jeśli te informacje są poprawne, poproś klienta o skontaktowanie się ze swoim bankiem lub wystawcą karty.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy