Het beheren van jouw betaalrekening

De financiën van je shop kun je beheren in de Betaalrekening in Shopmanager. In je Betaalrekening kun je verschuldigde bedragen betalen en de stortingen van je beschikbare Etsy Payments verkopen storten.

Je betaalrekening inzien:

 1. Op Etsy.com open je de Shopmanager of Meer in de Etsy Seller-app.
 2. Selecteer Financiën.
 3. Kies Betaalrekening.

Bekijk deze checklist voor extra tips die je kunnen helpen vertragingen in stortingen te voorkomen.

Ga naar een sectie:

Als je hulp nodig hebt bij inzicht in de totaalbedragen in je shop, raden we je aan contact op te nemen met een lokale adviseur, met name bij belastinggerelateerde vragen. Etsy kan verkopers niet voorzien van belastingadvies.

Hoe je betaalrekening werkt

Als je Etsy Payments gebruikt, worden je kosten automatisch van je verkopen afgetrokken. Dit betekent dat je te allen tijde alleen een bedrag hebt staan bij 'te betalen' of 'beschikbaar voor storting'.

Als je geen gebruik van Etsy Payments maakt, staan de kosten verwerkt in je te betalen bedrag. Je verkoopopbrengsten worden verwerkt via de betaalmethodes die jij gebruikt.

Je openstaande bedrag betalen

Je te betalen bedrag zijn de kosten die je moet betalen over je activiteiten op Etsy van de afgelopen maand. Als je saldo aan het einde van de maand negatief is, heb je een openstaand bedrag dat je op de eerste dag van de volgende maand moet voldoen.

Als er een bedrag openstaat en je een verkoop via Etsy Payments doet, wordt het nettobedrag van deze verkoop en van toepassing zijnde kosten in mindering gebracht op je openstaande bedrag. Als je meer verkoopt dan je te betalen bedrag of als je jouw openstaande bedrag volledig voldoet, dan wordt je openstaande bedrag nul.

Je kunt je openstaande bedrag tussen de 1e en 15e van de maand voldoen.

 1. Selecteer Nu betalen onder Te betalen bedrag.
 2. Selecteer het bedrag dat je wilt betalen.
 3. Kies je betaalmethode.
 4. Kies Verstuur betaling.

Wat als ik in de EER gevestigd ben?

Woon je in de EER (Europese Economische Ruimte), die bestaat uit de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, dan word je als je klikt op Verstuur betaling misschien gevraagd je betaling te verifiëren.

Om een betaling te verifiëren, moet je een vraag van je creditcardprovider beantwoorden en aanvullende informatie verstrekken. Afhankelijk van je provider kan deze aanvullende informatie een correct antwoord op een vraag, een wachtwoord of een code zijn.

Kan ik mijn verschuldigde bedrag ook automatisch betalen?

Als je shop is gevestigd in de VS, kun jij je aanmelden voor autofacturatie om je openstaande bedrag iedere maand automatisch te betalen.

Het bedrag dat beschikbaar voor storting is bekijken

Je bedrag Beschikbaar voor storting bestaat uit je beschikbare verkoopopbrengsten min restituties, kosten en belastingen, en eventuele opbrengsten die in een reservering zijn geplaatst. Als er een openstaand bedrag is, of een negatief saldo, heb je geen tegoeden beschikbaar voor storting. Lees meer over de verwerking van je storting.

Als je tegoeden beschikbaar hebt voor storting, zie je dat je tegoeden automatisch op je bankrekening worden gestort op basis van je stortingsschema. Of je kunt klikken op Vraag er nu om, om je tegoeden de volgende dag te laten storten, zolang je je aan de toepasselijke minimale stortingsbedragen houdt.

Als je niet bent aangemeld voor Etsy Payments heb je geen bedrag beschikbaar voor storting, omdat je betalingen via een andere betaalmethode worden verwerkt.

Wanneer worden mijn fondsen beschikbaar voor storting?

Als er sinds je eerste verkoop minder dan 90 dagen zijn verstreken, komen je verkoopopbrengsten drie dagen na een verkoop beschikbaar. Als de periode van 90 dagen is verstreken, worden de tegoeden de volgende werkdag na een verkoop gestort.

Uit veiligheidsoogpunt kunnen je fondsen bij het toevoegen en wijzigen van je bankgegevens ook 5 dagen worden vastgehouden.

Afgezien van eventuele van toepassing zijnde vasthoudingen, kan een reservering op een deel van de betaalrekening van verkopers worden geplaatst in overeenstemming met de risicofactoren beschreven in het Etsy Payments Beleid. Een reservering op de betaalrekening betekent dat een percentage van de fondsen voortkomend uit verkopen op een doorlopende basis voor maximaal 45 dagen wordt gereserveerd, waarna het beschikbaar voor storting wordt gesteld. Lees meer over reserveringen op betaalrekeningen.

Als een shop een ongebruikelijke bestelpiek ervaart, met name in een categorie waarnaar veel vraag is, of als we anderszins denken dat je handelingen kunnen resulteren in geschillen met kopers, terugvorderingen, een hoog risico op fraude, vervalsingen of andere claims, dan kan Etsy maatregelen nemen in je account in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden, waaronder het Etsy Payments Beleid. Indien nodig en wettelijk toegestaan, communiceert Etsy informatie over dit probleem aan de verkoper in kwestie.

Een overzicht van je financiën bekijken

Om een overzicht van je financiën te bekijken, ga je naar jouw activiteitenoverzicht. Je ziet afzonderlijke totalen voor de verkopen die je hebt gedaan, terugbetalingen die je hebt uitbetaald, de koper betaalde sales tax, kosten en crediteringen van Etsy.

Kies een periode in je activiteitenoverzicht om de gegevens van verschillende tijdsvakken te bekijken.

Selecteer een onderwerp om meer over je overzicht te weten te komen:

Jouw nettowinst is het totaal van de fondsen van uw verkopen, minus eventuele restituties, vergoedingen, verzendkosten, en belastingen.

Je sectie Verkopen en Kosten geeft een overzicht van de inkomende fondsen van verkopen, evenals aftrekkingen van eventuele restituties die je aan kopers hebt gedaan, Etsy-kosten, en eventuele sales tax die Etsy afdraagt.

Onder Verkopen en kosten kun je deze termen tegenkomen:

 • Totale verkopen geeft de totale fondsen van alle verkopen tijdens de geselecteerde periode.
 • Restituties toont het bedrag van de fondsen terugbetaald aan kopers tijdens de geselecteerde periode.
 • Sales tax/btw betaald door koper (Afgedragen) toont eventuele door de koper betaalde sales tax die Etsy int en afdraagt aan de belastingdienst.
 • Alle kosten die je hebt gemaakt voor het plaatsen, verkopen (zoals transactiekosten en verwerkingskosten) en stortingen verschijnen samen met hun kostensoort, en met eventuele belastingen die Etsy in rekening moet brengen. Lees meer over Etsy kosten.
 • Crediteringen zijn terugbetalingen van je Etsy-kosten en staan onder de betreffende kosten wanneer je een creditering van kosten ontvangt.

Je kunt deze kosten berekenen door een CSV-bestand van jouw maandelijkse overzichten te downloaden en deze te openen in een spreadsheetprogramma, zoals Excel of Google Sheets. Lees hoe je jouw CSV-bestand met maandelijkse overzicht kunt downloaden

Verkopersdiensten zijn bijvoorbeeld Etsy Ads, Offsite Ads, Pattern, een domein voor het hosten van een Pattern-website, en Etsy Plus. Als je van deze Etsy-diensten gebruikt gemaakt hebt, zullen deze kosten hier verschijnen.

Hier verschijnen de kosten voor alle verzendlabels die in de geselecteerde periode op Etsy zijn gekocht. Als de verzenddienst de kosten heeft aangepast, als je shipsurance gekocht hebt, of als je verplicht bent om belasting op de labels te betalen, zullen die bedragen hier ook te zien zijn.

Jouw activiteitenoverzichten van voor januari 2022 bekijken

Om verkopen en kosten van voor januari 2022 te bekijken, selecteer je onder het activiteitenoverzicht een nieuwe periode. Je ziet dan een voorgaande versie van het activiteitenoverzicht.

old_summary.png

Het Activiteitenoverzicht van voor januari 2022

Op het Activiteitenoverzicht van voor januari 2022, bestaat jouw Verkopen en crediteringen-totaal uit jouw nettototaal Etsy Payments-verkopen voor de geselecteerde periode. Dit zijn je Etsy Payments verkopen min door Etsy geïnde betalingsverwerkingskosten en belastingen.

Het totaal Kosten en belastingen laat jouw kosten en belastingen voor de geselecteerde periode zien. Dit is inclusief de kosten voor het plaatsen van items, het ontvangen van verkopen, de marketing van je shop en de door Etsy geïnde btw op verkoopkosten.
Download een CSV van het maandelijks overzicht voor elke willekeurige maand voor januari 2022 om jouw Verkopen en crediteringen of Kosten en belastingen te berekenen.

Je recente activiteiten bekijken

Je Recente activiteiten tonen de 30 meest recente activiteiten op je betaalrekening. Om al de activiteiten van je shop te zien, bekijk je je maandelijkse overzichten.

Bij Recente activiteiten, zie je:

 • Datum: De datum waarop deze betaling of transactie plaatsvond, in jouw lokale tijdszone.
 • Type: De categorie van de activiteit, zoals Verkopen, Kosten, Marketing, en Verzending.
 • Beschrijving: De specifieke activiteit. Hier zie je het verkochte item of de activiteit waarmee belastingen of kosten gemoeid zijn.
 • Bedrag: Het bedrag dat je hebt verdiend of gerestitueerd voor deze activiteit.
 • Kosten en belastingen: De door een activiteit gemaakt kosten of belastingen, zoals het plaatsen van een item of het verwerken van een betaling van een koper. Meer over kosten.
 • Netto: Dit is het brutobedrag min de kosten en belastingen.
 • Saldo: Het nettobedrag (verkoopbedrag min kosten en/of belastingen) van de specifieke balanspost.
 • Huidige saldo: Dit is je huidige netto saldo van alle activiteiten op je betaalrekening. Dit komt misschien niet overeen met je bedrag Beschikbaar voor Storting, omdat er verkopen bij zitten die nog niet beschikbaar zijn voor storting. Lees wanneer verkoopopbrengsten beschikbaar komen.

Je maandelijkse overzichten bekijken

Je maandelijkse overzichten tonen een samenvatting van je fondsen voor een bepaalde periode. Selecteer de periode in het dropdown-menu.

 1. Meld je aan op Etsy.com en ga naar de Shopmanager.
 2. Open Financiën.
 3. Selecteer Maandelijkse overzichten.
 4. Kies het gewenste jaar en de gewenste maand.

Hoe download ik mijn maandelijkse overzicht of btw-creditnota?

Vanuit je maandelijkse overzicht kun je een CSV- of btw-overzicht downloaden voor die maand door te klikken op CSV genereren of op Downloaden in de sectie btw. Als er tijdens de maand btw aan jou is terugbetaald, dan kun je de Creditnota downloaden door te klikken op Downloaden.

Waarom zien mijn oudere maandelijkse overzichten er anders uit?

In januari 2022 hebben we de categorisatie van je kosten en fondsen van verkopen in je maandelijkse overzichten aangepast. De maandelijkse overzichten voor 2021 een eerder zijn niet aangepast.

Om het totaal van jouw Verkopen en crediteringen te zien, (dus jouw verkopen via Etsy Payments min betalingsverwerkingskosten en door Etsy geïnde belastingen, filter je Type op Verkoop en tel je de kolom Netto op.

Voor het totaal van jouw Kosten en belastingen filter je Type op Titel. Tel de kolom Kosten en belastingen voor elke kostensoort op.

Vragen over financiën?

Vraag het de community

Het saldo van je betaalrekening wordt gestort op basis van je stortingsschema en het kan enkele dagen duren voordat het op je bankrekening staat.

Gebruik je Etsy Payments via Payoneer, dan worden je tegoeden van je Etsy betaalrekening op je Payoneer betaalrekening gezet, waarna je deze op je bankrekening kunt storten. Neem contact op met Payoneer voor hulp bij je storting.

Bekijk deze onderwerpen om te kijken of ze jouw vraag kunnen beantwoorden:

Voor nieuwe verkopers zijn de opbrengsten van verkopen na 3 dagen beschikbaar. 90 dagen na je eerste verkoop, zijn je opbrengsten na één dag beschikbaar.

Er zijn een aantal redenen waarom je mogelijk geen storting ontvangen hebt op het moment dat je er een verwachte:

Jouw huidige saldo is negatief

Als je huidige saldo negatief is, ontvang je geen storting. Dit betekent dat je meer kosten voor je Etsy-shop moet betalen dan je hebt omgezet.

Als je gebruikmaakt van Etsy Payments, worden de opbrengsten van je verkopen eerst gebruikt voor het betalen van je Etsy tarieven. Vervolgens wordt je resterende saldo gestort op je bankrekening, overeenkomstig je stortingsschema.

Je ziet alle tarieven en servicekosten van je account op je betaalrekening. Lees meer over kosten op Etsy. Hier kun je recente activiteiten bekijken en naar beneden scrollen om aan te passen welke maanden je wilt bekijken. Kies onderaan "Bekijk alle maandelijkse overzichten" om een volledige lijst te bekijken.

Is je huidige saldo lager dan verwacht, dan check je de Recente activiteiten in je Betaalrekening. Etsy tarieven en kosten voor verzendlabels of Etsy Ads worden van je saldo afgetrokken.

Check je huidige saldo

Controleer jouw geregistreerde credit/debitcard

Om je Etsy Payments inkomsten te storten moet je een geldige credit- of debitcard aan je account hebben gekoppeld. Controleer of je geregistreerde kaartgegevens kloppen en of er geen openstaand bedrag op deze kaart staat.

Als je een bedrag hebt openstaan, moet je dat handmatig betalen na het updaten van je kaartgegevens.

Werk je opgeslagen kaart bij

Controleer jouw geregistreerde bankrekening

Om je verkoopopbrengsten te storten heb je een aan je shop gekoppelde bankrekening nodig, tenzij je gevestigd bent in een land waar het vereist is om Payoneer te gebruiken om stortingen te accepteren

Als je een oud bankrekeningnummer geregistreerd hebt staan, moet de bank je storting automatisch terugboeken naar je Etsy Betaalrekening. Dit kan enkele werkdagen duren. Je ontvangt een e-mail van Etsy zodra je bank het bedrag heeft teruggestort.

Werk je geregistreerde bankrekeningnummer bij om deze storting te ontvangen. Na wijziging van je bankrekening, worden Etsy Payments stortingen automatisch 5 dagen vastgehouden.

Je bankrekening bijwerken

Er kan sales tax op je bestelling(en) zijn toegepast

Veel Amerikaanse staten vereisen dat Etsy sales tax int op items die naar de desbetreffende staat worden verzonden. 

Als je item naar een van deze staten werd verzonden, heeft Etsy de sales tax namens jou geïnd, ongeacht je locatie.

Sales tax die door Etsy is betaald wordt op dit moment niet getoond op je Betaalrekening. De balanspost voor een bestelling waarvoor de sales tax is geïnd, verschijnt onder Recente activiteiten en het getoonde totaalbedrag van de verkoopopbrengsten is de orderprijs min de geïnde sales tax. 

De sales tax voor een bestelling zie je op de bevestiging van de bestelling.

Na het toevoegen of wijzigen van je bankrekening, worden je opbrengsten 5 dagen vastgehouden in verband met de veiligheid. 

Gedurende deze periode, worden tarieven en services nog steeds verrekend met het bedrag op je betaalrekening.

Na die vijf dagen worden je opbrengsten gestort op je nieuwe bankrekening overeenkomstig je stortingsschema.

Verkoper met een Amerikaanse bankrekening
In Betalingsinstellingen kun je met Plaid jouw bankgegevens bijwerken. Lees meer.

Verkoper met een bankrekening buiten de VS
Je moet voordat je stortingen van jouw verkopen kunt ontvangen je bankrekening verifiëren.
Als je buiten de VS gevestigd bent, en jouw shop na 1 maart 2022 is geopend, kun je na je eerste verkoop jouw bankrekening toevoegen. Voeg binnen 30 dagen na je eerste verkoop je bankgegevens toe om te voorkomen dat je shop wordt geschorst. Je moet ook binnen 60 dagen jouw bankgegevens verifiëren, anders wordt jouw shop geschorst.

De valuta van mijn bankrekening wijkt af van de valuta van mijn Betaalrekening

Als de valuta van je bankrekening afwijkt van de valuta van je Etsy Payments account, kun je voor verificatie een bankafschrift uploaden. Wij bekijken dit binnen 5 werkdagen.

Zo upload je een bankafschrift ter verificatie:

 1. Op Etsy.com selecteer je Shopmanager.
 2. Kies Financiën.
 3. Selecteer Betalingsinstellingen.
 4. Kies Aanpassen naast Bankgegevens. Misschien moet je jouw huidige bankgegevens bevestigen.
 5. Onder Land van de bank & valuta kies je Mijn bankrekening is in een andere valuta. Let op: we kunnen je alleen in de valuta van je Betaalrekening uitbetalen.
 6. Selecteer Opslaan en een bankafschrift uploaden.
 7. Versleep of selecteer een bestand van je bankafschrift.
 8. Kies Versturen.
 9. Selecteer Opslaan.

Wij doen stortingen in de valuta van je Etsy Payments account, zelfs als je bankrekening in een andere valuta is.

De valuta van mijn bankrekening is gelijk aan de valuta van mijn Betaalrekening

Als je bankrekening in dezelfde valuta is als je Betaalrekening, ontvang je binnen 2-3 werkdagen een kleine storting van Etsy nadat je jouw bankrekening hebt bijgewerkt of begint met het verifiëren van je bankrekening na je eerste verkoop. De storting wordt verwerkt door onze externe betalingspartners, zoals Adyen of Envoy via WorldPay.

Vind het kleine stortingsbedrag op je bankrekening en vul het bedrag in bij jouw Betalingsinstellingen op Etsy.

Problemen met het verifiëren van een bankrekening

Ik zie kom later terug en kan het stortingsbedrag niet invullen.

 • Je moet later terugkomen, zelfs als je de storting ontvangen hebt. Kom elke dag terug om te controleren.
 • Je kunt binnen een paar dagen je stortingsbedrag op Etsy invullen.
 • Etsy Support kan het bericht ´kom later terug´ niet verwijderen.

Ik vul het bedrag in maar Etsy zegt dat het niet klopt.

 • Vul het kleine bedrag precies zo in als je hem op je overzicht ziet staan.
 • Zorg ervoor dat je de meest recente storting invult.
 • Als je na het bijwerken van je bankrekening op Etsy snel je afschrift checkt, zie je misschien een verouderde kleine storting. Wacht tot je de nieuwe kleine storting ontvangt. Alle eerdere stortingen zijn ongeldig.
 • Na het updaten van je bankrekening kan het tot 5 werkdagen duren voor je een kleine storting ontvangt.

Ik heb de kleine storting niet ontvangen

 • Wacht 5 werkdagen. Als je na 5 werkdagen de storting niet ziet, vul je jouw bankgegevens weer in zodat we een nieuwe storting naar jouw bankrekening kunnen doen.
 • Als je dan de storting nog steeds niet ontvangt, moet je jouw bankgegevens bij je bank checken of een andere bankrekening toevoegen.

Ik heb mijn bankrekening geverifieerd, maar ik ben nog steeds geschorst

 • Als je het maximale aantal pogingen voor het verifiëren bereikt of je bankrekening binnen 60 dagen na bijwerken van je bankgegevens niet verifieert, wordt je shop geschorst en moet je mogelijk contact opnemen met Etsy.
 • Als je het kleine stortingsbedrag hebt gevonden en de optie hebt om te verifiëren, doe je dit op Etsy.com en niet in de Etsy Seller-app en voordat je contact opneemt met de klantenservice voor hulp bij het herstellen van jouw shop.
 • Als je geschorst bent, is het niet mogelijk om te verifiëren in de Etsy Seller-app.

Wanneer er een reservering op de Betaalrekening van je account wordt geplaatst, wordt een percentage van de fondsen van elke nieuwe verkoop van een fysiek item voor een bepaalde periode apart gezet, of totdat je tracking toevoegt aan de bestelling die onderweg is. 

Bestellingen in reservering hebben ook een standaard reserveringsperiode, dus als er geen geldige tracking wordt opgegeven, wordt het geld na die periode vrijgegeven.

We sturen je een e-mail en berichten in je Shopmanager om je te laten weten dat er een reservering op je account aanwezig is. Als er een reservering op jouw shop geplaatst is, geven we de standaard reserveringsperiode en het percentage van de reserveringsfondsen weer in de sectie Reservering van je Betaalrekening.

Ook kunnen Etsy Support-medewerkers een reservering op jouw account niet verwijderen.

Meer informatie over reserveringen op je betaalrekening vind je in het Etsy Payments Beleid  en het Help Center. Heb je een opmerking of feedback over deze verandering? Laat het ons weten.

Verkopers in bepaalde landen wordt een klein bedrag aan wettelijk exploitatiekosten in rekening gebracht naast de huidige transactiekosten. Dit bedrag is een percentage van de itemprijs en de verzendkosten (incl. cadeauverpakking en personalisatie kosten, indien van toepassing) en verschilt op basis van de locatie van de verkoper. 

De kosten van zakendoen in veel landen zijn recentelijk gestegen als gevolg van nieuwe regelgeving, zoals Digital Services Tax.

Lees meer over Wettelijke bedrijfskosten.

Als je account is geschorst vanwege een openstaand saldo,  moet je het openstaande bedrag betalen om je account te herstellen. Na het betalen van je openstaande saldo, wordt de schorsing van je account automatisch opgeheven.

Je openstaande bedrag betalen

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Support